Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA: Fi måste klargöra hur de ser på riksdagskandidats ”drömmar” om att driva bort judar från Israel

Oldoz Javidi kandiderar till riksdagen för Fi. I Feministiskt perspektiv intervjuas Javidi om sitt engagemang i Ship to Gaza. I intervjun – som sedermera redigerats – förklarar Javidi att hennes dröm är att Israel ska upphävas och att landets judiska befolkning ska förflyttas till USA:

”Min inofficiella åsikt som privatperson är lite mer fantasibaserad. Israel har ockuperat ett annat land. Drivit människor på flykt från deras eget hem, tagit deras land och stulit deras liv och frihet. Det finns inget försvarbart i det överhuvudtaget. Israels bästa vän är USA, ett annat infernaliskt styre med enormt stora landytor. Så varför inte bjuda in vännerna över till sig och göra plats för dem på gården? De verkar trivas bra i varandras sällskap. Och palestinierna kan få leva i fred och åter bygga upp det land som en gång var deras… Jag kan ju tillåta mig åtminstone få drömma om en sådan lösning … Läs resten

Per Ahlmark till minne

Per Ahlmark har avlidit. Han var under decennier en av landets främsta och mest principfasta röster mot antidemokratiska ideologier och inte minst mot antisemitism. Även internationellt kom han att spela en viktig roll för att upplysa om och bilda opinion mot judehat.

Insikten om nazismens och Förintelsens innebörd och konsekvenser hade en djupgående inverkan på Per Ahlmark. Det kom också att avspeglas i hans gärning som politiker, författare och opinionsbildare. Under 1970-talet var han, bland annat som rapportör för Europarådet, djupt engagerad i kampen för de sovjetiska judarnas frihet och mänskliga rättigheter, och mot den antijudiska propaganda som spreds från Sovjetunionen och andra kommunistiska stater i Östeuropa.

Per Ahlmark talar vid en manifestation på Mynttorget i Stockholm 1992 mot antisemitism och förnekandet av Förintelsen. Foto: SKMA

 

Per var också en av grundarna av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 1983 och spelade under lång tid en viktig roll i dess … Läs resten

SKMA:s ordförande Svante Weyler om nazistiska hot och beslutet att lägga ned Judiska föreningen i Umeå

För drygt ett år sedan tvingades Judiska föreningen i Umeå ställa in sin verksamhet efter trakasserier och hot från nazister. Föreningen har därefter försökt att hitta en lokal på en trygg plats. Nu meddelas att Judiska föreningen definitivt läggs ned. ”Det är för mycket hot mot judar i Umeå och våra medlemmar måste tänka på sin trygghet. Vi kämpade länge för att behålla föreningen men tillslut kände vi oss tvungna att lägga ner”, säger fd ordföranden Carinne Sjöberg till SVT. ”Det är en nederlag, och jag kommer inte att försöka starta om en ny förening så länge det finns ett hot.” SKMA:s ordförande Svante Weyler kommenterade beslutet och hotet från nazister i kvällsupplagan av SR:s Studio ett 5/6 2018. Lyssna här.

Läs resten

Regeringen beviljar Svenska kommittén mot antisemitism bidrag för att öka elevers och lärares kunskaper om Förintelsen och om antisemitism och rasism historiskt och idag

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke meddelar att Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) beviljas ett större bidrag av regeringen för en utbildningssatsning om Förintelsen och om antisemitism och rasism historiskt och idag. Satsningen sträcker sig över tre år, och riktar sig främst till elever i årskurs nio och lärare på olika högstadieskolor runtom i landet. I viss mån kommer även unga engagerade i idrottsföreningar kunna delta.

Inom ramen för projektet kommer SKMA att arrangera studieresor till Förintelsens platser i Polen. Erbjudandet om att delta kommer i första hand att ges till elever och lärare från skolor som i vanliga fall inte gör sådana resor. Närmare 700 elever och 100 lärare kommer att delta. I utbildningarna ingår förberedande och uppföljande seminarier med fokus på bland annat samtida fördomar och rasism mot judar, muslimer, romer, afrosvenskar och andra minoriteter. Syftet är att öka deltagarnas kunskaper om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och … Läs resten

SKMA: Bra att Islamiska förbundet avbokar antisemitisk talare, men inbjudningarna följer ett oroande mönster

SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat Islamiska förbundet och andra dem närstående organisationer för att till sina konferenser gång på gång bjuda in föreläsare som sprider antisemitism. Detta skedde bl.a. 2011, 2013 och 2016. SKMA har även kritiserat Islamiska förbundet för hyllningar av antisemitiska ideologer och för antijudisk propaganda som publicerats på organisationens hemsida.

Häromdagen uppmärksammade bl.a. terrorforskaren Magnus Ranstorp att Islamiska förbundet även till en konferens den 23-25 december i år bjudit in en talare som sprider grov antisemitism. Det handlar om den egyptiske imamen Abdelkhalek Alsharif (ibland stavat Abd al Khaleq al Sharif), enligt uppgifter i Expressen högt uppsatt i Muslimska brödraskapet. AlSharif har bl.a. förkunnat att  ”judar är de mest motbjudande av Guds skapelser”.

Efter att inbjudan uppmärksammats och kritiserats meddelade Islamiska förbundet att man ställer in AlSharifs medverkan ”p.g.a. att han tidigare fällt grova antisemitiska kommentarer”. Förbundet skriver att man granskat den inbjudne talarens åsikter men … Läs resten