Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA: Bra att Islamiska förbundet avbokar antisemitisk talare, men inbjudningarna följer ett oroande mönster

SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat Islamiska förbundet och andra dem närstående organisationer för att till sina konferenser gång på gång bjuda in föreläsare som sprider antisemitism. Detta skedde bl.a. 2011, 2013 och 2016. SKMA har även kritiserat Islamiska förbundet för hyllningar av antisemitiska ideologer och för antijudisk propaganda som publicerats på organisationens hemsida.

Häromdagen uppmärksammade bl.a. terrorforskaren Magnus Ranstorp att Islamiska förbundet även till en konferens den 23-25 december i år bjudit in en talare som sprider grov antisemitism. Det handlar om den egyptiske imamen Abdelkhalek Alsharif (ibland stavat Abd al Khaleq al Sharif), enligt uppgifter i Expressen högt uppsatt i Muslimska brödraskapet. AlSharif har bl.a. förkunnat att  ”judar är de mest motbjudande av Guds skapelser”.

Efter att inbjudan uppmärksammats och kritiserats meddelade Islamiska förbundet att man ställer in AlSharifs medverkan ”p.g.a. att han tidigare fällt grova antisemitiska kommentarer”. Förbundet skriver att man granskat den inbjudne talarens åsikter men … Läs resten

Svante Weyler, ordförande för SKMA: Malmös politiska ledning måste markera mot judehatet

”Vi har utlyst intifada från Malmö. Vi vill ha vår frihet tillbaka, och vi ska skjuta judarna”, skanderades vid en demonstration i Malmö den 8/12 mot president Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, rapporterar SR. Ca 200 personer ska ha deltagit i demonstrationen.

Även på torsdagen 7/12 ska en demonstration ha hållits i Malmö där antijudiska budskap framfördes. Enligt SR skanderades då ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända”, hotfulla slagord som refererar till berättelsen om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet.

Denna hatramsa, som är vanlig i arabisk och islamistisk antisemitisk propaganda, ropades även vid en demonstration mot Israel i Helsingborg i juli i år.

Svante Weyler, ordförande för SKMA:

– De antisemitiska slagord som framfördes vid demonstrationerna i Malmö är lika skrämmande som oacceptabla. Detta får inte bortförklaras som “kritik mot Israel” utan måste förstås och behandlas som … Läs resten

NMR i Göteborg: Judehat präglade avbruten nazistmarsch

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Ett stort antal aktivister inom nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) misstänks för våldsamt upplopp i samband med NMR:s demonstration i Göteborg den 30/9. Polisen går även igenom filmer och foton, och en rad anmälningar gällande hets mot folkgrupp och förtal har inkommit.

Nazistmarschen, som enligt uppskattningar samlade runt 500 personer, avbröts efter att NMR, på väg mot den tillståndsgivna demonstrationens utgångsplats, försökte avvika från den av polisen anvisade vägen.

I tal och på plakat hetsade NMR mot politiker, journalister, forskare och antirasistiska opinionsbildare. Antisemitism genomsyrade manifestationen. I tal påstods att “all makt utgår från det judiska folket” och på plakat pekades bland annat ett stort antal svenska judar ut som “förbrytare”.

Tusentals människor hade mött upp för att protestera mot nazismen, den stora majoriteten med fredliga medel.

Inför NMR:s demonstration hade polisen initialt givit tillstånd till en marschväg som löpte i närheten av synagogan … Läs resten

SKMA:s ordförande Svante Weyler om antisemitismen vid demonstration mot Israel i Helsingborg: Demokratiska samhällsaktörer måste markera mot judehatet

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) fördömer med kraft den antijudiska hets som förekom i samband med en demonstration mot Israel i Helsingborg i slutet av juli, arrangerad av Svensk-Palestinska centret i Helsingborg, och som därefter spridits via centrets Facebooksida.

Vid demonstrationen, som tillkom mot bakgrund av den på nytt eskalerande konflikten vid Tempelberget i Jerusalem, blandades fördömanden av Israels politik med hatbudskap mot judar. På den video från manifestationen som Svensk-Palestinska centret lade ut på sin Facebooksida återges tal där judar betecknas som ”apors och grisars avkomma” (en beskrivning som anknyter till texter i Koranen) och beskrivs som muslimernas eviga fiender, som förrädare som ständigt konspirerar för att underminera islam. (Se utdrag ur talet nedan).

Under demonstrationen skanderades även ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända”, hotfulla slagord som refererar till berättelsen om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet. Budskapen som framfördes … Läs resten

Nazistmarschen i Falun: Ta hotet på allvar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

För andra gången genomförde nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) en demonstration på första maj, denna gång i Falun. I marschen deltog mellan 550 och 600 personer vilket är fler än vid förra årets marsch. I talen angreps regeringen och politiker i demokratiska partier som ”folkförrädare”.

Antisemitismen är central i NMR:s ideologi och genomsyrade manifestationen. I kallelsen till marschen välkomnades “alla folkfränder som önskar ersätta sionisternas folksplittringspolitik med sann folkgemenskap”.

I tal meddelades, enligt Expos rapportering, att ”sionismen” eller ”globalisterna”, i detta sammanhang kodord för en judisk konspiration, styr världen och ligger bakom EU, arbetarrörelsen och feminismen. Nazityskland hyllades och Förintelsen förnekades.

På en banderoll fanns en överkorsad davidsstjärna. Med anledning av detta ska Justitiekanslern ha inlett en förundersökning gällande hets mot folkgrupp.

Nazisternas manifestation möttes av en än större motdemonstration. Den antirasistiska sajten ”Inte rasist, men” genomförde en insamling mot nazism och antisemitism … Läs resten