Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Hågkomstreseprojektet: Fördjupningsseminarium för lärare

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Den 2–3 maj genomfördes det första av fyra planerade fördjupningsseminarier för lärare som deltar i hågkomstreseprojektet. 57 lärare från deltagande skolor från projektets sex första grupper möttes i Stockholm för att delta i seminariet som hade som syfte att ge fördjupade kunskaper om Förintelsen, antisemitism och rasism samt att presentera pedagogiska material och metoder på området.

 

Den första förmiddagen ägnades åt antisemitismen. Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste om dess historiska bakgrund och samtida former och tendenser. Därefter beskrev SKMA:s pedagog Niclas Blom det digitala utbildningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu” och diskuterade hur lärare kan arbeta med temat antisemitism i klassrummet. Eftermiddagen bjöd på en djupdykning in i den visuella världen då Joanna Rubin Dranger, professor i illustration vid Konstfack, föreläste om visuell makt och stereotypa bilder. Kvällen avslutades med en gemensam middag.

 

Lärarseminariets andra dag fokuserade på Sverige och Förintelsen. Historikern … Läs resten

”Vi har fått en massa handfast kunskap”. Lärare om SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

SKMA:s utbildningsprojektet med hågkomstresor pågår för fullt. Satsningen riktar sig till både elever och lärare. Vi bad några av de lärare som deltagit reflektera över vad utbildningen betytt för dem och deras skolor.

Som meddelats i tidigare Nyhetsbrev beviljade regeringen 2018 SKMA ett bidrag för att genomföra en ny stor utbildningssatsning med syftet att öka elevers och lärares kunskaper om nazismens brott och om antidemokratiska, antisemitiska och rasistiska idéer idag.

Utbildningsprojektet är nu i full gång. Så här långt har sju utbildningar genomförts för sammanlagt 248 högstadieelever och 73 lärare. Deltagarna kommer från 45 olika skolor i Stockholm, Södertälje, Värmdö, Haninge, Gävle, Sandviken, Umeå, Göteborg, Uppsala, Heby och Luleå. Varje skola representeras av ca sex elever och en eller två lärare.

När projektet avslutas i slutet av 2020 förväntas ungefär 750 elever och över 200 lärare från hela Sverige ha utbildats om Förintelsen, … Läs resten

”Soros”, Söder och SD:s ”anti-antisemitism”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Den tyska tidningen Die Zeit publicerade den 9/4 en intressant men dyster analys av Orbán-regeringens angrepp på den ungerska demokratin och EU:s hållning till denna utveckling. Artikeln, som författas under pseudonym av en ungersk forskare tidigare verksam vid Central European University, belyser även Viktor Orbáns exploatering av antisemitiska konspirationsteorier med George Soros i rollen som demon, en omnipotent kraft som söker underminera Ungern, Europa och kristendomen. ”Orbán sprider inte endast detta antisemitiska narrativ utan vidgar det till att inkludera flyktingar, liberaler och alla typer av politiska motståndare. Närhelst frågorna kommer upp används samma antisemitiska troper mot Orbáns kritiker.”

Artikeln framhåller att konspirationsteorin även appliceras på EU genom att ”Orbán…antyder att EU är en marionettorganisation för den globala judiska konspirationen”.

Analysen i Die Zeit är av intresse även mot bakgrund av de uttalanden SD:s riksdagsledamot Björn Söder fällde i våras. Vid ett möte med … Läs resten

V-politiker försvarade antisemitiska plakat – och delade antijudisk propaganda

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Den 11 maj ägde en demonstration rum i Uppsala mot Israels blockad och bombningar av Gaza. Talare var V-politikern Torbjörn Björlund, ledamot i Uppsala kommunfullmäktige och tidigare riksdagsledamot, samt Jeannette Escanilla, ordförande i svenska Ship to Gaza. Bland banderoller och plakat syntes flera bilder av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, framställd som en vampyr med davidsstjärna i pannan, ätandes palestinska barn. Bildspråket är en direkt parallell till grovt antisemitiska framställningar av ”judar” kända från historien.

SKMA kritiserade förekomsten av och talarnas acceptans för antisemitisk propaganda. På sin Facebooksida medgav Björlund att bilden kunde ”misstolkas”, men försvarade användandet av den med att den är ”symbolisk för israeliska regimen” och att det är ”frustrerande att det behövs starkare provokationer idag för att mördandet av palestinska barn inte ska falla i glömska”. Med hänvisning till detta uttalande liksom till att Björlund betecknar sig själv som antirasist skrevLäs resten

SSU Skåne kritiserat för slagordet ”krossa sionismen”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

SKMA kritiserade förekomsten av slagordet ”krossa sionismen” i SSU Skånes förstamajtåg i Malmö. I ett uttalande den 2/5 skrev SKMA: ”Kritik av Israels politik är lika legitim som kritik av andra staters politik, och det finns ett otal sätt att ge uttryck för en sådan kritik. Men när det talas om att ”krossa sionismen” handlar det inte sällan om något annat: ett förnekande av Israels existensrätt och en önskan om att staten ska upphävas eller just ’krossas’. Om detta är vad demonstranterna i Malmö avsåg är det allvarligt. Det är en oacceptabel och antijudisk hållning som inte hör hemma i demokratiska partier. Det är viktigt att SSU:s ledning nu tydligt klargör detta.” Kritiken framfördes även av SKMA:s ordförande Svante Weyler i en artikel i Sydsvenskan.

Twitter tog SSU:s ordförande Philip Botström avstånd från slagordet: ”Det får inte råda något tvivel om var … Läs resten