Sedan flera år tillbaka är den 27 januari en internationell åminnelsedag för Förintelsens offer under andra världskriget. Detta datum valdes eftersom det var den 27 januari 1945 som de överlevande i Auschwitz-Birkenau befriades av Röda arméns soldater. Den 1 november 2005 antog FN:s generalförsamling resolution 60/7 som uppmanar alla medlemsländer att hedra Förintelsens offer och ålägger dessutom medlemsländerna att sprida kunskap om Förintelsen, rasism och antisemitism.

Mot bakgrund av dessa fakta är det i högsta grad anmärkningsvärt att ledningen för arrangemanget i Luleå har meddelat att detta års sammankomst ställs in på grund av den väpnade konflikten mellan Israel och Hamas. Inga goda skäl kan anföras för ett sådant beslut. Förintelsens många miljoner offer dog flera år innan staten Israel grundades och flera decennier innan Hamas bildades. Dessa arrangörer legitimerar därmed den antisemitiska uppfattningen att judar i alla tider är ansvariga för andra judars handlande.

Svenska kommittén mot antisemitism finner detta beslut klandervärt, i synnerhet med tanke på den senaste tidens antisemitiska attacker. Även den som är kritisk mot Israels agerande under Gazakonflikten kan och bör uppmärksamma den internationella åminnelsedagen för Förintelsens offer.

Jesper Svartvik

/ordförande Svenska kommittén mot antisemitism/