Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svante Weyler, SKMA, och Ingrid Lomfors, Forum för levande historia: Missvisande om webbmaterial om antisemitism

Nedanstående text publicerades i Barometern 20/8 som svar på en ledare av Naomi Abramowicz i samma tidning den 17/8. Ledarredaktionens replik.

Förra veckan lanserade Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism ett digitalt undervisningsmaterial om antisemitism. Materialets syfte är ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

Bakgrunden till att materialet tagits fram är att antisemitismen utgör ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen, att det finns en bristande kunskap om den antijudiska idétraditionens historiska rötter, samtida uttrycksformer och konsekvenser, liksom att många lärare efterlyst ökad kunskap och undervisningsmaterial i ämnet. Vi har med oro också tagit fasta på vittnesmål från lärare som uppger att de möter motstånd bland en del elever när de undervisar om antisemitism och Förintelsen.

I en ledare 17/8 riktar Naomi Abramowicz kritik mot denna kunskapssatsning. Enligt henne ger materialet ”en skev bild

Läs resten

Nytt digitalt informations- och undervisningsmaterial om antisemitism

Nu kan skolor i hela Sverige använda ett kostnadsfritt webbmaterial om antisemitism i undervisningen. Under hösten arrangeras också seminarier på samma tema. Bakom satsningen står Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia.

– Även om dagens antisemitism visar sig i delvis nya former finns det stora lärdomar att dra från det historiska judehatet. Det nya webbmaterialet tar därför sin utgångspunkt i aktuella frågor, följt av de historiska rötterna och framväxten av antisemitism innan andra världskriget, säger Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.

– Vi ser en rad tecken på att antisemitism ökar i Sverige. Många judar känner otrygghet och vill inte visa traditionella identitetsmarkörer. Attacker mot synagogor, nazistiska demonstrationer och konspirationsteorier på nätet är några exempel på dagens utmaningar, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Det digitala materialet ”Antisemitism – då och nu” riktar sig i första hand till elever på högstadiet … Läs resten

Seminarium om undervisningsmaterial om Förintelsen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2016

SKMA har beviljats EU-stöd för att samordna vidareutvecklingen av vårt interaktiva undervisningsmaterial ”Vad är en människa?”, som utgår från vittnesmål från Förintelsen och finns tillgängligt kostnadsfritt online. Projektet inleddes 2-6 december 2016 med ett första partnermöte i Stockholm.

Under mötet hölls föreläsningar, seminarier och workshops. Bl.a. diskuterades vilka nya vittnesmål som det redan befintliga materialet ska utökas med. Representanter för Zachor Foundation i Ungern presenterade sina ungdomsutbildningar om Förintelsen, antisemitism och rasism.

Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker och styrelsemedlem i SKMA, höll ett seminarium om begreppet Förintelsen, dess bakgrund och de betydelser och innebörder det har idag, liksom hur det används i olika sammanhang. Bruchfeld underströk att begreppet inte är analytiskt, och gav tips på hur man som pedagog kan undervisa om den nazityska politiken mot judar och andra grupper, utan att fastna i begreppsdiskussioner om vad ”Förintelsen” bör betyda.

Sammanlagt deltog ca 35 personer … Läs resten

SKMA: Bidra till att de överlevandes berättelser lever vidare!

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

Bild - Vad är en människaSKMA har beviljats EU-stöd för en vidareutveckling av det interaktiva utbildningsmaterialet ”Vad är en människa?”, där överlevandes vittnesmål står i fokus.

Tillsammans med partners från Litauen, Polen, Rumänien, Ungern och Österrike ska vi ta fram ett internationellt verktyg för undervisning om Förintelsen.

Projektet kräver dock även egenfinansiering, och här hoppas vi på Ditt stöd!

Läs mer om undervisningsmaterialet och hur Du kan bidra till detta viktiga projekt på skma.se eller kontakta SKMA på info@skma.se eller 08 667 6090.

SKMA

Läs resten

Läromedel om Förintelsen testat i Lodz

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2013

SKMA i europeiskt samarbete om utveckling av lärplattform om Förintelsen.

Hur ska berättelserna från Förintelsen föras vidare till unga människor i framtiden?Vittnesmålen från de överlevande har spelat en stor roll för att sprida kunskap om Förintelsen. Sedan början av 1990-talet har många ungdomar haft möjlighet att lyssna till en personlig berättelse. Idag är det alltmer sällsynt att elever möter en person som genomlevt koncentrationslägren.

För några år sedan började en liten grupp inom SKMA diskutera hur vi kan ta vara på berättelserna och föra dem vidare och 2007 började idén till en pedagogisk interaktiv lärplattform om Förintelsen ta form. Vi tänkte oss att den personliga berättelsen skulle sättas in i en kontext som beskriver vad som hände den judiska befolkningen på orten och i landet under den tyska ockupationen.

Internet-baserat

Den första person vi intervjuade var Jakob Ringart, överlevande från Lodz i Polen. … Läs resten