Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, uttryckte i Sydsvenskan 12/2 både kritik mot och oro över att vänsterpartiets ledare Lars Ohly utnämnt en antisemitisk blogg, Jinge.se, till en av sina favoritbloggar. Om Ohly i sin debattartikel i Expressen 26/2 kringgick sakfrågan, har han i en intervju på Expo.se 26/2 givit SKMA rätt i att Jinge.se sprider antisemitism på ett sätt som med Ohlys ord är ”rent vedervärdigt” och ”rasistiskt”. Det är bra att Ohly nu tydliggör detta.

Samtidigt är det överraskande att Ohly menar att dessa inslag endast har skrivits av gästbloggare och kommentatorer, medan blogginnehavaren, Jan-Inge Flücht, bara ska ha visat ”synnerligen dåligt omdöme som har låtit en del inlägg ligga kvar”.

Som framgår av SKMA:s dokumentation har Flücht själv författat en rad tydligt antisemitiska blogginlägg. Flücht har i flera artiklar sökt frammana bilden av en judisk mediakonspiration. Han framställer regelmässigt ”familjen Bonnier” som ”judisk” och antyder att denna genom tidningar som DN och Expressen agerar som verktyg för en judisk sammansvärjning. I vissa inlägg förfäktas budskapet att svenska medier kontrolleras direkt från Jerusalem: ”Israels regim styr svenska medier”.

När Expressen skriver om Knutbyförsamlingen framställer Flücht detta som en ”judisk” attack på kristendomen. Med ett språkbruk som känns igen från nazistisk propaganda från 1930- och 40-talen proklamerar han att ”Familjen Bonnier förlöjligar Jesus”. Även myndigheten Forum för levande historia beskrivs av Flücht som en del av en konspiration: ”På det sättet har de numera kommit att arbeta som en för skattepengar finansierad lobbyorganisation för Israel eftersom vi hela tiden ska påminnas om hur eländigt nazisterna betedde sig.”

Att kollektivt förlägga skuld och ansvar på hela kategorier utgör ett fundament i all form av antisemitiskt och rasistiskt tänkande. Även detta återkommer i Flüchts inlägg. Han hävdar t ex att judar som kategori, inklusive Förintelsens offer, är ansvariga för Israels politik. I inlägget ”Förintelsens offer 2009 års förövare” skriver Flücht: ”Personligen tycker jag mig se tendenser till att världsopinionen har börjat få nog nu när Förintelsens offer alltmer ter sig som förövare.” Flücht reproducerar därtill återkommande den i samtida antisemitism centrala bilden av judar eller israeler som nazister och den israeliska politiken som en kopia av Förintelsen. I en text heter det t ex att ”Israel bygger ett Auschwitz år palestinierna”.

Detta är blott några exempel på den antisemitism som genomsyrar Flüchts egna texter. Som SKMA har visat är det Flücht som sätter tonen på bloggen; tendensen är densamma oavsett om det är blogginnehavaren, gästbloggare eller gästkommentatorer som författar inläggen. Flücht understryker dessutom att han alltid raderar ”Rasistiska, sexistiska, homofoba eller andra stötande kommentarer”. Flücht skriver: ”Som parentes kan jag nämna att jag alltid läser kommentarerna noga innan jag släpper fram dem när de rör Israel just.” ”Jag är personligen ansvarig för DIN kommentar vilket gör att jag inte släpper fram vad som helst.” De antisemitiska kommentarerna publiceras alltså medvetet.

Ohlys påstående att Flücht i sina inlägg inte själv skulle ge uttryck för antisemitism och genom publiceringen av antisemitiska gästinlägg och kommentarer endast visat ”synnerligen dåligt omdöme” är alltså helt felaktigt.

SKMA finner det också oroande att Ohly, samtidigt som han nu medger att bloggen Jinge.se sprider ”rent vedervärdig” antisemitism, fortsätter att hävda att Jinge.se ”oftast är en väldigt bra blogg”. Hur kan en blogg som regelbundet ger uttryck för hat och fördomar mot judar vara ”bra”?

Vi vänder oss slutligen med skärpa mot Ohlys antydan i Expressen att SKMA:s kritik mot honom skulle motiveras av en strävan hos kommittén att tysta kritik mot Israels politik. Påståendet är grundlöst och har endast till effekt att undergräva kampen mot antisemitism. Att kritisera Israel är inte antisemitiskt. Men antisemitism kan och får inte ges någon legitimitet eller plats i sådan kritik. Som exemplet Jinge.se visar är denna rågång långt ifrån någon självklarhet.

I vår inledande artikel framhöll vi att det inte är ”pliktskyldiga avståndstaganden och fördömanden som behövs, utan en på kunskaper och demokratisk övertygelse baserad klar och konsekvent hållning mot rasistiska, antisemitiska och islamofoba budskap och handlingar.” Ohlys kritiska kommentarer i Expo är viktiga och välkomna, och indikerar att Vänsterpartiets partiledare inser det allvarliga och oacceptabla i en sammanblandning av antisemitism och Israelkritik. Därför är det beklagligt att Ohly i Expointervjun med sitt fribrev för Jan-Inge Flücht grumlar den nödvändiga klarheten och konsekvensen. SKMA noterar slutligen med tillfredställelse det upprop som den 9/3 publicerades i Sydsvenskan i vilket en rad framträdande vänsterröster, däribland Johan Lönnroth, Charlotte Wiberg och Per Wirtén, sluter upp bakom vår analys av Jinge.se och instämmer i den kritik vi riktat mot Ohly.

Jesper Svartvik

/Ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism/

Texten finns i en nedkortad version publicerad på Expressen debatt