Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

NMR i Göteborg: Judehat präglade avbruten nazistmarsch

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Ett stort antal aktivister inom nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) misstänks för våldsamt upplopp i samband med NMR:s demonstration i Göteborg den 30/9. Polisen går även igenom filmer och foton, och en rad anmälningar gällande hets mot folkgrupp och förtal har inkommit.

Nazistmarschen, som enligt uppskattningar samlade runt 500 personer, avbröts efter att NMR, på väg mot den tillståndsgivna demonstrationens utgångsplats, försökte avvika från den av polisen anvisade vägen.

Foto: Expo

I tal och på plakat hetsade NMR mot politiker, journalister, forskare och antirasistiska opinionsbildare. Antisemitism genomsyrade manifestationen. I tal påstods att “all makt utgår från det judiska folket” och på plakat pekades bland annat ett stort antal svenska judar ut som “förbrytare”.

Tusentals människor hade mött upp för att protestera mot nazismen, den stora majoriteten med fredliga medel.

Inför NMR:s demonstration hade polisen initialt givit tillstånd till en marschväg som löpte i närheten … Läs resten

SKMA:s ordförande Svante Weyler om antisemitismen vid demonstration mot Israel i Helsingborg: Demokratiska samhällsaktörer måste markera mot judehatet

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) fördömer med kraft den antijudiska hets som förekom i samband med en demonstration mot Israel i Helsingborg i slutet av juli, arrangerad av Svensk-Palestinska centret i Helsingborg, och som därefter spridits via centrets Facebooksida.

Vid demonstrationen, som tillkom mot bakgrund av den på nytt eskalerande konflikten vid Tempelberget i Jerusalem, blandades fördömanden av Israels politik med hatbudskap mot judar. På den video från manifestationen som Svensk-Palestinska centret lade ut på sin Facebooksida återges tal där judar betecknas som ”apors och grisars avkomma” (en beskrivning som anknyter till texter i Koranen) och beskrivs som muslimernas eviga fiender, som förrädare som ständigt konspirerar för att underminera islam. (Se utdrag ur talet nedan).

Under demonstrationen skanderades även ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända”, hotfulla slagord som refererar till berättelsen om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet. Budskapen som framfördes … Läs resten

Nazistmarschen i Falun: Ta hotet på allvar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

För andra gången genomförde nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) en demonstration på första maj, denna gång i Falun. I marschen deltog mellan 550 och 600 personer vilket är fler än vid förra årets marsch. I talen angreps regeringen och politiker i demokratiska partier som ”folkförrädare”.

Svante Weyler i Aktuellt den 2 maj 2017.

Antisemitismen är central i NMR:s ideologi och genomsyrade manifestationen. I kallelsen till marschen välkomnades “alla folkfränder som önskar ersätta sionisternas folksplittringspolitik med sann folkgemenskap”.

I tal meddelades, enligt Expos rapportering, att ”sionismen” eller ”globalisterna”, i detta sammanhang kodord för en judisk konspiration, styr världen och ligger bakom EU, arbetarrörelsen och feminismen. Nazityskland hyllades och Förintelsen förnekades.

På en banderoll fanns en överkorsad davidsstjärna. Med anledning av detta ska Justitiekanslern ha inlett en förundersökning gällande hets mot folkgrupp.

Nazisternas manifestation möttes av en än större motdemonstration. Den antirasistiska sajten ”Inte rasist, … Läs resten

Uttalande från UD angående intervju i Al Jazeera och påståenden om SKMA

När utrikesminister Margot Wallström förra veckan intervjuades i Al Jazeera påstod intervjuaren falskeligen att Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, som sedan läge varit en ledande röst mot högerextremism, skulle leda högerextremismen i Sverige och ha krävt utrikesministerns avgång.

Utrikesministern kommenterade inte påståendet. SKMA kontaktade Utrikesdepartementet och bad om en förklaring och ett klargörande. Följande uttalande publicerades idag på regeringens hemsida:

”Under en intervju med Al Jazeera i förra veckan fick utrikesministern frågan om regeringens syn på svensk extremhöger. Intervjun simultantolkades mellan arabiska och engelska. I frågan om extremhögern gjordes en referens till Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Den referensen gick förlorad i tolkningen och utrikesministern uppfattade inte att det var SKMA som åsyftades.

Regeringen motsätter sig påståendet att SKMA skulle ha något med extremhögern att göra. Regeringen anser inte att SKMA är en högerextrem grupp. SKMA gör ett viktigt arbete mot antisemitism, rasism och hat i samhället. Regeringen uppskattar deras … Läs resten

SKMA fördömde SD-politikers uttalande

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

Anna Hagwall. Foto: Riksdagen.se

Anna Hagwall. Foto: Riksdagen.se

Anna Hagwall, riksdagsledamot för SD, har i en motion föreslagit slopat presstöd till lokaltidningar för att minska Bonnierkoncernens mediedominans. I ett mejl till Aftonbladet 6/10 skrev hon: ”Låt de små Bonnierska tidningarna i landsorten gå under. Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera mer än fem procent av medierna”.

I en kommentar skrev SKMA:s ordförande Svante Weyler: ”Med antydningarna om att en ‘etnisk grupp’ skulle kontrollera medierna anknyter Hagwall till den i antisemitisk propaganda centrala föreställningen om att judar styr medierna. Denna typ av angrepp mot Bonniers har en lång tradition och de spelar även idag en viktig roll, inte minst i högerextrem propaganda.

Att antisemitiska myter underblåses av en ledamot av Sveriges riksdag är skrämmande. Att riksdagsledamoten tillhör SD är dock knappast förvånande. Hagwalls uttalande bekräftar något som länge varit tydligt: bakom partiets ‘anti-antisemitiska’ fasad finns … Läs resten