Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA utbildar S-organisationer

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I flera politiska partier finns idag en ökad medvetenhet om att antisemitismen utgör ett allvarligt problem i det svenska samhället liksom i vår omvärld. SKMA har sedan lång tid erbjudit och arrangerat utbildningar i ämnet för politiska partier och ungdomsförbund som vilar på demokratisk grund. Under senare tid har bl.a. flera socialdemokratiska organisationer anlitat SKMA för föreläsningar och utbildningsseminarier med syftet att öka kunskapen om den samtida antisemitismen.

I samband med Socialdemokratiska ungdomsförbundets nyårskurser på Bommersvik i början av januari, som samlar SSU:are från hela landet, föreläste idéhistorikern Henrik Bachner om dagens antisemitiska framträdandeformer och politiska sammanhang, inklusive problem som rör gränsdragningar mellan politisk kritik och fördomar i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Den 27 februari föreläste Mathan Shastin Ravid, kanslichef på SKMA, på samma tema för SSU Skåne.

 

Den 7 februari föreläste Henrik Bachner om samtida antisemitism för socialdemokraterna i Malmö och den … Läs resten

Hågkomstprojektet. Fördjupning om Förintelsen, antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Den 30-31 januari genomfördes det andra av tre planerade fördjupningsseminarier för lärare som deltagit i SKMA:s regeringsstödda hågkomstprojekt med studieresor till Förintelsens platser i Polen. Ca 60 lärare från högstadieskolor i Göteborg, Jönköping, Lidingö, Luleå, Norrköping, Södertälje och olika orter i Värmland möttes i Stockholm för att få fördjupade kunskaper om Förintelsen, antisemitism och rasism samt tips om pedagogiska material och metoder för undervisning.

 

Första förmiddagen ägnades åt antisemitismen. Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste om dess historiska rötter, utveckling över tid och samtida former. Nästa pass leddes av SKMA:s pedagog Niclas Blom, som presenterade det digitala utbildningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu”, framtaget av SKMA och Forum för levande historia, och delade med sig av sina tankar kring hur man kan arbeta med temat antisemitism i klassrummet.

Seminariets första dag avslutades med ett pass av Joanna Rubin Dranger, professor i illustration vid Konstfack … Läs resten

Dagens antisemitism i fokus på lärarfortbildningar

Artikeln är publicerad i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

För att erbjuda fördjupad kunskap om den samtida antisemitismen och verktyg för att förstärka arbetet med att förbygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar arrangerade SKMA tillsammans med Forum för levande historia i januari fortbildningar i Gävle, Borlänge och Kalmar. Mycket tid ägnades åt diskussioner om hur man som lärare och pedagog kan upptäcka och bemöta antisemitism bland unga. Fortbildningarna riktade sig i första hand till lärare och annan skolpersonal, fritidspedagoger med flera. Sammanlagt deltog runt 200 personer.

Fortbildningarna inleddes av idéhistorikern Henrik Bachner som gav en överblick över den samtida antisemitismen. Efter en inledande diskussion om själva begreppet antisemitism och företeelsens historiska rötter gav han exempel på antisemitismens vanligaste nutida uttrycksformer. Antisemitismens plats i extrema rörelser och miljöer, t.ex. nazistiska och radikala islamistiska, och den propaganda dessa sprider i form av bl.a. konspirationsteorier belystes och analyserades.

Andra teman som … Läs resten

Utbildningssatsning för skolor utökas

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

SKMA:s stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism fortsätter. Den riktar sig främst till elever och lärare på högstadieskolor runtom i landet, och inkluderar en studieresa till Förintelsens platser i Polen samt för- och efterseminarier. I februari beslutade regeringen att ge ett bidrag på 4 miljoner kronor till en förstärkning av satsningen.

 

Det är främst skolor som redan deltagit i projektet som kan ansöka om att ta del av bidraget, för att dessa framöver på egen hand ska kunna arrangera studieresor till Förintelsens platser. De deltagande skolorna ansvarar denna gång själva för för- och efterarbetet, seminarierna ska ledas av de lärare på skolorna som redan utbildats inom projektet. Utgångspunkten är att grupperna ska vara blandade med elever och lärare från olika skolor. SKMA hjälper till med underlag och råd under för- och efterarbetet, och guidar på plats i Polen. Det extra … Läs resten

”Vi har blivit bättre på att förmedla kunskaper”. Intervju med Lena Jersenius

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2019

Lena Jersenius slutar som kanslichef på SKMA efter många år. Hon har även under lång tid varit ansvarig för kommitténs utbildningar och studieresor till Förintelsens platser. Svante Weyler frågade Lena hur det började och vad som varit viktigast i hennes arbete.

När kom du i kontakt med SKMA?

Man skulle kunna säga att jag kom med i SKMA av en slump. Under 1980-talet jobbade jag på SVEKIV, Svenska kibbutzvänner. SKMA behövde lokaler för sina möten och hjälp med administration. 1987 kom jag med i styrelsen.

Hur kom det sig att du åkte till kibbutz 1969 och blev engagerad i SVEKIV?

Jag var intresserad av samhällsfrågor och tyckte kibbutzidén var spännande. Man träffade ungdomar från hela världen och fick inblick i ett helt annat samhälle. På kibbutzen fick jag också många mycket nära vänner som överlevt Förintelsen.

Vilket intryck fick du av SKMA när Läs resten