UNT (förtydligande) och Tidskriften Expo om tystnaden från Ohly och vänsterpartiet.