Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA utbildar S-organisationer

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I flera politiska partier finns idag en ökad medvetenhet om att antisemitismen utgör ett allvarligt problem i det svenska samhället liksom i vår omvärld. SKMA har sedan lång tid erbjudit och arrangerat utbildningar i ämnet för politiska partier och ungdomsförbund som vilar på demokratisk grund. Under senare tid har bl.a. flera socialdemokratiska organisationer anlitat SKMA för föreläsningar och utbildningsseminarier med syftet att öka kunskapen om den samtida antisemitismen.

I samband med Socialdemokratiska ungdomsförbundets nyårskurser på Bommersvik i början av januari, som samlar SSU:are från hela landet, föreläste idéhistorikern Henrik Bachner om dagens antisemitiska framträdandeformer och politiska sammanhang, inklusive problem som rör gränsdragningar mellan politisk kritik och fördomar i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Den 27 februari föreläste Mathan Shastin Ravid, kanslichef på SKMA, på samma tema för SSU Skåne.

 

Den 7 februari föreläste Henrik Bachner om samtida antisemitism för socialdemokraterna i Malmö och den … Läs resten

Hågkomstprojektet. Fördjupning om Förintelsen, antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Den 30-31 januari genomfördes det andra av tre planerade fördjupningsseminarier för lärare som deltagit i SKMA:s regeringsstödda hågkomstprojekt med studieresor till Förintelsens platser i Polen. Ca 60 lärare från högstadieskolor i Göteborg, Jönköping, Lidingö, Luleå, Norrköping, Södertälje och olika orter i Värmland möttes i Stockholm för att få fördjupade kunskaper om Förintelsen, antisemitism och rasism samt tips om pedagogiska material och metoder för undervisning.

 

Första förmiddagen ägnades åt antisemitismen. Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste om dess historiska rötter, utveckling över tid och samtida former. Nästa pass leddes av SKMA:s pedagog Niclas Blom, som presenterade det digitala utbildningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu”, framtaget av SKMA och Forum för levande historia, och delade med sig av sina tankar kring hur man kan arbeta med temat antisemitism i klassrummet.

Seminariets första dag avslutades med ett pass av Joanna Rubin Dranger, professor i illustration vid Konstfack … Läs resten

”Vi har blivit bättre på att förmedla kunskaper”. Intervju med Lena Jersenius

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2019

Lena Jersenius slutar som kanslichef på SKMA efter många år. Hon har även under lång tid varit ansvarig för kommitténs utbildningar och studieresor till Förintelsens platser. Svante Weyler frågade Lena hur det började och vad som varit viktigast i hennes arbete.

När kom du i kontakt med SKMA?

Man skulle kunna säga att jag kom med i SKMA av en slump. Under 1980-talet jobbade jag på SVEKIV, Svenska kibbutzvänner. SKMA behövde lokaler för sina möten och hjälp med administration. 1987 kom jag med i styrelsen.

Hur kom det sig att du åkte till kibbutz 1969 och blev engagerad i SVEKIV?

Jag var intresserad av samhällsfrågor och tyckte kibbutzidén var spännande. Man träffade ungdomar från hela världen och fick inblick i ett helt annat samhälle. På kibbutzen fick jag också många mycket nära vänner som överlevt Förintelsen.

Vilket intryck fick du av SKMA när Läs resten

Hågkomstreseprojektet: Fördjupningsseminarium för lärare

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Den 2–3 maj genomfördes det första av fyra planerade fördjupningsseminarier för lärare som deltar i hågkomstreseprojektet. 57 lärare från deltagande skolor från projektets sex första grupper möttes i Stockholm för att delta i seminariet som hade som syfte att ge fördjupade kunskaper om Förintelsen, antisemitism och rasism samt att presentera pedagogiska material och metoder på området.

 

Den första förmiddagen ägnades åt antisemitismen. Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste om dess historiska bakgrund och samtida former och tendenser. Därefter beskrev SKMA:s pedagog Niclas Blom det digitala utbildningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu” och diskuterade hur lärare kan arbeta med temat antisemitism i klassrummet. Eftermiddagen bjöd på en djupdykning in i den visuella världen då Joanna Rubin Dranger, professor i illustration vid Konstfack, föreläste om visuell makt och stereotypa bilder. Kvällen avslutades med en gemensam middag.

 

Lärarseminariets andra dag fokuserade på Sverige och Förintelsen. Historikern … Läs resten

Rapport från SKMA:s konferens 2018: Räcker lagstiftningen till för att motverka hets mot folkgrupp och rasistiska organisationer?

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

Räcker lagstiftningen till för att motverka hatpropaganda och rasistiska organisationer? Bör den skärpas eller finns det brister i tillämpningen? Dessa frågor stod i fokus för en välbesökt konferens som SKMA arrangerade i november.

Den 9 november arrangerade SKMA i Stockholm en konferens på temat ”Räcker lagstiftningen till för att motverka hets mot folkgrupp, rasism och rasistiska organisationer?” Bakgrunden till ämnesvalet är dels den utveckling som ägt rum under flera år med en växande politisk extremism, en alltmer öppen och aggressiv antisemitisk och rasistisk propaganda, en ökad spridning av hat via sociala medier, och återkommande nazistiska demonstrationer i våra städer, dels den oklarhet och oenighet som finns inte bara i samhällsdebatten utan också inom polis och rättsväsende om hur befintlig lagstiftning på området tillämpas och borde tillämpas, och huruvida den är bristfällig och behöver skärpas.

Konferensen, som genomfördes med stöd av Gerald och Monica … Läs resten