Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

”Det finns ett hat mot Israel som inte är rationellt”. Intervju med 2018 års Elsapristagare Charlotte Wiberg

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

Den 8 november delade SKMA för sjunde gången ut Elsapriset, en utmärkelse till enskilda personer eller grupper som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Vägledande är att de belönade initiativen når unga människor och på något sätt gör skillnad och skapar debatt. Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

2018 års mottagare är frilansskribenten Charlotte Wiberg. Prismotiveringen lyder: Charlotte Wiberg har under många år varit en av de viktigaste rösterna i den svenska debatten om antisemitism. Med djupgående kunskaper och lysande formuleringskonst har hon i mängder av artiklar och inlägg i sociala medier och tryckt press belyst och kritiserat antisemitiska och rasistiska uttryck och företeelser varhelst de förekommer. Charlotte Wibergs kunskapsrika, konsekventa och skarpa analyser är ett föredöme och en inspiration, som inte minst via sociala medier har nått många unga människor.

– … Läs resten

”Jag tror att vi står inför växande problem”. Intervju med Willy Silberstein

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2016

Under hösten fick Svenska kommittén mot antisemitism en ny ordförande, Svante Weyler. Han tog över efter Willy Silberstein som lett organisationen sedan 2009. Mathan Ravid frågade Willy Silberstein om hans erfarenheter från dessa år och hur han ser på antisemitismens utveckling i vår samtid.

2009 tackade du ja till att bli ny ordförande för SKMA. Varför valde du att ta på dig uppdraget och engagera dig i just SKMA?

På den tiden jobbade jag på Ekot, och där får man knappt ens ha en uppfattning om vädret. Jag hade länge känt att det vore befriande att få vara med i det offentliga samtalet och ha en åsikt. Så jag blev väldigt glad när jag fick frågan om att bli ordförande. Det finns många viktiga organisationer som sysslar med liknande frågor. Men jag är jude och barn till överlevande från Förintelsen, kampen mot antisemitism … Läs resten

”Vissa tror att antisemitism endast förekommer inom extremhögern”. Intervju med 2016 års Elsapristagare ”Inte rasist, men…”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2016

Den 9 november delade SKMA för femte gången ut Elsapriset, en utmärkelse till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar. 2016 års mottagare är den antirasistiska bloggen ”Inte rasist, men…”. Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

”Inte rasist, men…” tilldelas Elsapriset för dess outtröttliga granskning och belysning av rasistiska, antisemitiska och antidemokratiska uppfattningar i och kring Sverigedemokraterna. Även i sammanhang där antirasistisk opinionsbildning varit selektiv och inte sällan osynliggjort, blundat för eller t.o.m. urskuldat och gett stöd åt antisemitism har ”Inte rasist, men…” kraftfullt och konsekvent markerat mot detta.

”Inte rasist, men…” (IRM) är en partipolitiskt obunden antirasistisk blogg och podcast som framför allt granskar rasistiska yttringar i och kring Sverigedemokraterna. Redaktionen består av Henrik Johansson, Fredrik Almroth, Simon Andersson, Magnus Esser Bengtsson, Christopher Gummesson, Christoffer Svanströmer och Myra Åhbeck Öhrman. Tekniskt ansvarig är … Läs resten

”Det finns en oro bland våra medlemmar”. Intervju med Aron Verständig, ny ordförande för Judiska församlingen i Stockholm och Judiska centralrådet

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2016

Aron Verständig är ny ordförande för Judiska församlingen i Stockholm och Judiska centralrådet i Sverige. I en intervju med SKMA:s Mathan Ravid ger han sin bild av antisemitismen i Sverige, regeringens och mediers hanterande av frågan och SD:s politik gentemot den judiska minoriteten.

Hur ser du som ordförande för Judiska församlingen i Stockholm och Judiska centralrådet på den nuvarande situationen när det gäller antisemitism?

Det är inte möjligt att blunda för den antisemitism som bland annat manifesteras i ett förhöjt hot mot judiska institutioner i Sverige. Vi har under de senaste åren haft ett flertal antisemitiska incidenter. Vi kan också se ett tydligt samband mellan situationen i och omkring Israel och frekvensen av antisemitiska hatbrott i Sverige.

Judiska församlingar över hela Europa har höjt säkerheten under senare år, inte minst som ett resultat av terrordåd riktade mot judiska mål i flera länder. Vilka Läs resten