Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Imam dömd för hets

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

Vid en demonstration mot Israel i Helsingborg i juli 2017, anordnad av Svensk-Palestinska centret i Helsingborg, framträdde imamen Samir El Rifai. I ett anförande betecknade El Rifai judar som ”apors och svins avkomma” och beskrev dem som muslimernas eviga fiender, som förrädare som ständigt konspirerar för att underminera islam.

Uttalandena, som uppmärksammades och fördömdes av SKMA, anmäldes för hets mot folkgrupp av bl.a. Judiska församlingen i nordvästra Skåne. I maj i år väcktes åtal. Den 2 september dömdes El Rifai av Helsingborgs tingsrätt för hets mot folkgrupp.

Under rättegången hävdade El Rifai att han med uttalandet om judarna som ”apors och svins avkomma” syftat på den israeliska regeringen, men tingsrätten anser att det är klarlagt att missaktningen riktades mot judar. El Rifai är tidigare ostraffad, påföljden blev villkorlig dom och 3 000 kronor i böter.

En företrädare för Judiska församlingen i nordvästra Skåne … Läs resten

Trumps påstående att judar som röstar demokratiskt är ”illojala” möts av fördömanden

I ett uttalande den 20 augusti påstod USA:s president Trump att judar som röstar på demokraterna är ”illojala”: ”Any Jewish people that vote for a Democrat, I think it shows either a total lack of knowledge or great disloyalty”, sade Trump.

Uttalandet har mötts av fördömanden på många håll, däribland från en rad amerikansk-judiska organisationer och publikationer. Flera kommentatorer har också påtalat likheterna mellan Trumps beskyllning och traditionella antisemitiska anklagelser.

ADL:s Jonathan Greenblatt skrev på Twitter att “Charges of disloyalty have long been used to attack Jews” och uppmanade presidenten att sluta instrumentalisera ”judar” i politiska syften.

Tidningen Forwards politiska redaktör Batya Ungar-Sargon skrev:

”President Trump, long a trafficker in anti-Semitic stereotypes, treated American Jews to a classic anti-Semitic canard Tuesday afternoon. When asked about two Congresswomen, Rashida Tlaib and Ilhan Omar, who had been barred from Israel at Trump’s own behest, he broke out an oldie but

Läs resten

Lena Jersenius prisad för pedagogiska insatser

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Den 4 april mottog Lena Jersenius, kanslichef och utbildningsansvarig på SKMA, Abrahams Barns Pris 2019. Prisjuryns motivering löd: ”för hennes pedagogiska insats och engagemang rörande hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Genom autentiska berättelser och vittnesmål har hon levandegjort minnet av Förintelsen och bidragit till att främja demokratiska värden och förhållningssätt i vår tid.”

Priset delades ut av föreningen Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen vid den årliga Global Village Lecture 2019 i Riddarhuset i Stockholm.

– Lena Jersenius visar hur man genom berättelsen som metod både får en ökad kunskap och en djupare förståelse för Förintelsen. Den narrativa pedagogiken är också en av hörnstenarna i Abrahams Barns verksamhet där tonvikten ligger på berättelsens förmåga att skapa identifikation och stärka empatin. Abrahams Barn vill därför lyfta fram förebilder som Lena Jersenius, eftersom hon, liksom Abrahams Barn, önskar delta i byggandet av ett mer inkluderande och öppet samhälle”, … Läs resten

SSU Skåne kritiserat för slagordet ”krossa sionismen”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

SKMA kritiserade förekomsten av slagordet ”krossa sionismen” i SSU Skånes förstamajtåg i Malmö. I ett uttalande den 2/5 skrev SKMA: ”Kritik av Israels politik är lika legitim som kritik av andra staters politik, och det finns ett otal sätt att ge uttryck för en sådan kritik. Men när det talas om att ”krossa sionismen” handlar det inte sällan om något annat: ett förnekande av Israels existensrätt och en önskan om att staten ska upphävas eller just ’krossas’. Om detta är vad demonstranterna i Malmö avsåg är det allvarligt. Det är en oacceptabel och antijudisk hållning som inte hör hemma i demokratiska partier. Det är viktigt att SSU:s ledning nu tydligt klargör detta.” Kritiken framfördes även av SKMA:s ordförande Svante Weyler i en artikel i Sydsvenskan.

Twitter tog SSU:s ordförande Philip Botström avstånd från slagordet: ”Det får inte råda något tvivel om var … Läs resten

Regeringen arrangerar konferens om antisemitism och hågkomsten av Förintelsen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Statsminister Stefan Löfven har meddelat att regeringen kommer att arrangera en konferens i Malmö 27-28 oktober 2020 med syftet att motverka antisemitism och föra minnet av Förintelsen vidare.

Till konferensen ska experter och beslutsfattare från hela världen inbjudas. Mötet ska ta sin utgångspunkt i Stockholmsdeklarationen, som antogs vid Stockholms internationella forum om Förintelsen år 2000, meddelar regeringen.

– Med denna konferens fortsätter vi vårt viktiga arbete att motverka antisemitism. Var än antisemitismen finns, och hur den än uttrycks, så ska den belysas och bekämpas. Jag är glad att Malmö stad vill ta sig an detta tillsammans med regeringen, sade statsministern i ett uttalande.

 

I regeringsförklaringen den 21 januari sade Stefan Löfven att utbildningssatsningen för elever och lärare med inriktning på hågkomstresor till Förintelsens platser i Europa ska fortsätta. Samtidigt meddelades att ett nytt museum för att bevara och föra vidare minnet av … Läs resten