Jonathan Leman skriver om bekymmersamma inslag på Palmecentrets konferens 11/6.