Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Antisemitism på Twitter

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Enligt en ny studie från den amerikansk-judiska antirasistiska organisationen ADL spreds runt 4,2 miljoner engelskspråkiga antisemitiska inlägg på Twitter under ett år, från januari 2017 till januari 2018. Meddelandena postades av cirka 3 miljoner olika Twitteradresser.

Återkommande antisemitiska teman var påståenden om judiska konspirationer och propaganda som förnekar Förintelsen. Ofta användes termer som ”sionister” och ”globalister” som kodord för judar.

Exempel på antisemitisk propaganda på engelska som spreds på Twitter under den undersökta perioden.

 

Studien visar att trots de åtgärder Twitter har vidtagit för att ta bort hatpropaganda så sprider användare fortfarande en chockerande mängd antisemitism och de använder Twitter som en megafon för att trakassera och hota judar, sade ADL:s ordförande Jonathan Greenblatt i en kommentar. Han uppmanade företag som erbjuder plattformar för sociala medier att snabbt utveckla nya, effektiva sätt att motverka hatspridning.

Läs resten

Christhard Hoffmann: Svensk-judiska hjälpinsatser under Förintelsen. Recension

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Frågan om hur det svensk-judiska ledarskapet agerade för att hjälpa judar på flykt undan nazistisk förföljelse har tolkats på delvis motstridiga sätt. I historikern Pontus Rudbergs avhandling The Swedish Jews and the Holocaust ges ämnet en ny och grundlig belysning.

I historiografin om Förintelsen har judiska ledares och organisationers reaktioner på förföljelsen av judar sedan länge utgjort en kontroversiell fråga och ett tema för kritisk forskning. Ända sedan publiceringen av Raul Hilbergs monumentala arbete The Destruction of the European Jews 1961, i vilket han kritiserade bristen på judiskt motstånd som en bidragande faktor i förintelseprocessen, har de smärtsamma frågorna om händelserna skulle kunna ha utvecklats annorlunda och fler judar skulle kunna ha räddats inte mattats av.

I sin gedigna studie The Swedish Jews and the Holocaust (Routledge 2017) adresserar den svenske historikern Pontus Rudberg dessa frågor genom att undersöka svenska judars agerande och … Läs resten

Pew-studie om inställning till judar och muslimer i Sverige

I den nya Pew-studien Being Christian in Western Europe undersöks bl a inställningar till minoriteter i Västeuropa. Enligt resultaten uppger 5 % av de svenska respondenterna att de inte kan acceptera judar och 14 % att de inte kan acceptera muslimer som familjemedlemmar. Andelen negativa är högre i flera andra västeuropeiska länder.

Studien inkluderar även enstaka frågepåståenden som ger uttryck för antijudiska stereotyper. Av de svenska respondenterna instämmer 13 % helt eller delvis i påståendet ”Judar ser alltid till sina egna intressen och inte till landets intressen där de bor”, 66 % tar helt eller delvis avstånd från utsagan. 11 % instämmer helt eller delvis i påståendet ”Judar överdriver alltid hur mycket de har lidit”, 75 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Andelarna som instämmer i dessa påståenden är högre i andra västeuropeiska länder. Som Pew understryker kan enstaka frågepåståenden av detta slag inte ge svar på hur … Läs resten

Charlotte Wiberg: Fördomar och förnekelse. Om vänstern och den ”goda” antisemitismen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

Israelfrågan är central för antisemitismen inom vänstern, men problemet handlar i regel inte om ”kritik av Israel”, utan om föreställningar om judar och om tvångsmässiga liknelser mellan Israel och Nazityskland. Charlotte Wiberg har läst den brittiske sociologen David Hirsh nya bok om den brittiska vänstern och antisemitismen, och ser vissa paralleller till svensk debatt.

Inför det brittiska valet i juni i somras fick Labourledaren Jeremy Corbyn stöd från ett mycket oväntat, och med säkerhet än mer oönskat håll. Det var den amerikanska nazistiska nätpublikationen ”Daily Stormer” som chockartat uppmanade sina brittiska läsare att rösta Labour. Anledningen? Publikationen uppfattade Corbyn som antisemit. Inte ”bara” antisionist – utan som emot judar, punkt slut.

Att en europeisk vänsterledare applåderas av nazister för sin hållning mot judar må vara sjukt men kommer ändå inte som en blixt från klar himmel. Tecknen har funnits där ett tag. Diskussionen … Läs resten

Ny studie av antisemitism i Norge

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

En ny undersökning av antisemitism och muslimfientlighet i Norge har publicerats av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Oslo. Resultaten visar att vissa specifika antisemitiska föreställningar fortsatt är relativt utbredda i den norska befolkningen. 13 procent instämmer t.ex. i påståendet att ”världens judar verkar i det fördolda för att främja sina egna intressen”. Men andelen norrmän som bär på en konsekvent antijudisk inställning har minskat från 12 procent 2011 till 8 procent idag.

Studien visar på ett samband mellan uppfattningar om Israel-Palestinakonflikten och inställningar till judar respektive muslimer. Den pekar vidare på att antisemitiska uppfattningar är tydligt mer utbredda bland norska muslimer än bland befolkningen som helhet; detta gäller i synnerhet föreställningar om ”judisk makt” och inflytande i världen. Forskarna kopplar detta till bland annat den utbredda antisemitismen i respondenternas ursprungsländer och nätets betydelse för att förmedla denna typ av … Läs resten