Den brittiske juristen och historikern Anthony Julius skriver tänkvärt om de opinioner som förnekar, spelar ner eller rättfärdigar antisemitism.