Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Seminarium om undervisningsmaterial om Förintelsen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2016

SKMA har beviljats EU-stöd för att samordna vidareutvecklingen av vårt interaktiva undervisningsmaterial ”Vad är en människa?”, som utgår från vittnesmål från Förintelsen och finns tillgängligt kostnadsfritt online. Projektet inleddes 2-6 december 2016 med ett första partnermöte i Stockholm.

Luminita Cordea och Daniel Stejeran presenterar undervisning om Förintelsen i rumänska skolor. Foto Mathan Ravid

Luminita Cordea och Daniel Stejeran presenterar undervisning om Förintelsen i rumänska skolor. Foto Mathan Ravid

Under mötet hölls föreläsningar, seminarier och workshops. Bl.a. diskuterades vilka nya vittnesmål som det redan befintliga materialet ska utökas med. Representanter för Zachor Foundation i Ungern presenterade sina ungdomsutbildningar om Förintelsen, antisemitism och rasism.

Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker och styrelsemedlem i SKMA, höll ett seminarium om begreppet Förintelsen, dess bakgrund och de betydelser och innebörder det har idag, liksom hur det används i olika sammanhang. Bruchfeld underströk att begreppet inte är analytiskt, och gav tips på hur man som pedagog kan undervisa om den nazityska politiken mot judar och andra grupper, … Läs resten

SKMA: Bidra till att de överlevandes berättelser lever vidare!

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

Bild - Vad är en människaSKMA har beviljats EU-stöd för en vidareutveckling av det interaktiva utbildningsmaterialet ”Vad är en människa?”, där överlevandes vittnesmål står i fokus.

Tillsammans med partners från Litauen, Polen, Rumänien, Ungern och Österrike ska vi ta fram ett internationellt verktyg för undervisning om Förintelsen.

Projektet kräver dock även egenfinansiering, och här hoppas vi på Ditt stöd!

Läs mer om undervisningsmaterialet och hur Du kan bidra till detta viktiga projekt på skma.se eller kontakta SKMA på info@skma.se eller 08 667 6090.

SKMA

Läs resten

Läromedel om Förintelsen testat i Lodz

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2013

SKMA i europeiskt samarbete om utveckling av lärplattform om Förintelsen.

Hur ska berättelserna från Förintelsen föras vidare till unga människor i framtiden?Vittnesmålen från de överlevande har spelat en stor roll för att sprida kunskap om Förintelsen. Sedan början av 1990-talet har många ungdomar haft möjlighet att lyssna till en personlig berättelse. Idag är det alltmer sällsynt att elever möter en person som genomlevt koncentrationslägren.

För några år sedan började en liten grupp inom SKMA diskutera hur vi kan ta vara på berättelserna och föra dem vidare och 2007 började idén till en pedagogisk interaktiv lärplattform om Förintelsen ta form. Vi tänkte oss att den personliga berättelsen skulle sättas in i en kontext som beskriver vad som hände den judiska befolkningen på orten och i landet under den tyska ockupationen.

Pedagoger i Lodz testar SKMA:s lärplattform "Vad är en människa?" Foto: Ewa Wymark

Pedagoger i Lodz testar SKMA:s lärplattform ”Vad är en människa?” Foto: Ewa Wymark

Internet-baseratLäs resten

Ungdomsstyrelsen uppmärksammar SKMA:s interaktiva utbildningsmaterial om Förintelsen

Ungdomsstyrelsen uppmärksammar SKMA:s webbaserade interaktiva studiematerial Vad är en människa? och intervjuar projektledaren Lena Jersenius:

– Materialet är tänkt för högstadie- och gymnasieelever, säger projektledaren Lena Jersenius. Vi har valt ut vittnesmål från personer som är födda i olika områden i Europa och som har olika berättelser både från livet i getton och i läger. Alla vittnesmål är av personer som bor i Sverige.

Vad är en människa? som projektet heter är verkligen ambitiöst. Än så länge är endast en filmad berättelse med tillhörande material klar och det tog cirka ett och ett halvt år att göra. Under hösten kommer ytterligare berättelser att publiceras. Tanken är att det ska bli fem filmade vittnesmål när allt är klart.

Till varje vittnesmål kommer det att finnas texter som beskriver villkoren för den judiska och den icke-judiska befolkningen, allmänna texter om Förintelsen, en tidslinje med händelser både ute i Europa och i Sverige … Läs resten

Nytt studiematerial om Raoul Wallenberg

Publicerad i SKMA Nyhetsbrev mars 2013

SKMA erbjuder ett nytt och unikt studiematerial om Raoul Wallenberg och hans insatser för att rädda judar undan Förintelsen. Materialet förmedlar viktiga historiska kunskaper samtidigt som det uppmanar till diskussion om mod, personliga val och alla människors lika värde. 

Framsida WallenbergRaoul Wallenberg valde att agera för att hjälpa och skydda människor han inte kände. Med uppfinningsrikedom, mod och energi lyckades han rädda tusentals judar undan nazisternas förföljelse i den ockuperade ungerska huvudstaden Budapest. Hans liv och gärning visar oss att en människas val kan göra stor skillnad. Därför är han viktig för oss idag.

Svenska kommittén mot antisemitism erbjuder nu ett unikt studiematerial, Raoul Wallenberg. En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen. Materialet riktar sig till högstadie- och gymnasieelever och andra studiegrupper. Det berättar på ett levande sätt om Raoul Wallenberg och hans gärning i en historisk kontext, och är rikt illustrerat med

Läs resten