Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

USA: 10 procent tror på antisemitisk myt om invandring

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I oktober 2019 genomförde den amerikansk-judiska organisationen ADL en studie av antisemitiska attityder bland amerikaner. Undersökningen, som bygger på svar från 800 vuxna individer, inbegriper elva attitydpåståenden som uttrycker antisemitiska uppfattningar och föreställningar.

Enligt resultaten bär 11 procent på en konsekvent antisemitisk inställning. Denna andel svarade instämmande på minst sex antisemitiska påståenden. 61 procent svarade instämmande i minst ett av påståendena och 39 procent i minst två av dessa. När det gäller enskilda påståenden instämde t.ex. 24 procent i påståendet att judar är mer lojala med Israel än med USA, 15 procent instämde i utsagan att ”judar har för stor makt i affärsvärlden” och 14 procent i påståendet att ”judar har för stor kontroll och inflytande över Wall Street”.

Undersökningen har genomförts vid flera tillfällen sedan 1960-talet. Resultaten visar att stödet för antijudiska uppfattningar och föreställningar tydligt har försvagats sedan mätningarna inleddes för … Läs resten

Tyskland: Antisemitism starkast bland AfD-väljare

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

En studie av sambandet mellan partisympatier och antidemokratiska uppfattningar i Tyskland  genomförd av forskare vid Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung vid Leipzigs universitet visar att auktoritära, antimuslimska och antisemitiska inställningar är tydligt mer utbredda i grupper som sympatiserar med högernationalistiska Alternative für Deutschland, AfD, än i andra politiska opinioner.

Mätningen, som bygger på svar från 2 344 vuxna individer, visar att stöd för traditionella antisemitiska föreställningar förekommer i väljargrupper över hela det politiska spektrumet men är klart starkast bland AfD-sympatisörer och svagast bland väljare som sympatiserar med Die Grünen.

Även för påståenden som återspeglar Israel-relaterad antisemitism är stödet starkast bland dem som sympatiserar med AfD; 58 procent av AfD-väljarna instämmer helt eller delvis i påståendet ”På grund av Israels politik finner jag judar alltmer osympatiska”. Detsamma gäller utsagor som via ”andra” uttrycker förståelse för antisemitism; 57 procent av AfD:s sympatisörer instämmer i påståendet … Läs resten

Storbritannien: Ökning av antijudiska incidenter

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Under 2019 registrerades 1 805 antisemitiska incidenter i Storbritannien, rapporterar brittisk-judiska Community Security Trust (CST). Det är den högsta nivån för ett enskilt år som CST uppmätt och innebär en ökning med 7 procent jämfört med 2018.

Ingen enskild händelse kan förklara den höga nivån, skriver CST. Att antalet rapporterade incidenter var högst i februari och december relaterar CST till att kontroversen kring antisemitism inom Labour uppmärksammades i ökad utsträckning under dessa månader.

Under året rapporterades 158 våldsamma angrepp, en ökning med 25 procent jämfört med 2018. Hat på nätet utgör 39 procent av de registrerade incidenterna och är en viktig faktor bakom den generella ökningen under året. CST understryker att de rapporterade fallen inte återspeglar omfattningen av problemet med antisemitism i sociala medier.

I fall där en specifik politisk eller religiös retorik eller ideologi kunde identifieras var konspirationsteorier det vanligaste antisemitiska motivet. … Läs resten

Italien: Fler förnekar Förintelsen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I en attitydstudie som genomfördes i slutet av förra och början av detta år undersökte det i Rom baserade forskningsinstitutet Eurispes den italienska befolkningens inställning till bland annat vissa antisemitiska och historierevisionistiska påståenden. Studien bygger på svar från 1 120 vuxna.

Enligt resultaten instämde 15 procent helt eller delvis i påståendet att Förintelsen aldrig ägt rum. Det är en markant ökning sedan 2004 då närmare 3 procent svarade instämmande på samma påstående. Även andelen som anser att Förintelsens omfattning överdrivits har ökat från 11 procent 2004 till 16 procent idag.

Stödet för påståenden som återger antisemitiska konspirationsteorier om judars makt och inflytande har sjunkit något sedan 2004 men ligger fortfarande på en hög nivå. Enligt studien instämmer 24 procent helt eller delvis i påståendet att judar kontrollerar ekonomi och finansmarknader, 22 procent anser att judar styr medierna och 26 procent att de kontrollerar … Läs resten

Frankrike: Unga särskilt utsatta

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Enligt det franska inrikesdepartementet anmäldes 687 antisemitiska incidenter 2019. Det är en ökning med 27 procent jämfört med 2018, men nivån är lägre än t.ex. 2014 och 2015. Av de hatbrott som registrerades i Frankrike 2019 utgjorde 151 angrepp som inkluderade våld, vandalisering och stöld och 536 representerade olika former av hot och hets.

2019 uppmärksammades bl.a. antisemitiska yttringar i samband med de ”gula västarnas” protester i Paris och vandaliseringen av en judisk begravningsplats i närheten av Strasbourg.

Under 2019 registrerades 1 142 rasistiska och främlingsfientliga incidenter, en markant ökning jämfört med 2018 då 496 sådana hatbrott rapporterades, samt 1 052 antikristna och 154 antimuslimska incidenter.

 

Enligt en undersökning som American Jewish Committee och Fondapol genomförde 2019, och som bygger på svar från ett urval om 505 vuxna franska judar, uppgav 70 procent att de utsatts för minst en antisemitisk handling under … Läs resten