Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Nazister iscensatte antisemitisk kampanj under jom kippur

Under gårdagen (28/9), i samband med att judar högtidlighöll försoningsdagen, jom kippur, genomförde nazistiska Nordiska motståndsrörelsen antisemitiska manifestationer på flera platser i Sverige, Danmark och Island. I Norrköping hetsades mot judar utanför synagogan. Dessa hatmanifestationer är helt oacceptabla. Polisen bör omedelbart utreda om brott har begåtts.

Som SKMA och andra återkommande framhållit är det också viktigt att hotet mot judar från NMR, en våldsinriktad nazistisk organisation, och dess sympatisörer tas på största allvar. Under senare år har vi sett blodiga terrorattentat mot judiska mål i flera länder begångna av högerextremister påverkade av samma typ av propaganda som NMR sprider. I samband med att Försvarshögskolan nyligen släppte en rapport om den svenska extremhögern underströks att det finns en stor risk för attentat mot judar och andra grupper från radikalnationalistiskt inspirerade våldsmän.

SKMA

Läs resten

Antisemitiska hatbrott ökade i USA och Tyskland

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

ADL registrerade 2019 det högsta antalet antisemitiska incidenter i USA sedan datainsamlingen inleddes 1979. Under året rapporterades mer än 2 100 incidenter, en ökning med 12 procent jämfört med 2018.

Antalet våldsamma attacker ökade med 56 procent. Fem personer dödades i samband med attacker mot en synagoga i Kalifornien, en kosherbutik i Jersey City och ett chanukkafirande i New York. Gärningspersonen bakom attacken mot synagogan var påverkad av högerextrem propaganda medan angreppet mot kosherbutiken tros ha influerats av antisemitism som sprids av gruppen Black Hebrew Israelites. Flest antal hatbrott rapporterades i New York och New Jersey, där ortodoxa judar är en särskilt utsatt grupp.

Terrorattacken mot synagogan i Halle i samband med firandet av Jom kippur i oktober var det allvarligaste angreppet på judar i Tyskland under fjolåret, men det var långtifrån det enda. Enligt det tyska inrikesministeriet anmäldes strax över 2 000 antisemitiska hatbrott 2019. … Läs resten

Irans regim fortsätter sprida hat

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Irans högste ledare, ayatolla Khamenei, använde den av den iranska regimen instiftade s.k. Jerusalemdagen i maj till att sprida hat mot judar och mana till utplåning av Israel, som han liknade vid en ”cancertumör” och ett ”coronavirus”.

Khamenei hävdade bland annat att Israels tillkomst var ett resultat av en sammansvärjning mellan ”judiska plutokrater” och regeringar i väst och lovade att det ”sionistiska viruset” kommer att utplånas. Han påstod vidare att såväl terrorrörelsen IS som krigen i Syrien och Jemen var skapelser av en sionistisk-amerikansk konspiration. Khameneis uttalanden fördömdes av bl.a. EU.

Khamenei har sedan länge spridit grov antisemitism, inklusive propaganda som ifrågasätter Nazitysklands folkmord på judar under andra världskriget. Tidigare i år påstod han att USA ”kontrolleras av rika sionister”. Han har också hävdat att en ”sionistisk konspiration” ligger bakom objektifieringen av kvinnor i väst.

Läs resten

Malmö internationella forum senareläggs

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att senarelägga Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som var planerat till oktober i år. Konferensen kommer istället att äga rum hösten 2021.

”Regeringens ambition att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen, bekämpandet av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, liksom det internationella samarbetet på området, är fortsatt lika stark. Men för att vi ska kunna ha fullt fokus på dessa viktiga frågor ser vi att det bästa är att skjuta fram forumet ett år”, sade statsminister Stefan Löfven.

”I denna globala kris ser vi tyvärr exempel på ökad antisemitism och andra former av rasism samt ökad spridning av konspirationsteorier och desinformation. Detta stärker den svenska regeringens beslutsamhet att fortsatt lyfta dessa frågor både nationellt och internationellt”, meddelade utbildningsminister Anna Ekström.

Läs resten

Karin Kvist Geverts: Sveriges museum om Förintelsen

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Karin Kvist Geverts, sekreterare i utredningen om ett museum om Förintelsen, sammanfattar utredningens betänkande.

Statsministern utlovade i regeringsförklaringen den 21 januari 2019 att ”Ett nytt museum inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen” och den 4 juli 2019 beslutade regeringen om att tillsätta en utredning om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas (dir. 2019:36). Professorn i etnologi, Birgitta Svensson, utsågs till utredare och utredningen skulle redovisas senast den 31 mars 2020. Arbetet kom igång i september förra året och till utredningen knöts ett sekretariat och en expertgrupp. Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) överlämnades till Kulturministern den 15 april och föredrogs för Statsministern den 20 april.

Metoden som utredningen har använt är att inhämta synpunkter från de aktörer i Sverige som pekades ut i direktivet men också bredare från ytterligare organisationer i Sverige … Läs resten