Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s Nyhetsbrev december 2017

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten

Svante Weyler: Tolka aldrig judehatet som ett slags politisk protest

Artikeln publicerades ursprungligen i Expressen 10/12 2017. 

Det är mörkt nu. Det enda hoppfulla efter helgens judefientliga paroller vid demonstrationerna i Malmö och lördagskvällens attentat mot synagogan i Göteborg är de snabba, kraftfulla och entydiga avståndstagandena från såväl lokala som nationella politiker. Liksom polisens reaktioner. Inga ursäkter, inget mummel, i stället konkret polisarbete.

Det har hänt något i Sverige sedan NMR:s demonstrationer under Bokmässan.

Men det finns ett spöke kvar att ha ihjäl. Varje gång det sker ett attentat och det är möjligt att göra minsta koppling till händelser i Mellanöstern eller till konflikten mellan israeler och palestinier, så tolkas judehatet som ett slags politisk protest.

Det tycks inte spela någon roll hur många gånger man påpekar att antisemitismen finns där hela tiden, i högre grad i vissa länder, i lägre grad i andra, men den ligger där och bubblar och liksom söker sin förevändning att visa sitt fula tryne.… Läs resten

Värmdös Demokratiambassadörer besökte Förintelsens platser

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

SKMA berättade i förra nyhetsbrevet om ett samarbetsprojekt med ”Ung i Värmdö – Ett demokratiprojekt med historien, samtiden och framtiden som utgångspunkt!” Den 26-31 oktober var det dags för en intensiv studieresa arrangerad av SKMA till några av Förintelsens platser i Polen. Här skriver Frida Jonsson, kommunikatör vid Värmdö kommun, om projektet och förmedlar några av ungdomarnas reflektioner efter resan.

Flera forskningsrapporter vittnar om ungas sviktande tilltro till demokratin. Samtidigt har antisemitiska och rasistiska strömningar och värderingar på nytt etablerat sig i Sverige, Europa och västvärlden. Därför behöver vi stärka ungdomars tilltro till ett demokratiskt samhälle.

Men för att stärka värderingar kring mänskliga rättigheter och allas lika värde behöver vi också jobba aktivt med att lära av historien. Därför startades ett samarbete mellan Ung i Värmdö (Fritidsgårdarna och ungdomsdialog i Värmdö kommun) och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) med syfte att utbilda Värmdös … Läs resten

Möte med demokratiministern

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

I regeringsförklaringen den 12/9 tillkännagav statsminister Stefan Löfven bland annat att regeringen ämnar kraftsamla mot rasism och hatbrott i en ny nationell handlingsplan. Enligt Löfven inkluderar det ett återinförande av stödet till ”hågkomstresor”, det vill säga studieresor för skolungdomar till Förintelsens platser.

Som ett led i detta bjöds SKMA den 13/11 in till ett samtal med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om kommitténs erfarenheter av och tankar kring sådana studieresor. SKMA har i ca 20 år arrangerat studieresor till Förintelsen platser, och genomförde 2014-2016 en stor utbildningssatsning med stöd av den förra regeringen.

Under mötet med Bah Kuhnke betonade SKMA vikten av att studieresor ingår i längre utbildningar med omfattande förberedelser och fördjupande efterarbete. Dessutom poängterades att lärarna från de berörda skolorna bör få extra fortbildning i hur man undervisar om Förintelsen och antisemitism för att på bästa sätt kunna fortsätta det … Läs resten

Fördjupande ungdomsutbildningar om antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

I syfte att öka kunskaperna om nazismens förbrytelser och rasistiska och antidemokratiska idéer historiskt och idag genomförde SKMA en regeringsstödd utbildningssatsning 2014-2016 med sammanlagt 408 elever och 81 lärare från 84 olika högstadieskolor runtom i landet. Eleverna och lärarna deltog på ett tvådagars förseminarium innan de åkte på en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Under de avslutande två efterseminariedagarna låg fokus på antisemitism, rasism och fördomar i dagens samhälle.

Under hösten 2017 och våren 2018 genomför SKMA fördjupande fortbildningar för samma ungdomar, som nu går på gymnasiet. Varje fortbildning sträcker sig över två helger, och de två första gruppernas första utbildningshelger ägde rum i Stockholm i mitten av november respektive början av december. Fortbildningarna leds av SKMA:s Mathan Shastin Ravid, och under första fortbildningstillfället diskuterar deltagarna bland annat fördomar och rasism i vardagen samt källkritik på nätet.

Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner. Foto:

Läs resten