Bilder: Förfalskningen Sions vises protokoll i tysk och arabisk (egyptisk) version.

Jeffrey Herf, professor i historia vid University of Maryland, föreläser om nazitysk antisemitism och dess inflytande i arabvärlden. Herf är författare till bland annnat The Jewish Enemy. Nazi propaganda during World War II and the Holocaust (2006) och Reactionary Modernism: Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich (1984).

Video

Håkan Blomqvist, historiker vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, föreläser om hur myten om den judiska världskonspirationen spreds efter första världskriget, även i Sverige.
Blomqvist disputerade 2006 med en avhandling om vilken roll idéer om nation och ras spelade i den tidiga arbetarrörelsen.

Video