Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Hannah Pollack-Sarnecki: Antisemitismens avtryck och konsekvenser

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Gästkrönika av Hannah Pollack-Sarnecki

Vad karaktäriserar den antisemitiska hatbrottsligheten i Sverige idag och vilka är gärningspersonerna vid antisemitiska hatbrott? I vilka miljöer begås antisemitiska hatbrott och vilka konsekvenser får antisemitism för dem som drabbas? Detta är några av de frågor vi sökte svar på inom ramarna för det regeringsuppdrag där Brottsförebyggande rådet skulle genomföra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott med fokus på gärningspersoner.

För att belysa frågeställningarna samlades data in från flera olika källor, polisanmälningar, domar och förundersökningar analyserades. Drygt 90 djupintervjuer utfördes bl.a. med kvinnor och män med olika relationer till sin judiska identitet, med personer som har eller har haft antisemitiska föreställningar, med polis, säkerhetspolis, skolpersonal och många andra.

Antisemitism, visar undersökningen, är ett fenomen som förekommer på många olika platser och i många skilda sammanhang: på gatan, i skolan, på arbetsplatsen, i hemmet, på nätet, på anstalter, inom olika samhällsgrupper och från … Läs resten

Somar Al Naher: Antisemitism och islamofobi förstärker varandra

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Gästkrönika av Somar Al Naher

Antisemitism i grupper med rötter i Mellanöstern är ett reellt och allvarligt problem, men det är ett misstag att se antisemitism från muslimer som det enda stora hotet mot judar.

Det skriver Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia, i en debattartikel i GP. Risken är att man bortser från hot från högerextremister och annan antisemitism som svenska judar möter i vardagen.

Lomfors lyfter en viktig poäng. I dagens politiska klimat har det blivit populärt att använda antisemitism som slagträ, inte minst mot muslimer och invandring.

Argumentationen får hjälp av föreställningen att antisemitismen är ett till stora delar avslutat kapitel i Europa, att idéerna ebbade ut efter andra världskriget. Istället talas det på många håll helst om en ”importerad” antisemitism från Mellanöstern som vuxit i skuggan av Israel-Palestinakonflikten.

Tyvärr faller Socialdemokraterna också i den fällan. Stefan Löfven … Läs resten

Helena Trus: Minnen som inte får väckas till liv

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

Gästkrönika av Helena Trus

När hon ser rubriken reagerar hon som vanligt. Svalt, likgiltigt. Men jag vet hur mycket känslor som egentligen ryms i en endaste axelryckning.

Trots att tidningens förstasida ligger uppåt verkar hon inte notera vad som står. Min farmor Cyla sitter i sin rullstol i sällskapsrummet på Judiska hemmet och jag skjuter tidningen lite närmre, pekar på DN:s rubrik. Svenska judiska lärare i Malmö larmar om antisemitism och Förintelseförnekande i klassrummen. Judehat från barn, ungdomar. Ett hat ofta sammanvävt med ilska över konflikten mellan Israel och Palestina. Judehat som gör att till och med judiska förskolebarn tvingas att ha vakter med sig vid utflykter. Att Sverige nu tar hjälp av Israel för att bekämpa antisemitismen i svenska skolor är ju egentligen någonting bra. Men frustrationen växer ändå inom mig. Hur kan det ha fått gå så långt att svenska lärare … Läs resten

Anna Simon-Karlsson: I sociala medier paketeras judehat som ”skämt”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

Gästkrönika av Anna Simon-Karlsson

Internet har blivit det främsta forumet där antisemitiska uttryck och idéer sprids för att få fäste hos nya grupper. Det är inte bara inom de mest radikala högerextrema, vänsterextrema och islamistiska grupperna som antisemitiska tankegångar förekommer. Genom alternativa medier och diverse subkulturer i nätforum når antisemitiska och främlingsfientliga åskådningar idag ut till en allt bredare grupp av befolkningen.

Att en stor del av antisemitismen sprids online är något som vi i Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) möter regelbundet och ser som en viktig fråga att lyfta när man ska tala om antisemitismen från ett ungdomsperspektiv. Judiska ungdomar upplever framförallt antisemitism i de naturliga sammanhang som de själva rör sig i, vilket är i grund- och gymnasieskolan, på universitetet, på extrajobbet, vid fritidsaktiviteter och på sociala medier.

SKMA har tidigare uppmärksammat en tysk studie som visar att antisemitismen på nätet … Läs resten

SKMA:s Nyhetsbrev oktober 2018

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten