Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Källkritik i fokus på HLF-seminarium

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

”Fake news” och ”alternativa fakta” är exempel på nya benämningar för gamla fenomen – falska nyheter och myter har använts i politiska syften i alla tider. Det nya informations- och medielandskapet innebär dock att osanningar sprids på ett delvis annat sätt.

Att ge kunskap och verktyg för hur man kan identifiera, avkoda och bemöta propaganda inte minst på nätet är ett stående inslag i alla utbildningar som SKMA genomför. Bland annat talar vi ofta med lärare och pedagoger samt deras elever om vikten av källkritik.

Mathan Shastin Ravid föreläser på HLF:s utbildningsdag.

 

Källkritik var också temat för den fortbildningsdag som Historielärarnas förening (HLF) arrangerade i Linköping den 15/8. Bland föreläsarna fanns Anna Lindberg, ansvarig utgivare på Östgöta Correspondenten, och Michael Allard, lärare och pedagogisk konsult hos Forum för levande historia. Lindberg föreläste under rubriken ”Trovärdighet, källkritik och makt: det lokala mediehusets roll … Läs resten

Mathan Shastin Ravid: Samtal med unga nyanlända och asylsökande

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Vårljus, som är ett kommunägt företag i Stockholms län, har fyra ungdomsboenden i Upplands Väsby. De tar emot asylsökande ungdomar och ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd i åldrarna 14-18 år. I år arrangerade man en sommarskola, där det bland annat anordnades undervisning i svenska och samhällskunskap. Utöver detta tillkom aktiviteter inom foto, teckning och musik. Dessutom bjöd man in externa föreläsare och stor vikt lades vid diskussioner i för ungdomarna viktiga och aktuella teman. Ett sådant tema är fördomar och rasism, och 2 augusti i år bjöds jag in av Christer Lindblad, skolutvecklare på Vårljus, för att tala om just det.

Efter en inledande diskussion om centrala begrepp som ”rasism” gick vi tillsammans igenom vanliga fördomar och myter – hur dessa uppstått och utvecklats över tid, samt vilka uttrycksformer de nu tar sig exempelvis på nätet. Med utgångspunkt i tre olika sorters gruppfientlighet … Läs resten

Natalie Verständig: ”Viktigare än någonsin att vi fortsätter berätta”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Zikaron är en förening som består av tredje generationens överlevande som genom föreläsningar vidareförmedlar sina mor- eller farföräldrars vittnesmål från Förintelsen till skolor runt om i landet. I våras arrangerade SKMA en resa för föreningen till Polen. Vår uppgift blir allt viktigare i tider av historierelativism och växande högerextremism, skriver Natalie Verständig, en av Zikarons föreläsare.

Min morfar förstod att minnet inte kunde hållas levande bara genom siffror. Han förstod att i den här ekvationen, som helt saknade logik, kunde en människa vara mycket större än sex miljoner. Morfar förstod att statistik och allmän historieskrivning aldrig skulle kunna få folk att förstå. Rädd för att insikten om vad som hänt honom skulle försvinna formade han sin berättelse ur minnet, överförde de skarpa bilder som under årtionden bara funnits i hans medvetande till svarta bokstäver på vitt papper.

”Den riktar sig till alla intresserade”, … Läs resten

Studieresa för Zikaron

Artiklen publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

SKMA arrangerade under maj en utbildningsdag och studieresa för Zikaron. Zikaron är en förening som består av tredje generationens överlevande som genom föreläsningar vidareförmedlar sina mor- eller farföräldrars vittnesmål från Förintelsen till skolor och föreningar runt om i landet.

Den 7 maj anordnade SKMA en utbildningsdag om antisemitism, nazismen och Förintelsen med föreläsningar av Henrik Bachner, Stéphane Bruchfeld och Mirjam Kellerman. Den 23 maj reste nio deltagare från Zikaron till Polen för en fem dagar lång studieresa. Under två dagar besökte gruppen det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz. Gruppen, som guidades av SKMA:s Lena Jersenius, besökte även Krakow, Nowy Sacz, Rabka och Jordanow.

Zikaron.

 

Läs resten

Ungdomsledare och elever lärde sig om antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Under våren 2017 har Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) deltagit i ett flertal konferenser och temadagar samt gjort besök på olika skolor för att utbilda elever, lärare och andra intresserade om antisemitism och rasism. Exempelvis den 24 mars, då Finspångs kommun efter ett medborgarförslag arrangerade ett seminarium på Kulturhuset i Finspång om Sveriges fem nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 2016 tillsatte regeringen en utredning som ska göra en översyn av lagen om nationella minoriteter samt lämna förslag på hur deras rättigheter kan säkras och deras möjlighet till inflytande och delaktighet stärkas.

Under seminariet i Finspång föreläste Lennart Rohdin, som leder utredningen, om bakgrunden till lagen om nationella minoriteter. Tiina Mauritzell, kommunikatör på Finspång kommun som ansvarade för dagen tillsammans med Anna Hellerstedt från Finspångs skolor, berättade om Finspång kommun som finskt förvaltningsområde. SKMA:s Mathan Ravid föreläste om den antisemitism … Läs resten