Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Kjetil Braut Simonsen: ”Djävulens barn”. Luther, judarna och antisemitismen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Martin Luther har ofta använts i antisemitisk argumentation. Men hur såg Luther egentligen på judarna? Och finns det en skarp skiljelinje mellan den ”yngre” och ”äldre” Luthers uppfattningar? Kjetil Braut Simonsen, norsk historiker och specialist på antisemitism, analyserar Luthers antijudaism och relationen till det moderna judehatet.

1940 gav Norsk Front (1), en organisation knuten till Vidkun Quislings Nasjonal Samling, ut en pamflett baserad på utdrag från Martin Luthers bok Om judarna och deras lögner från 1543. Enligt pamfletten hade Luther förutsagt en judisk plan för att erövra världsherraväldet:

”Hans [Luthers] uppfriskande och orädda sätt att säga saker kommer säkert att finna många meningsfränder i vår tid, som upplever judarnas försök att erövra världsmakten genom att sätta igång krig som ställer allt annat i skuggan. […] Det Luther skrev om detta folk 1543 äger idag inte bara sin fulla giltighet, utan långt mer än … Läs resten

Brittisk antisemitism kartlagd

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Institute for Jewish Policy Research och CST har publicerat en ny studie av antisemitiska attityder i den brittiska befolkningen. Resultaten analyseras utifrån vad som beskrivs som en ”elastisk” syn på antisemitism. Med det menas att antisemitiska uppfattningar förekommer i olika former och med skiftande intensitet, och att det är viktigt att skilja mellan uttalade antisemiter, det vill säga människor som hyser en stark och genomgripande fientlighet mot judar, och de som bär på någon eller några antisemitiska föreställningar.

Enligt resultaten bär cirka 30 procent av vuxna britter på antisemitiska uppfattningar av något slag, medan mellan 2,4 och 5 procent kan beskrivas som antisemiter. Resultaten pekar på att antisemitismen i Storbritannien, ur ett jämförande perspektiv, ligger på en låg nivå, fastslår rapporten. Runt 70 procent av britterna har en positiv inställning till judar.

Studien undersökte även sambandet mellan anti-israeliska inställningar och antisemitism. Enligt resultaten … Läs resten

Görel Granström: Den antisemitiske bokhandlaren och kriminaliseringen av hets mot folkgrupp

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Efter en utdragen process kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige 1948. Bakgrunden var spridningen av antisemitism under krigsåren och inte minst den propaganda som även efter kriget emanerade från bokhandlaren Einar Åberg. Men alla var inte positiva. Flera remissinstanser ansåg att en kriminalisering skulle privilegiera judarna.  Rättsvetaren Görel Granström belyser Lex Åbergs tillkomsthistoria.

År 1948 kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige. Enligt strafflagens 11 kapitel 7 § skulle den som offentligen hotade, förtalade eller smädade folkgrupp med viss härstamning eller trosbekännelse dömas till böter eller fängelse. Det här var slutet på en tämligen utdragen diskussion som fördes i olika utredningar, i motioner och i riksdagsdebatten kring behovet av insatser mot den alltmer aggressiva antisemitiska propagandan före, under och efter andra världskriget. I den här artikeln ges en bild av vilka avvägningar som gjordes mellan olika intressen, hur argumenten såg ut och hur det … Läs resten

Ny rapport om antisemitism: Motstridiga tendenser i Tyskland

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

En ny rapport om antisemitism i Tyskland pekar på att stödet för traditionella antijudiska myter försvagas samtidigt som antisemitiska uppfattningar i sammanhang som rör Israel har en betydande utbredning. Fientlighet mot judar bland grupper med rötter i Mellanöstern ska tas på allvar, men får inte leda till att judehatet i högerextrema miljöer negligeras, skriver författarna.

2008 tillsatte den tyska förbundsdagen en oberoende expertkommission med uppdrag att belysa antisemitismen i dagens Tyskland och föreslå åtgärder för att motverka denna. Kommissionen, som inkluderar ledande antisemitismforskare, presenterade under våren sin andra rapport.

Enligt rapporten indikerar attitydundersökningar att andelen tyskar som instämmer i öppet uttryckta ”klassiska” antisemitiska påståenden minskat under de senaste 15 åren. Med klassisk antisemitism avses till exempel myter om judiska konspirationer. 2012 var det nio procent som stödde denna typ av påståenden, 2016 hade andelen sjunkit till fem procent.  Andelen som instämde i … Läs resten

”Nya” Front National inte så nytt

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2017

Marine Le Pen.
Foto Marie-Lan Nguyen, Wikimedia Commons

Nonna Mayer, forskare vid Sciences Po och CNRS, Paris, kommenterade i Books & Ideas.net 22/12 2016 resultaten från en fransk attitydstudie publicerad av Commission nationale consultative des droits de l’homme:

”Även om [Front Nationals ledare] Marine Le Pen har förklarat antisemitismen tabu så når över hälften av hennes sympatisörer höga nivåer på en skala som mäter antijudiska fördomar. Även om hon är noga med att angripa ‘islamisk fundamentalism’ och inte islam, så gör hennes anhängare inte den distinktionen. De skiljer sig från alla andra politiska partiers sympatisörer genom sin exceptionellt höga nivå av islamofobi, i betydelsen att de förkastar islam, dess praktiker och trosutövare. Marine Le Pens försök att göra Front National till ett parti i mittfåran synkroniserar inte med hennes sympatisörers världsbild. I den meningen ser ‘nya Front National’ väldigt mycket ut som det gamla.”… Läs resten