SKMA presenterar här en del av underlaget till kommitténs debattartikel i Sydsvenskan. För överskådlighetens skull är materialet uppdelat på två sidor, dels sådant som ännu är tillgängligt på Jinge.se och dels material som raderats av bloggadministratören sedan det uppmärksammats i media. SKMA kommer snart att presentera nya exempel på dessa två sidor.

Uppdatering 14/2 2009:

Vi har lagt upp tre nya inlägg med ytterligare exempel på antisemitism på Jinge.se. Dessa har delats upp efter tre huvudsakliga teman och kan läsas under rubrikerna Förintelsen, media och konspiration.