David Cesarani, professor vid Royal Holloway University of London, skrev tidigare i år en artikel om skillnaderna och likheterna mellan hat och fördomar mot judar och hat och fördomar mot muslimer. Artikeln följdes upp med en uppsats och en videoinspelad föreläsning.