Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

FRA:s andra undersökning av judars erfarenheter och upplevelser av antisemitism i EU

EU:s byrå för grundläggande rättigheter har publicerat en ny undersökning av judars erfarenheter och upplevelser av antisemitism i 12 EU-länder. Undersökningen bygger på svar från närmare 16 500 respondenter. Studien följer på en tidigare undersökning från 2012 som omfattade sju länder.  SKMA redovisade och kommenterade den tidigare studien här.

 

Läs resten

Ny studie av antisemitiska attityder i Sverige och andra europeiska länder

En ny undersökning som publicerats av CNN bekräftar att antijudiska attityder återfinns hos betydande delar av befolkningen i flera europeiska länder. Bland de sju länder som studien omfattar är antisemitismen mest utbredd i Polen och Ungern och minst i Storbritannien och Sverige. Men även en icke obetydlig del av den svenska befolkningen bär på antisemitiska föreställningar.

Studien, som genomfördes av ComRes under september 2018, bygger på svar som erhållits genom webbintervjuer med cirka 7 000 vuxna respondenter. De länder som ingår är Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Polen och Ungern. Enligt ComRes har data viktats så att den är representativ för varje land med hänvisning till ålder, kön och region.

Av samtliga svarande är det i snitt strax över 40 procent som uppfattar antisemitism som ett växande problem i sitt land och ungefär lika många anser att judar riskerar att utsättas för rasistiskt våld. Bland svenska respondenter instämde 45 procent … Läs resten

SKMA:s Nyhetsbrev oktober 2018

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten

Tysk undersökning: Kraftig ökning av antisemitism på nätet

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

En omfattande tysk studie av antisemitism på Internet visar att nätet bidrar till både ökad spridning och förstärkt radikalisering av hat och fördomar mot judar.

Studien ”Antisemitismus 2.0 und die Netzkultur des Hasses”, som genomförts vid Berlins Tekniska Universitet under ledning av språk- och kognitionsforskaren Monika Schwarz-Friesel, bygger på data som inhämtats från tyska sajter och nätforum under tio år, mellan 2007 och 2017.

Med hjälp av sökord (till exempel ”judar”, ”judendom”, ”Israel”, ”antisemitism”) har runt 300 000 kommentarer samlats in från sociala medieplattformar som Facebook, Twitter, Youtube, från chattsajter liksom från kommentarsfält i de digitala utgåvorna av stora tyska tidningar som till exempel Die Welt, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Die Zeit, Taz och Der Spiegel. Genom omfattande stickprov har sedan tusentals kommentarer – texter, bilder, filmer – analyserats manuellt. Undersökningens fokus har legat på antijudiska yttringar i den bredare debatten, inte på extrema … Läs resten

Ny rapport om allmänhetens syn på rasism och gruppers utsatthet

Forum för levande historia har publicerat rapporten ”Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism”. Syftet med rapporten beskrivs som att fördjupa kunskapen om  uppfattningar om rasism i dagens Sverige för att på så sätt förbättra möjligheterna att genomföra utbildningsinsatser om rasism och intolerans.

Rapporten redovisar resultat från en undersökning som genomförts av Novus. Datainsamlingen genomfördes under två perioder mellan 30 november och 19 december 2017 genom ”webbintervjuer i Novus representativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel”.  Totalt genomfördes 2 112 intervjuer med individer i åldrarna 18–79 år.

Det handlar med andra ord om en studie av människors subjektiva uppfattningar om rasism i dagens Sverige, och inte om en undersökning av rasismens faktiska utseende, former, utbredning eller av faktisk utsatthet.

Enligt resultatet anser 83 procent att det finns grupper som utsätts för rasism i det svenska samhället. 5 procent anser inte att så är fallet och 12 procent saknar uppfattning. Andelen som … Läs resten