Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Ny rapport om allmänhetens syn på rasism och gruppers utsatthet

Forum för levande historia har publicerat rapporten ”Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism”. Syftet med rapporten beskrivs som att fördjupa kunskapen om  uppfattningar om rasism i dagens Sverige för att på så sätt förbättra möjligheterna att genomföra utbildningsinsatser om rasism och intolerans.

Rapporten redovisar resultat från en undersökning som genomförts av Novus. Datainsamlingen genomfördes under två perioder mellan 30 november och 19 december 2017 genom ”webbintervjuer i Novus representativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel”.  Totalt genomfördes 2 112 intervjuer med individer i åldrarna 18–79 år.

Det handlar med andra ord om en studie av människors subjektiva uppfattningar om rasism i dagens Sverige, och inte om en undersökning av rasismens faktiska utseende, former, utbredning eller av faktisk utsatthet.

Enligt resultatet anser 83 procent att det finns grupper som utsätts för rasism i det svenska samhället. 5 procent anser inte att så är fallet och 12 procent saknar uppfattning. Andelen som … Läs resten

Läsvärt: Karin Kvist Geverts och Lars M Andersson: Antisemitismen – antirasismens blinda fläck?

Läsvärd artikel av historikerna Karin Kvist Geverts och Lars M Andersson (båda medlemmar i SKMA): Antisemitismen – antirasismens blinda fläck?

Artikeln är publicerad i Från Afrikakompaniet till Tokyo. Vänbok till György Nováky, red. Marie Lennersand & Leos Müller. Bokförlaget Exkurs, Stockholm 2017.

 

Läs resten

Antisemitism på Twitter

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Enligt en ny studie från den amerikansk-judiska antirasistiska organisationen ADL spreds runt 4,2 miljoner engelskspråkiga antisemitiska inlägg på Twitter under ett år, från januari 2017 till januari 2018. Meddelandena postades av cirka 3 miljoner olika Twitteradresser.

Återkommande antisemitiska teman var påståenden om judiska konspirationer och propaganda som förnekar Förintelsen. Ofta användes termer som ”sionister” och ”globalister” som kodord för judar.

 

Studien visar att trots de åtgärder Twitter har vidtagit för att ta bort hatpropaganda så sprider användare fortfarande en chockerande mängd antisemitism och de använder Twitter som en megafon för att trakassera och hota judar, sade ADL:s ordförande Jonathan Greenblatt i en kommentar. Han uppmanade företag som erbjuder plattformar för sociala medier att snabbt utveckla nya, effektiva sätt att motverka hatspridning.

Läs resten

Christhard Hoffmann: Svensk-judiska hjälpinsatser under Förintelsen. Recension

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Frågan om hur det svensk-judiska ledarskapet agerade för att hjälpa judar på flykt undan nazistisk förföljelse har tolkats på delvis motstridiga sätt. I historikern Pontus Rudbergs avhandling The Swedish Jews and the Holocaust ges ämnet en ny och grundlig belysning.

I historiografin om Förintelsen har judiska ledares och organisationers reaktioner på förföljelsen av judar sedan länge utgjort en kontroversiell fråga och ett tema för kritisk forskning. Ända sedan publiceringen av Raul Hilbergs monumentala arbete The Destruction of the European Jews 1961, i vilket han kritiserade bristen på judiskt motstånd som en bidragande faktor i förintelseprocessen, har de smärtsamma frågorna om händelserna skulle kunna ha utvecklats annorlunda och fler judar skulle kunna ha räddats inte mattats av.

I sin gedigna studie The Swedish Jews and the Holocaust (Routledge 2017) adresserar den svenske historikern Pontus Rudberg dessa frågor genom att undersöka svenska judars agerande och … Läs resten

Pew-studie om inställning till judar och muslimer i Sverige

I den nya Pew-studien Being Christian in Western Europe undersöks bl a inställningar till minoriteter i Västeuropa. Enligt resultaten uppger 5 % av de svenska respondenterna att de inte kan acceptera judar och 14 % att de inte kan acceptera muslimer som familjemedlemmar. Andelen negativa är högre i flera andra västeuropeiska länder.

Studien inkluderar även enstaka frågepåståenden som ger uttryck för antijudiska stereotyper. Av de svenska respondenterna instämmer 13 % helt eller delvis i påståendet ”Judar ser alltid till sina egna intressen och inte till landets intressen där de bor”, 66 % tar helt eller delvis avstånd från utsagan. 11 % instämmer helt eller delvis i påståendet ”Judar överdriver alltid hur mycket de har lidit”, 75 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Andelarna som instämmer i dessa påståenden är högre i andra västeuropeiska länder. Som Pew understryker kan enstaka frågepåståenden av detta slag inte ge svar på hur … Läs resten