SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Bokshop

Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, producerar och distribuerar böcker, skrifter och läromedel som rör antisemitism, rasism, nazism och Förintelsen. Här kan du beställa eller ladda hem litteratur från SKMA. Beställ genom att skicka mail till info@skma.se eller per telefon 08 – 667 60 90.


Återkomsten – Antisemitism i Sverige efter 1945 Henrik Bachner, Natur och Kultur, 1999, 2004. Boken behandlar den antijudiska tanketraditionens uttryck och utveckling i Sverige från krigsslutet och till vår egen tid. I fokus står bred politisk kultur och det offentliga samtalet, inte högerextrem propaganda.

Kostnad: 60 kr + porto


Förnekandet av Förintelsen – Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz Stéphane Bruchfeld, SKMA, 1995, 1996. En handledning främst för lärare och elever om den så kallade historierevisionismen.

Kostnad: 50 kr + porto, klassuppsättning (32 ex) 450 kr


Det eviga hatet – om nynazismen, antisemitism och Radio Islam Per Ahlmark, Henrik Bachner, Maria-Pia Boëthius, Jerzy Einhorn, Peter Englund, Håkan Holmberg, Jackie Jakubowski, Georg Klein, Stieg Larsson, Agneta Pleijel, Jörgen Weibull, Per Wästberg Bonniers och SKMA, 1993.

Kostnad: 50 kr + porto


Förintelsen – utrotningen av Europas judar Berghs Förlag och SKMA, 1997. I boken redogörs för antisemitismens historia och bakgrund, liksom den nazistiska politikens förlopp. Boken har ett rikt bildmaterial och innehåller även ett kapitel om Sverige och Förintelsen.

Kostnad: 130 kr + porto, klassuppsättning (32 ex) 3 000 kr


Barnen i Theresienstadt Helene Berg, Liquid Media, 2002. Klasspaket med 2 CD och en lärarhandledning. Berättelsen om Theresienstadt bygger på vittnesskildringar och teckningar av barn och vuxna konstnärer som satt i lägret. Innehållet ger även en bakgrund till hur nationalsocialisterna kom till makten i Tyskland, hur samhället förändrades och hur förföljelsen av judar och oliktänkande trappades upp.

Kostnad: endast porto


”Öga för öga, tand för tand” en granskning av svenska läromedel i historia, religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om judendom, judisk historia och Förintelsen Stéphane Bruchfeld, SKMA, 1996. En analys av undervisningsmaterial som används på högstadiet och gymnasiet.

Kostnad: Porto- och administrationskostnad 25 kr


Om antisemitism – Orsaker, utveckling, motiv, Göran Larsson, SKMA, 2009. Antisemitismen liknar på många sätt andra typer av fördomar och fientlighet. Samtidigt skiljer den sig genom sin långa historia och delvis annorlunda idévärld och uttryckssätt. Syftet med texten är att belysa antisemitiska föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv. Skriften passar utmärkt vid studiecirklar och på skolor men också för politiker, journalister och andra som vill fördjupa sina kunskaper om antisemitism. Om antisemitism

Kostnad: 100 kr + porto