Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Jens Christian Brandt: Cyklisterna

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Gästkrönika av Jens Christian Brandt

Den 13 juni 1893 börjar Arthur Schnitzler på körskola. Han är då 31 år gammal, betraktas redan som den österrikiska litteraturens kanske största löfte, och fordonet han denna sommar ämnar lära sig behärska är cykel. Eller som det hette i dåtidens Wien: Bicycle. För att få trampa runt på en sådan krävs körkort och Schnitzler är en energisk, målmedveten elev; redan efter sex veckors undervisning klarar han uppkörningsprovet.

Som alla nyfrälsta vill han att omgivningen ska dela hans entusiasm och liksom han själv överge de trånga, hästdragna spårvagnarna och istället susa fram på två hårt pumpade däck. Förmodligen är han mycket övertygande; det dröjer bara några månader så cyklar nästan hela den österrikiska kultureliten.

I början går utflykterna till vindistrikten utanför Wien, men snart är det Schweiz, Alperna och Norditalien som gäller. Hela somrar tillbringar de unga författarna … Läs resten

Somar Al Naher: Bemöt fördomar och bygg allianser

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

Gästkrönika av Somar Al Naher

Debatten om antisemitism och Mellanöstern är ofta polariserad. Det finns många som gärna vill sätta likhetstecken mellan människor med rötter i Mellanöstern och antisemitism, som om det vore något medfött. Det är ett perspektiv som är farligt, fördomsfullt och som inte leder framåt.

Antisemitismen finns överallt men den kan ta sig i olika uttryck. I Mellanöstern används antisemitismen och konspirationsteorier för maktsyften.

För att ta två exempel, både Irak och Syrien har varit starkt präglade av panarabismen och arabisk nationalism. Delvis som en motreaktion mot de europeiska kolonialmakterna. I nationalismens anda förtrycktes minoriteter, de förvägrades att tala sitt språk och blev berövade sina identiteter. Vänsterrörelserna sågs som ett hot mot de totalitära tendenserna och förbjöds. Flera av mina släktingar som var socialister avrättades av den irakiska Baathregimen.

De reaktionära religiösa krafter som stöttade staten fick däremot större utrymme … Läs resten

SKMA Nyhetsbrev december 2016

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten

Alvar Sand: Myten om det anti-antisemitiska Sverige

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2016

Gästkrönika av Alvar Sand

På den judiska sektionen av östra kyrkogården i Malmö ligger gravstenar ned för att undvika vandalism. Judar som vakar över sina bortgångna i kapellet har trakasserats. Brandattentat har flera gånger riktats mot den judiska begravningsplatsen på Föreningsgatan. Anhöriga till judiska bortgångna väljer i vissa fall bort judiska symboler på gravstenen för att kunna sörja i frid. Ända in i döden visar den svenska antisemitismen sitt fula nylle.

Att bära judiska symboler på svenska gator och torg medför en risk för attacker och glåpord. Många svenska judar vittnar om hur de trakasseras i sina hem, på sina arbetsplatser och i skolan.

De flesta förstår självfallet att detta är vidrigt. Att det begränsar judars grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter. Ändå är acceptansen hög, ty många vill förstå förövarna. Man förstår att folk är upprörda ”med tanke på vad som händer i … Läs resten

Linnéa Sjödin: Det går att välja annorlunda

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

Gästkrönika av Linnéa Sjödin

Det är en mild helg i september, sommarens sista dödsryckningar. Om knappt en vecka infaller Rosh Hashana, det judiska nyåret. Utanför bokmässan i Göteborg delar nazister ut flygblad, de gröna flaggorna krusas som vågor i vinden. Samtidigt i Stockholm lämnar judar synagogan under polisbevakning.

”Gör motstånd mot all form av despoti.”

Så lyder citatet av Goethe som den 24-årige Hans Scholl etsade på väggen i sin fängelsecell. Han var en av medlemmarna i den antinazistiska motståndsrörelsen Vita rosen. Strax efter han ristat in orden avrättades han av regimen tillsammans med sin syster Sophie och kamraten Christoph Probst.

För Hans Scholl hade det inte alltid varit självklart att stå upp mot nazisternas tyranni. I likhet med många andra tyska ungdomar hade han tidigare varit engagerad i Hitlerjugend.

Under flera år trodde Scholl på Hitlers ideologi. Detta trots att han växte … Läs resten