Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

”Nu säger jag ifrån”. Röster om SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2016

SKMA:s stora utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism är avslutat. 408 elever och 81 lärare från 84 olika högstadieskolor runt om i Sverige har deltagit. Utvärderingarnas budskap är tydligt: utbildningen har djupgående påverkat både elever och lärare.

I tidigare nyhetsbrev har vi rapporterat om den unika regeringsstödda utbildningssatsning som SKMA genomfört sedan hösten 2014, med syfte att ge ökade kunskaper om nazismens förbrytelser, rasistiska och antidemokratiska idéer samt fördjupa förståelsen för demokratiska värderingar.

De tolv genomförda utbildningarna inom satsningen har inkluderat två dagars förberedelser, en fem-sex dagar lång studieresa till Förintelsens platser i Polen samt två dagars uppföljande träffar. Innan avfärd till Polen talade vi om demokrati och nazismen som ideologi, antisemitismens historia samt hur judar, romer, funktionshindrade, homosexuella och andra drabbades av den nazityska politiken.

I Polen besökte vi de gamla judiska kvarteren i Krakow för att belysa judiskt liv före 1939. … Läs resten

Studieresa till Yad Vashem och Gettokämparnas kibbutz  

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2014

Under sommaren 2014 arrangerade SKMA en studieresa till Center for Humanistic Education (CHE) och Yad Vashem i Israel. De 21 deltagarna kom från SKMA:s ungdoms- och lärarnätverk. Erik Gunnarsson, en av de sju ungdomarna, redovisar här några intryck från två händelserika veckor.

Värmen slår emot oss när vi stiger ur bussen som tagit oss till Gettokämparnas kibbutz i norra Israel. Här ligger Center for Humanistic Education (CHE), ett utbildningscenter med grundsynen att studiet av Förintelsen väcker förståelse för vikten av humanistiska och demokratiska värderingar. Och att likgiltighet inför andras lidande eller åsidosättandet av mänskliga rättigheter hotar hela vårt samhälles existens. Till CHE kommer judiska och arabiska ungdomar för att tillsammans lära sig mer om Förintelsen, diskutera grundläggande demokratiska värderingar och mötas i dialog.

Vi i vår svenska grupp träffar några av ungdomarna och får höra hur deras diskussioner har förts. Under ledning av … Läs resten

Samuel Lindelöf, SKMA Ungdom: Vad tänker Malmös politiker göra åt antisemitismen?

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2014

Engagemanget har ökat, men Malmös politiker måste bli ännu tydligare i sitt arbete mot antisemitismen. Tystnad och oklarhet skapar även utrymme för SD att exploatera frågan, skriver Samuel Lindelöf, gymnasieelev i Malmö och medlem i SKMA Ungdom.

Många förknippar idag Malmö med hot och våld mot judar. Den förmedlade bilden av staden kan ibland vara överdrivet dystopisk, inte minst i utländska medier. Orsakerna till den negativa uppmärksamheten är dock högst reella och allvarliga. Invånare som öppet vågat visa sin judiska identitet har farit illa, judiska institutioner har utsatts för skadegörelse och i statistiken över anmälda hatbrott med antisemitiska motiv sticker Malmö ut i negativ bemärkelse. Under lång tid reagerade kommunledningen med tystnad och bagatellisering eller med försök att rationalisera judehatet.

Efter det tidigare kommunalrådet Ilmar Reepalus avgång har situationen förbättrats. Positiva steg har tagits. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har exempelvis i samverkan med … Läs resten