Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Ungdomsstyrelsen uppmärksammar SKMA:s interaktiva utbildningsmaterial om Förintelsen

Ungdomsstyrelsen uppmärksammar SKMA:s webbaserade interaktiva studiematerial Vad är en människa? och intervjuar projektledaren Lena Jersenius:

– Materialet är tänkt för högstadie- och gymnasieelever, säger projektledaren Lena Jersenius. Vi har valt ut vittnesmål från personer som är födda i olika områden i Europa och som har olika berättelser både från livet i getton och i läger. Alla vittnesmål är av personer som bor i Sverige.

Vad är en människa? som projektet heter är verkligen ambitiöst. Än så länge är endast en filmad berättelse med tillhörande material klar och det tog cirka ett och ett halvt år att göra. Under hösten kommer ytterligare berättelser att publiceras. Tanken är att det ska bli fem filmade vittnesmål när allt är klart.

Till varje vittnesmål kommer det att finnas texter som beskriver villkoren för den judiska och den icke-judiska befolkningen, allmänna texter om Förintelsen, en tidslinje med händelser både ute i Europa och i Sverige … Läs resten

Nytt studiematerial om Raoul Wallenberg

Publicerad i SKMA Nyhetsbrev mars 2013

SKMA erbjuder ett nytt och unikt studiematerial om Raoul Wallenberg och hans insatser för att rädda judar undan Förintelsen. Materialet förmedlar viktiga historiska kunskaper samtidigt som det uppmanar till diskussion om mod, personliga val och alla människors lika värde. 

Framsida WallenbergRaoul Wallenberg valde att agera för att hjälpa och skydda människor han inte kände. Med uppfinningsrikedom, mod och energi lyckades han rädda tusentals judar undan nazisternas förföljelse i den ockuperade ungerska huvudstaden Budapest. Hans liv och gärning visar oss att en människas val kan göra stor skillnad. Därför är han viktig för oss idag.

Svenska kommittén mot antisemitism erbjuder nu ett unikt studiematerial, Raoul Wallenberg. En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen. Materialet riktar sig till högstadie- och gymnasieelever och andra studiegrupper. Det berättar på ett levande sätt om Raoul Wallenberg och hans gärning i en historisk kontext, och är rikt illustrerat med

Läs resten

Nytt unikt studiematerial om
Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg - En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen

Raoul Wallenberg valde att agera för att hjälpa och skydda människor han inte kände. Hans insatser räddade tusentals judar från nazisterna i den ockuperade ungerska huvudstaden Budapest. Raoul Wallenbergs liv och gärning visar oss att en människas val kan göra stor skillnad. Därför är han viktig för oss idag.

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tagit fram ett studiematerial om Raoul Wallenberg. Till studiehäftet finns en sammanställning av pedagogiska reflektions- och värderingsövningar, samt dokument.

Klicka på bilderna nedan för exempel från studiehäftet!

Uppslag, sida 2-3 Uppslag, sida 4-5 Uppslag, sida 12-13

Pedagoger kan beställa Studiehäftet kostnadsfritt i klassuppsättning, skolan betalar endast portokostnad. Övriga intresserade kan beställa mot en kostnad på 75 kronor (inklusive porto). Beställ HÄR! Beställningar kan även skicka till SKMA via mail på info@skma.se – glöm i sådana fall inte att ange fakturaadress!

Lärarhandledning och elevövningar finns tillgängliga som pdf-fil här på SKMA:s hemsida. Klicka på bilden nedan!

Lärarhandledning till studiehäftet om Raoul Wallenberg

Läs resten

Regeringen ger stöd till SKMA för utbildningsinsats i Malmö mot antisemitism och islamofobi

Regeringen har beviljat en ansökan från Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) om bidrag för att genomföra en utbildningssatsning mot antisemitism och islamofobi riktad till skolor i Malmö. I satsningen ingår fyra lärarseminarier och distribution av undervisningsmaterial till elever på högstadiet.

”Vi behöver göra en särskild insats i Malmö och markera situationens allvar från regeringens sida”, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP)” till Sydsvenskan. ”Skolan är helt avgörande för att lägga en grund för tolerans och för att förstå hatideologier”.

Läs mer i Sydsvenskan.

Läs resten

Undervisningsmaterial om antisemitism, fördomar och diskriminering

Nu presenterar Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för levande historia ett elevaktivt undervisningsmaterial om antisemitism, fördomar och diskriminering.

Materialet består av tre tematiska häften om 16 sidor vardera:

  • Häfte 1: Antisemitism och de europeiska judarnas historia fram till 1945
  • Häfte 2: Samtida antisemitism
  • Häfte 3: Fördomar, intolerans, rasism och diskriminering

Här visas exempel ur de olika delarna: Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Undervisningsmaterialet ger grundläggande kunskaper om antisemitism ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Det tredje häftet belyser fördomar och diskriminering i bredare bemärkelse och innehåller specifika avsnitt om antiziganism, islamofobi och diskriminering av samer. I materialet medverkar även ungdomar med synpunkter och reflektioner om rasism i dagens samhälle.

Till samtliga avsnitt finns arbetsuppgifter och diskussionsövningar.

beställ materialet

Läs resten