Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Pew-studie om inställning till judar och muslimer i Sverige

I den nya Pew-studien Being Christian in Western Europe undersöks bl a inställningar till minoriteter i Västeuropa. Enligt resultaten uppger 5 % av de svenska respondenterna att de inte kan acceptera judar och 14 % att de inte kan acceptera muslimer som familjemedlemmar. Andelen negativa är högre i flera andra västeuropeiska länder.

Studien inkluderar även enstaka frågepåståenden som ger uttryck för antijudiska stereotyper. Av de svenska respondenterna instämmer 13 % helt eller delvis i påståendet ”Judar ser alltid till sina egna intressen och inte till landets intressen där de bor”, 66 % tar helt eller delvis avstånd från utsagan. 11 % instämmer helt eller delvis i påståendet ”Judar överdriver alltid hur mycket de har lidit”, 75 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Andelarna som instämmer i dessa påståenden är högre i andra västeuropeiska länder. Som Pew understryker kan enstaka frågepåståenden av detta slag inte ge svar på hur … Läs resten

Regeringen beviljar Svenska kommittén mot antisemitism bidrag för att öka elevers och lärares kunskaper om Förintelsen och om antisemitism och rasism historiskt och idag

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke meddelar att Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) beviljas ett större bidrag av regeringen för en utbildningssatsning om Förintelsen och om antisemitism och rasism historiskt och idag. Satsningen sträcker sig över tre år, och riktar sig främst till elever i årskurs nio och lärare på olika högstadieskolor runtom i landet. I viss mån kommer även unga engagerade i idrottsföreningar kunna delta.

Inom ramen för projektet kommer SKMA att arrangera studieresor till Förintelsens platser i Polen. Erbjudandet om att delta kommer i första hand att ges till elever och lärare från skolor som i vanliga fall inte gör sådana resor. Närmare 700 elever och 100 lärare kommer att delta. I utbildningarna ingår förberedande och uppföljande seminarier med fokus på bland annat samtida fördomar och rasism mot judar, muslimer, romer, afrosvenskar och andra minoriteter. Syftet är att öka deltagarnas kunskaper om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och … Läs resten

50 år sedan den antisemitiska kampanjen i Polen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

I slutet av 1960-talet iscensatte den kommunistiska regimen i Polen en antisemitisk kampanj som tvingade en stor del av landets judar i exil. 50-årsminnet av dessa händelser sammanfaller med en förstärkt antijudisk strömning i dagens Polen.

1968 kulminerade den antisemitiska kampanjen i det kommunistiska Polen som ledde till att mellan 13 000 och 20 000 polska judar drevs ut ur landet. De judar som tvingades i exil utgjorde en betydande del av den spillra av den polsk-judiska befolkningen som fanns kvar i landet efter Förintelsen. Under Nazitysklands folkmord mördades omkring 3 miljoner polska judar.

Kampanjen, som fördes under ”antisionistisk” flagg, initierades redan efter det israelisk-arabiska kriget 1967 när kommunistpartiets förste sekreterare Wladyslaw Gomulka anklagade polska judar för att utgöra ”sionistiska femtekolonnare”. I samband med studentprotesterna våren 1968, och de krav på reformer som framfördes, stegrades propagandan.

Antisemitismen, underblåst av en maktkamp inom kommunistpartiet, … Läs resten

Utbildningar om antisemitism för lärare, elever och föräldrar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

Svenska kommittén mot antisemitism erbjuder olika utbildningar om antisemitism och andra fördomar. Vi gör också många skolbesök runt om i landet. Bara under de första månaderna av 2018 har SKMA utbildat ca 1 000 personer, de flesta av dem skolelever och lärare.

Ett exempel är den utbildningsdag som SKMA:s Mathan Shastin Ravid höll i Mjölby 23 januari. Han hade blivit inbjuden inom ramen för de temadagar som gymnasieskolorna Dackeskolan och Kungshögaskolan anordnade i samband med Förintelsens minnesdag. Shastin Ravid belyste under sitt pass förnekandet av Förintelsen och andra former av antisemitisk propaganda, och redogjorde för hur man kan känna igen och se igenom propaganda från högerextrema organisationer som bland annat sprider teorier på nätet om att ”judarna” (alternativt ”sionisterna”) hittat på Förintelsen för att dra ekonomisk nytta av ”bluffen”.

Antisemitiska konspirationsteorier var också fokus under Shastin Ravids besök på Risbroskolan i Fagersta ett … Läs resten

Hatpropaganda på nätet. Google kritiseras för passivitet

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

Google har utsatts för hård kritik för sin ovilja att ta ansvar för och agera mot hot och hatpropaganda som tillgängliggörs via sökmotorn. En granskning som DN och Expressen genomfört visar att nätjättens algoritmer i flera fall premierat extremistiskt material.

Ett de av exempel som uppmärksammats gäller en högerextrem antisemitisk sajt som sprider propaganda om en judisk konspiration som styr Sverige. På sajten listas med namn och bild en lång rad svenska judar och andra som påstås representera ”judarnas makt” över svenskt samhällsliv. Listan fick en topposition bland sökresultaten på Google, rapporterade DN.

Många av personerna som förekommer på hatlistan har genom sitt juridiska ombud Robin Enander på Juridikfronten anmält till Google att sajten sprider judehat och bryter mot upphovsrätten genom att publicera bilder på personerna och därmed även borde bryta mot Googles användarvillkor. Anmälarna kräver bland annat att listan inte ska synas … Läs resten