Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Utbildningar om antisemitism för lärare, elever och föräldrar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

Svenska kommittén mot antisemitism erbjuder olika utbildningar om antisemitism och andra fördomar. Vi gör också många skolbesök runt om i landet. Bara under de första månaderna av 2018 har SKMA utbildat ca 1 000 personer, de flesta av dem skolelever och lärare.

Ett exempel är den utbildningsdag som SKMA:s Mathan Shastin Ravid höll i Mjölby 23 januari. Han hade blivit inbjuden inom ramen för de temadagar som gymnasieskolorna Dackeskolan och Kungshögaskolan anordnade i samband med Förintelsens minnesdag. Shastin Ravid belyste under sitt pass förnekandet av Förintelsen och andra former av antisemitisk propaganda, och redogjorde för hur man kan känna igen och se igenom propaganda från högerextrema organisationer som bland annat sprider teorier på nätet om att ”judarna” (alternativt ”sionisterna”) hittat på Förintelsen för att dra ekonomisk nytta av ”bluffen”.

Antisemitiska konspirationsteorier var också fokus under Shastin Ravids besök på Risbroskolan i Fagersta ett … Läs resten

Värmdös Demokratiambassadörer besökte Förintelsens platser

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

SKMA berättade i förra nyhetsbrevet om ett samarbetsprojekt med ”Ung i Värmdö – Ett demokratiprojekt med historien, samtiden och framtiden som utgångspunkt!” Den 26-31 oktober var det dags för en intensiv studieresa arrangerad av SKMA till några av Förintelsens platser i Polen. Här skriver Frida Jonsson, kommunikatör vid Värmdö kommun, om projektet och förmedlar några av ungdomarnas reflektioner efter resan.

Flera forskningsrapporter vittnar om ungas sviktande tilltro till demokratin. Samtidigt har antisemitiska och rasistiska strömningar och värderingar på nytt etablerat sig i Sverige, Europa och västvärlden. Därför behöver vi stärka ungdomars tilltro till ett demokratiskt samhälle.

Men för att stärka värderingar kring mänskliga rättigheter och allas lika värde behöver vi också jobba aktivt med att lära av historien. Därför startades ett samarbete mellan Ung i Värmdö (Fritidsgårdarna och ungdomsdialog i Värmdö kommun) och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) med syfte att utbilda Värmdös … Läs resten

Möte med demokratiministern

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

I regeringsförklaringen den 12/9 tillkännagav statsminister Stefan Löfven bland annat att regeringen ämnar kraftsamla mot rasism och hatbrott i en ny nationell handlingsplan. Enligt Löfven inkluderar det ett återinförande av stödet till ”hågkomstresor”, det vill säga studieresor för skolungdomar till Förintelsens platser.

Som ett led i detta bjöds SKMA den 13/11 in till ett samtal med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om kommitténs erfarenheter av och tankar kring sådana studieresor. SKMA har i ca 20 år arrangerat studieresor till Förintelsen platser, och genomförde 2014-2016 en stor utbildningssatsning med stöd av den förra regeringen.

Under mötet med Bah Kuhnke betonade SKMA vikten av att studieresor ingår i längre utbildningar med omfattande förberedelser och fördjupande efterarbete. Dessutom poängterades att lärarna från de berörda skolorna bör få extra fortbildning i hur man undervisar om Förintelsen och antisemitism för att på bästa sätt kunna fortsätta det … Läs resten

Fördjupande ungdomsutbildningar om antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

I syfte att öka kunskaperna om nazismens förbrytelser och rasistiska och antidemokratiska idéer historiskt och idag genomförde SKMA en regeringsstödd utbildningssatsning 2014-2016 med sammanlagt 408 elever och 81 lärare från 84 olika högstadieskolor runtom i landet. Eleverna och lärarna deltog på ett tvådagars förseminarium innan de åkte på en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Under de avslutande två efterseminariedagarna låg fokus på antisemitism, rasism och fördomar i dagens samhälle.

Under hösten 2017 och våren 2018 genomför SKMA fördjupande fortbildningar för samma ungdomar, som nu går på gymnasiet. Varje fortbildning sträcker sig över två helger, och de två första gruppernas första utbildningshelger ägde rum i Stockholm i mitten av november respektive början av december. Fortbildningarna leds av SKMA:s Mathan Shastin Ravid, och under första fortbildningstillfället diskuterar deltagarna bland annat fördomar och rasism i vardagen samt källkritik på nätet.

 

Gästföreläsare vid första fortbildningstillfället … Läs resten

Pedagognätverk besökte Warszawa, Otwock och Treblinka

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

Under tre dagar i månadsskiftet september – oktober arrangerade SKMA och Forum för levande historia en studieresa till Warszawa för ett nätverk av pedagoger som undervisar om Förintelsen. Samtliga har deltagit i SKMA:s och Forum för levande historias längre utbildningar om Förintelsen och närliggande ämnen. Jenny L. Wallin, som deltog i studieresan, rapporterar.

Gruppen, ett trettiotal lärare och andra ur nätverket, besökte redan första dagen det stora och vackra POLIN – museet över de polska judarnas historia. Vi fick en guidad visning bland engagerande utställningar med bilder, uppbyggda miljöer och interaktivt lärande. Den första guiden förde oss genom historien fram till och med andra världskriget. Mitt i museet kom vi fram till en vackert uppbyggd judisk gata med butiker, tidskrifter, biograf och liknande. När vi rundade hörnet längst bort på gatan, mötte oss stora journalbilder på tyska jaktflygplan och bilder på människor som … Läs resten