Mycket av den antisemitism och främlingsfientlighet som finns idag sprids via nätet. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har därför instiftat en årlig utmärkelse för enskilda personer eller grupper som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar.

Utmärkelsen ska företrädesvis gå till personer under 30 år. Vägledande är att de belönade initiativen når unga människor och på något sätt gör skillnad och skapar debatt.

Nominera!

Nomineringar till det årliga ELSA-priset ska skickas till SKMA på info@skma.se eller SKMA, Box 22330, 104 22 Stockholm.

Förslagen ska innehålla en beskrivning av det arbete personen/personerna utfört och en tydlig motivering till varför denna/dessa är lämpliga mottagare av priset.

Priset

En jury utnämnd av SKMA ansvarar för valet av pristagare. ELSA-priset består av ett diplom och en prissumma på 20 000 kr. Utmärkelsen delas ut i samband med minnesdagen över Novemberpogromen (”Kristallnatten”) 9 november 1938.

För mer information: info@skma.se, tel. 08-667 60 90.

2022: Simon Ferner

Läs vår intervju med pristagaren »

2021: Mira Kelber

Läs vår intervju med pristagaren »

Jenny Strindlöv

2020: Jenny Strindlöv

Läs vår intervju med pristagaren »

Patrik Hermansson

2020: Patrik Hermansson

Läs vår intervju med pristagaren »

Hanna Rajs Lara

2019: Hanna Rajs Lara

Läs vår intervju med pristagaren »

Charlotte Wiberg

2018: Charlotte Wiberg

Läs vår intervju med pristagaren »

Juridikfronten

2017: Den ideella föreningen Juridikfronten

Läs vår intervju med Hanna Lundkvist »

Inte rasist men …

2016: Den antirasistiska bloggen ”Inte rasist, men…”

Läs vår intervju med Magnus Esser Bengtsson och Myra Åhbeck Öhrman »

Samuel Nudel

2015: Samuel Nudel

Läs vår intervju med pristagaren »

Bilan Osman

2014: Bilan Osman

Läs vår intervju med pristagaren »

Jonathan Leman

2013: Jonathan Leman

Läs vår intervju med pristagaren »

Siavosh Derakhti

2012: Siavosh Derakhti

Läs vår intervju med pristagaren »