För att fördjupa kunskaperna om Förintelsen, nazism, antisemitism och rasism hos lärare och andra personer som arbetar med utbildnings-, ungdoms- och/eller integrationsfrågor arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) olika fortbildningar som inkluderar studieresor till historiska platser i andra världskrigets spår. Sedan 1996 har SKMA anordnat fortbildningskurser i samarbete med lokala organisationer i Baltikum, Israel, Polen, Rumänien, Tyskland, Ukraina och Österrike.

SKMA:s fortbildningar ger en djupare kunskap om mekanismerna bakom folkmord och om olika grupper som utsattes för nazisternas förföljelse. Vid besöken i de olika länderna studeras också det månghundraåriga judiska kulturarv som utplånades.

Klicka på filmen till höger från SKMA:s fortbildning 2016.

Läs om tidigare fortbildningar i SKMA:s nyhetsbrev:

Läs även om våra elevresor till Förintelsens platser.