Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Nazistiska aktiviteter ökar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Enligt Expo:s årliga kartläggning av rasideologiska grupper är den svenska nazistiska miljön mer aktiv än någonsin. Under 2017 dokumenterades 3 660 aktiviteter, däribland propagandaspridning, manifestationer och kampförberedande aktiviteter. Det är en markant ökning jämfört med tidigare år. En viktig förklaring till utvecklingen är att nyrekryteringen till dessa grupper ökat, skriver Expo.

Den ledande organisationen i dessa miljöer är nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Enligt Expo har NMR genom sin dominans lockat till sig aktivister från andra rasideologiska grupper samtidigt som dess ökade inflytande bidragit till en radikalisering av den bredare högerextrema miljön. ”Det är en oroande utveckling. Dagens nazister känner att de agerar i medvind”, kommenterar Expo:s Jonathan Leman.

NMR:s demonstrationer i Ludvika och Boden den 1 maj i år samlade sammanlagt runt 500 deltagare. Antisemitiska slagord om ”världssionismen” och ”sionistglobalistiska krafter” präglade flera av talen. På båda platserna möttes nazisterna av stora grupper motdemonstranter.… Läs resten

Antisemitism på Twitter

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Enligt en ny studie från den amerikansk-judiska antirasistiska organisationen ADL spreds runt 4,2 miljoner engelskspråkiga antisemitiska inlägg på Twitter under ett år, från januari 2017 till januari 2018. Meddelandena postades av cirka 3 miljoner olika Twitteradresser.

Återkommande antisemitiska teman var påståenden om judiska konspirationer och propaganda som förnekar Förintelsen. Ofta användes termer som ”sionister” och ”globalister” som kodord för judar.

 

Studien visar att trots de åtgärder Twitter har vidtagit för att ta bort hatpropaganda så sprider användare fortfarande en chockerande mängd antisemitism och de använder Twitter som en megafon för att trakassera och hota judar, sade ADL:s ordförande Jonathan Greenblatt i en kommentar. Han uppmanade företag som erbjuder plattformar för sociala medier att snabbt utveckla nya, effektiva sätt att motverka hatspridning.

Läs resten

Regeringen ger SKMA stort utbildningsuppdrag

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Som ett led i arbetet mot rasism har regeringen beviljat Svenska kommittén mot antisemitism ett större bidrag för en utbildningssatsning om Förintelsen och om antisemitism och andra former av gruppfientlighet historiskt och idag.

Utbildningssatsningen sträcker sig över tre år och riktar sig främst till elever i årskurs nio och lärare på olika högstadieskolor runtom i landet. I viss mån kommer även unga engagerade i idrottsföreningar kunna delta. Även Forum för levande historia har av regeringen tilldelats ett uppdrag inom ramen för satsningen.

”Vi gör denna satsning för att fler av våra unga ska rustas med kunskap för att mota bort de antidemokratiska krafter som idag fortsätter växa i Sverige, Europa och världen”, sade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samband med att beslutet offentliggjordes.

”Regeringens beslut är mycket glädjande. I en tid när intolerans, högerextremism och islamistisk extremism utgör växande problem är … Läs resten

Lars M. Andersson: En orättvis betraktelse. Recension av Bernt Hermeles bok ”Kommer de, så skjuter jag oss”. Om svenska judars liv i skuggan av Förintelsen.

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Bernt Hermeles nya bok  ”Kommer de, så skjuter jag oss”. Om svenska judars liv i skuggan av Förintelsen (Lind & Co 2018) har klara förtjänster, men som historiskt arbete har den en rad problem. Ny kunskap är oanvändbar om det inte framgår att den är ny, hur den vunnits eller varifrån den hämtats, skriver historikern Lars M. Andersson.

Det har på senare år kommit flera viktiga bidrag till historieskrivningen om Sverige och Förintelsen, om svensk flyktingpolitik och antisemitism, om mottagandet av de överlevande och det efterkrigstida judiska livet i Sverige, skrivna av författare och journalister. Jag tänker här främst på Ola Larsmos, Göran Rosenbergs och Elisabeth Åsbrinks arbeten. Nu föreligger ytterligare ett bidrag till denna historieskrivning, Bernt Hermeles studie av hur tillvaron gestaltade sig för svenska judar under den nazistiska eran. Han har tidigare skrivit om Bonniers och kom häromåret ut med boken … Läs resten

Christhard Hoffmann: Svensk-judiska hjälpinsatser under Förintelsen. Recension

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Frågan om hur det svensk-judiska ledarskapet agerade för att hjälpa judar på flykt undan nazistisk förföljelse har tolkats på delvis motstridiga sätt. I historikern Pontus Rudbergs avhandling The Swedish Jews and the Holocaust ges ämnet en ny och grundlig belysning.

I historiografin om Förintelsen har judiska ledares och organisationers reaktioner på förföljelsen av judar sedan länge utgjort en kontroversiell fråga och ett tema för kritisk forskning. Ända sedan publiceringen av Raul Hilbergs monumentala arbete The Destruction of the European Jews 1961, i vilket han kritiserade bristen på judiskt motstånd som en bidragande faktor i förintelseprocessen, har de smärtsamma frågorna om händelserna skulle kunna ha utvecklats annorlunda och fler judar skulle kunna ha räddats inte mattats av.

I sin gedigna studie The Swedish Jews and the Holocaust (Routledge 2017) adresserar den svenske historikern Pontus Rudberg dessa frågor genom att undersöka svenska judars agerande och … Läs resten