Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Ny undersökning: Antisemitiska attityder i Sverige och andra europeiska länder

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

En ny undersökning som publicerats av CNN bekräftar att antijudiska attityder återfinns hos betydande delar av befolkningen i flera europeiska länder. Bland de sju länder som studien omfattar är antisemitismen mest utbredd i Polen och Ungern och minst i Storbritannien och Sverige. Men även en icke obetydlig del av den svenska befolkningen bär på antisemitiska föreställningar.

Studien, som genomfördes av ComRes under september 2018, bygger på svar som erhållits genom webbintervjuer med cirka 7 000 vuxna respondenter. De länder som ingår är Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Polen och Ungern. Enligt ComRes har data viktats så att den är representativ för varje land med hänvisning till ålder, kön och region.

Av samtliga svarande är det i snitt strax över 40 procent som uppfattar antisemitism som ett växande problem i sitt land och ungefär lika många anser att judar riskerar att utsättas för rasistiskt … Läs resten

KS kritiseras för passivitet mot antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

Ledningen för Karolinska sjukhuset (KS) har mött stark kritik för att den inte tagit uppgifter om antisemitiska trakasserier mot judiska läkare på en av sjukhusets kliniker på allvar och låtit bli att utreda frågan på ett seriöst sätt. En av läkarna slog larm om missförhållandena 2017 och lämnade in en anmälan i saken i februari i år.

De judiska läkarna ska under flera år ha utsatts för trakasserier från en överläkare, tillika chef. Den anmälande läkaren ska enligt uppgift bl.a. ha hindrats från att forska, utföra operationer inom sin specialitet och delta på konferenser till vilken denne inbjudits som huvudtalare. Överläkaren, som ska ha använt glåpord som ”judegettot” om judiska kollegor, har även delat ”antisionistisk” propaganda i sociala medier. SKMA har granskat några av de bilder den anmälde läkaren spridit och konstaterat att dessa förmedlar antisemitiska budskap.

En intern utredning som tillsattes av … Läs resten

FRA:s andra undersökning av judars erfarenheter och upplevelser av antisemitism i EU

EU:s byrå för grundläggande rättigheter har publicerat en ny undersökning av judars erfarenheter och upplevelser av antisemitism i 12 EU-länder. Undersökningen bygger på svar från närmare 16 500 respondenter. Studien följer på en tidigare undersökning från 2012 som omfattade sju länder.  SKMA redovisade och kommenterade den tidigare studien här.

 

Läs resten

Ny studie av antisemitiska attityder i Sverige och andra europeiska länder

En ny undersökning som publicerats av CNN bekräftar att antijudiska attityder återfinns hos betydande delar av befolkningen i flera europeiska länder. Bland de sju länder som studien omfattar är antisemitismen mest utbredd i Polen och Ungern och minst i Storbritannien och Sverige. Men även en icke obetydlig del av den svenska befolkningen bär på antisemitiska föreställningar.

Studien, som genomfördes av ComRes under september 2018, bygger på svar som erhållits genom webbintervjuer med cirka 7 000 vuxna respondenter. De länder som ingår är Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Polen och Ungern. Enligt ComRes har data viktats så att den är representativ för varje land med hänvisning till ålder, kön och region.

Av samtliga svarande är det i snitt strax över 40 procent som uppfattar antisemitism som ett växande problem i sitt land och ungefär lika många anser att judar riskerar att utsättas för rasistiskt våld. Bland svenska respondenter instämde 45 procent … Läs resten

Charlotte Wiberg tilldelas 2018 års ELSA-pris

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset år 2018 ska tilldelas Charlotte Wiberg. Wiberg har under många år varit en av de viktigaste rösterna i den svenska debatten om antisemitism. Med djupgående kunskaper och lysande formuleringskonst har hon i mängder av artiklar och inlägg i sociala medier och tryckt press belyst och kritiserat antisemitiska och rasistiska uttryck och företeelser varhelst de förekommer. Charlotte Wibergs kunskapsrika, konsekventa och skarpa analyser är ett föredöme och en inspiration, som inte minst via sociala medier har nått många unga människor.

– Charlotte Wiberg personifierar den konsekventa antirasismen, med samma skärpa blottlägger och kritiserar hon antijudiska och rasistiska yttringar oavsett sammanhang och oavsett om de dyker upp till höger eller vänster. Hon är en mycket värdig pristagare, säger Svante Weyler, ordförande för SKMA.

Pristagaren
Charlotte Wiberg är frilansskribent och filmvetare, bosatt i Malmö. I början av 2000-talet behandlade hon antisemitism och rasism på

Läs resten