Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

FFÖ: Museet om Förintelsen bör ligga i Stockholm

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Det är mycket glädjande att det nu finns en gedigen och väl genomarbetad utredning om ett svenskt museum om Förintelsen. Nu hoppas vi bara att nödvändiga beslut fattas inom kort och det konkreta arbetet med att förverkliga museet kommer igång. Inte minst tycker vi att det är bra att man betonar att Förintelsen också är en del av den svenska historien och att de överlevande och deras berättelser, föremål och dokument ska stå i centrum och ska tas till vara. I utredningen säger man också att det insamlingsarbetet bör inledas inom kort.

Vi tror också att det finns två andra aspekter som är viktiga i utredningen. Dels att man betonar museets självständighet och att det ska ha en stark forskningsanknytning. Det är också bra att man lyfter fram att en av museets uppgifter är att motverka historierevisionism och förnekande av Förintelsen.

Utredningen säger inget konkret om … Läs resten

Malin Thor Tureby: Sveriges museum om Förintelsen bör utformas i dialog med överlevande och efterlevande

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

I kommittédirektivet för utredningen om ett museum om Förintelsen (Kommittédirektiv 2019:36) står det att en utgångspunkt är att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten vid det nya museet.

I Sverige finns sedan tidigare ett stort antal samlingar med berättelser från överlevande som har samlats in under de gångna 75 åren. De flesta av dessa samlingar initierades dock inte för att skapa och bevara kulturellt betydelsefulla berättelser att förmedla vid ett framtida Museum om Förintelsen eller vid en liknande institution. De första berättelserna eller rättare sagt vittnesmålen samlades in redan 1945 för att användas som bevis i rättegångar eller som källmaterial i olika vetenskapliga studier. Dessa initiala avsikter förverkligades sällan, men vittnesmålen eller berättelserna arkiverades vid olika institutioner. Senare insamlingsinitiativ syftade till att undersöka och besvara historikers och andra forskares specifika frågor om exempelvis svensk invandringshistoria eller den … Läs resten

Eternal Echoes. Vittnesmål från Förintelsen i nytt digitalt undervisningsmaterial

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

SKMA har tillsammans med partnerorganisationer i flera länder tagit fram ett unikt interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen – Eternal Echoes. Materialet erbjuder inspelade intervjuer, berättelser om judiskt liv i Europa, artiklar som ger den historiska kontexten samt autentiska bilder och dokument.

I det nya materialet kan elever, lärare och andra intresserade lyssna till överlevande från flera länder som berättar om hur de levde före andra världskriget och om konsekvenserna av den nazistiska ockupationen, förföljelser och folkmord. Eternal Echoes är framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel användas även i vuxenutbildning.

Vad gör vi när de överlevande från Förintelsen inte längre orkar berätta sina levnadshistorier eller när de inte finns längre bland oss? Denna fråga har sysselsatt många under senare år.

I Sverige har ungdomar och vuxna sedan 1990-talet haft en unik möjlighet att lyssna till personliga berättelser från Förintelsen. Tiotusentals elever … Läs resten