Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

FFÖ:s pris till Lena Jersenius

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I samband med att Förintelsens minnesdag högtidlighölls i Stockholms stora synagoga tilldelade Föreningen Förintelsens överlevande, FFÖ, Lena Jersenius 2019 års 27 januari-pris. Lena Jersenius är styrelsemedlem i SKMA, var fram till 2019 kanslichef på organisationen och arbetar idag bl.a. med SKMA:s hågkomstprojekt.

 

FFÖ:s prismotivering löd: ”Lena har med ödmjukhet, kunnighet och ett brinnande engagemang envetet arbetat med att bekämpa antisemitism, rasism och förnekande av Förintelsen. Hennes arbete har lett till många avgörande insatser och projekt. Inte minst vad gäller att alltsedan 1996 organisera resor till Förintelsens platser för elever, lärare och andra. Lena var också drivande med att ta fram en svensk utbildningsplattform på webben, där utgångspunkten var berättelser från några av FFÖ:s medlemmar. Denna plattform har nyligen presenterats som en internationell plattform med EU-stöd, med namnet ”Eternal Echos”. Nu med utgångspunkt i berättelser från Överlevande från sex olika länder.

Lena ska … Läs resten

Protester mot SD-medverkan vid minnesstund

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Vid riksdagens minnesstund för Förintelsens offer, arrangerat av riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen den 23/1, stod för första gången även en sverigedemokrat, Björn Söder, med som inbjudare. Med hänvisning till SD:s nationalism, xenofobi och historiska kopplingar till nazism liksom Söders ifrågasättande av judars svenskhet, flirtande med antisemitiskt laddade konspirationsteorier och nedsättande uttalanden om andra kategorier väckte detta stark kritik på många håll.

Protester kom bland annat från överlevande från Förintelsen som Hédi Fried och Emerich Roth. ”Det är normförskjutningens mörka stig vi vandrar,” varnade Fried i DN 20/1.

Nätverkets ordförande, Mikael Oscarsson, KD, hävdade i SvD 25/1 att ett riksdagsnätverk inte kan neka ett riksdagsparti att ingå i nätverket. Med hänvisning till detta föreslog bl.a. Magnus Manhammar, S, att ”riksdagen” borde tas bort ur namnet så att minnesstunden framöver kan arrangeras utan SD:s medverkan.

Läs resten

Antisemitism i TV4-program

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Två av deltagarna i TV4:s dokusåpa ”Big Brother” tvingades i februari lämna programmet efter att i en livesändning ha fällt antisemitiska uttalanden. En tredje deltagare med bakgrund i nazistiska miljöer tilläts fortsätta medverka då denne enligt TV4 ”tagit avstånd från rasism och högerextremism”. Två av programledarna valde att lämna programmet i protest mot att TV4 inte informerat dem om deltagarens bakgrund.

Läs resten

Italien: Fler förnekar Förintelsen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I en attitydstudie som genomfördes i slutet av förra och början av detta år undersökte det i Rom baserade forskningsinstitutet Eurispes den italienska befolkningens inställning till bland annat vissa antisemitiska och historierevisionistiska påståenden. Studien bygger på svar från 1 120 vuxna.

Enligt resultaten instämde 15 procent helt eller delvis i påståendet att Förintelsen aldrig ägt rum. Det är en markant ökning sedan 2004 då närmare 3 procent svarade instämmande på samma påstående. Även andelen som anser att Förintelsens omfattning överdrivits har ökat från 11 procent 2004 till 16 procent idag.

Stödet för påståenden som återger antisemitiska konspirationsteorier om judars makt och inflytande har sjunkit något sedan 2004 men ligger fortfarande på en hög nivå. Enligt studien instämmer 24 procent helt eller delvis i påståendet att judar kontrollerar ekonomi och finansmarknader, 22 procent anser att judar styr medierna och 26 procent att de kontrollerar … Läs resten

Nazist dömd för ofredande av debattörer

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

En medlem i nazistiska NMR dömdes i slutet av januari av Solna tingsrätt till sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp och ofredande av tre debattörer. Mannen hade under 2018-2019 skickat hundratals sms med antisemitisk och rasistisk propaganda till journalisterna Helle Klein och Maria Ripenberg samt till Advokatsamfundets f.d. generalsekreterare Anne Ramberg. Han fälldes även för inlägg med antisemitiska och nazistiska budskap postade på det ryskbaserade sociala nätverket VK.

”Äntligen tycks rättsstaten förstå att den här typen av brott med hat och hot mot journalister och debattörer är allvarligt och i grunden ett hot mot demokratin”, sade Helle Klein till SVT.

Läs resten