Sverigedemokraterna (SD), eller åtminstone dess ledning, har på senare tid tagit motståndet mot antisemitism på entreprenad. I SD:s fall förefaller kampen mot antisemitismen att tjäna två syften. För det första att tvätta bort nazismstämpeln och för det andra som en förevändning för islamofoba utspel.

Ett sådant instrumentellt bruk av kampen mot antisemitismen är intellektuellt och moraliskt förkastligt. Bekämpandet av antisemitism eller andra gruppfördomar kan och får aldrig bli en förevändning för spridandet av fördomar mot andra grupper och minoriteter eller utnyttjas för tillskansandet av en politisk legitimitet, allra minst av grupper som inte förtjänar sådan.