Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Niclas Blom: En utbildning som engagerar

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Utvärderingar från SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism visar på fördjupade insikter och förstärkt engagemang bland elever.

SKMA:s stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism fortsätter och hittills har totalt 14 grupper från olika delar av Sverige genomfört utbildningen, motsvarande ca 500 elever samt 150 lärare. På grund av de rådande omständigheterna med covid-19 avvaktar SKMA med de sista grupperna, men förhoppningen är att utbildningarna ska komma igång igen under hösten.

För att upprätthålla en hög pedagogisk nivå genomförs kontinuerligt avstämningar kring vad eleverna tar med sig. Att utbildningarna ger insikter, empati och ökat engagemang är tydligt. Detta ser vi inte minst i de utvärderingar och presentationer där elever och lärare reflekterar över vad de lärt sig och hur de nu ser nya företeelser i samhället. Ibland kanske det helt enkelt handlar om att få upp ögonen och se uttryck som funnits men som … Läs resten

Ungdomsutbildning fördjupar kunskaper

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

SKMA:s utbildningar för unga fördjupar kunskaperna om och stärker argumentationen mot samtida former av antisemitism och rasism.

”Jag har aldrig varit rädd för säga vad jag tycker eller protestera om någon säger något dumt, speciellt inte när det gäller så här viktiga frågor. Men det betyder inte att jag direkt vetat hur jag ska argumentera, och efter denna helg känner jag att jag har mycket mer kunskap att använda mig av i diskussioner. Jag ser fram emot att lära mig ännu mer nästa gång vi träffas!”

Så skrev Mert Baran Tuncer, elev på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg, i sin utvärdering efter att ha deltagit på en av SKMA:s fortbildningar tidigare i år. Han är en av de drygt 1 100 ungdomar, främst elever på högstadieskolor runtom i landet, som 2018-2020 genomgår SKMA:s regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism.

Grundutbildningen i satsningen består av för- och efterseminarier … Läs resten

SKMA utbildar S-organisationer

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I flera politiska partier finns idag en ökad medvetenhet om att antisemitismen utgör ett allvarligt problem i det svenska samhället liksom i vår omvärld. SKMA har sedan lång tid erbjudit och arrangerat utbildningar i ämnet för politiska partier och ungdomsförbund som vilar på demokratisk grund. Under senare tid har bl.a. flera socialdemokratiska organisationer anlitat SKMA för föreläsningar och utbildningsseminarier med syftet att öka kunskapen om den samtida antisemitismen.

I samband med Socialdemokratiska ungdomsförbundets nyårskurser på Bommersvik i början av januari, som samlar SSU:are från hela landet, föreläste idéhistorikern Henrik Bachner om dagens antisemitiska framträdandeformer och politiska sammanhang, inklusive problem som rör gränsdragningar mellan politisk kritik och fördomar i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Den 27 februari föreläste Mathan Shastin Ravid, kanslichef på SKMA, på samma tema för SSU Skåne.

 

Den 7 februari föreläste Henrik Bachner om samtida antisemitism för socialdemokraterna i Malmö och den … Läs resten

Hågkomstprojektet. Fördjupning om Förintelsen, antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Den 30-31 januari genomfördes det andra av tre planerade fördjupningsseminarier för lärare som deltagit i SKMA:s regeringsstödda hågkomstprojekt med studieresor till Förintelsens platser i Polen. Ca 60 lärare från högstadieskolor i Göteborg, Jönköping, Lidingö, Luleå, Norrköping, Södertälje och olika orter i Värmland möttes i Stockholm för att få fördjupade kunskaper om Förintelsen, antisemitism och rasism samt tips om pedagogiska material och metoder för undervisning.

 

Första förmiddagen ägnades åt antisemitismen. Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste om dess historiska rötter, utveckling över tid och samtida former. Nästa pass leddes av SKMA:s pedagog Niclas Blom, som presenterade det digitala utbildningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu”, framtaget av SKMA och Forum för levande historia, och delade med sig av sina tankar kring hur man kan arbeta med temat antisemitism i klassrummet.

Seminariets första dag avslutades med ett pass av Joanna Rubin Dranger, professor i illustration vid Konstfack … Läs resten

Dagens antisemitism i fokus på lärarfortbildningar

Artikeln är publicerad i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

För att erbjuda fördjupad kunskap om den samtida antisemitismen och verktyg för att förstärka arbetet med att förbygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar arrangerade SKMA tillsammans med Forum för levande historia i januari fortbildningar i Gävle, Borlänge och Kalmar. Mycket tid ägnades åt diskussioner om hur man som lärare och pedagog kan upptäcka och bemöta antisemitism bland unga. Fortbildningarna riktade sig i första hand till lärare och annan skolpersonal, fritidspedagoger med flera. Sammanlagt deltog runt 200 personer.

Fortbildningarna inleddes av idéhistorikern Henrik Bachner som gav en överblick över den samtida antisemitismen. Efter en inledande diskussion om själva begreppet antisemitism och företeelsens historiska rötter gav han exempel på antisemitismens vanligaste nutida uttrycksformer. Antisemitismens plats i extrema rörelser och miljöer, t.ex. nazistiska och radikala islamistiska, och den propaganda dessa sprider i form av bl.a. konspirationsteorier belystes och analyserades.

Andra teman som … Läs resten