Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

FOI-studie: Antisemitiska signalord i digitala miljöer

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Under våren publicerade Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, rapporten ”Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer”. Rapporten belyser hur företrädare för olika extrema ideologier förmedlar sitt budskap på internet och analyserar språkbruk och lingvistiska markörer i specifika diskussionsforum.

Bland annat studeras det gemensamma språkbruket, eller den domänspecifika jargongen, på delforumet ”Integration och invandring” på Flashback, som är Sveriges största webbforum. Mellan 2007, då delforumet ”Integration och invandring” öppnades, och november 2016 hade mer än 56 000 användarnamn skrivit ca 1,5 miljoner poster i ca 25 000 trådar.

Majoriteten av skribenterna är negativa till invandring och många uttryck och påståenden som i flera andra sammanhang  skulle kunna betraktas som hatbudskap tycks passera som norm på forumet, konstaterar rapporten.

Vid sidan av rasistiska epitet som ”parasiter” och ”berikare” är enligt studien ”jude” ett vanligt ”jargong-ord” i diskussionstrådarna. Vad gäller dess innebörd i sammanhanget, skriver forskarna:

”Ett exempel … Läs resten

Johan Perwe: Norrköpings bruna historia

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

Norrköping var på 1930-talet Sveriges fjärde största stad. Det var också en stad där olika nazistiska grupperingar etablerade sig och hetsade mot judar. Inflytandet var begränsat, men budskapet lockade Norrköpingsbor ur olika samhällsskikt. Det skriver Johan Perwe, som i en aktuell bok belyst stadens bruna historia.

Lördag den 21 oktober 1933 gjorde nazismen sin entré i Norrköping. I en fullsatt hakkorsdraperad möteslokal ger nazistledaren Sven Olov Lindholm de drygt tvåhundra åhörarna en inblick i den nazistiska, antidemokratiska och antisemitiska idévärlden. Han varnar för de hotfulla, onda och oansvariga judarna som kontrollerar tidningspress och nyhetsförmedling. Och för de stora och hänsynslösa bankerna och industrierna, som styrs av judiska finansintressen. Någon dialog är det inte frågan om, det som partiledaren presenterar är ”ren fakta och absolut sanning”. Många i publiken gillar det de hör.

Perwe MörkläggningVid den här tidpunkten är Norrköping Sveriges fjärde största stad … Läs resten

Karin Kvist Geverts: På spaning efter samtidens vit makt-miljöer

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2015

De svenska nazistiska rörelserna är ideologiska hybrider, men antisemitismen utgör idag liksom tidigare det bärande fundamentet i deras världsbild. Karin Kvist Geverts har läst Heléne Lööws nya bok Nazismen i Sverige 2000-2014.

Historikern Heléne Lööw är landets främsta expert på nazism och högerextremism i Sverige. Hon gillar inte att få det epitetet men det är likväl sant, och det visar inte minst hennes stora bokproduktion på området.

Lööw bokSedan starten 1990, med avhandlingen Hakkorset och Wasakärven, har hon gett ut en svit om ytterligare tre böcker med titeln Nazismen i Sverige, varav den senaste i huvudsak behandlar vår närmaste samtid – åren 2000 till 2014 (Ordfront 2015). Liksom i de tidigare böckerna i sviten borrar sig Lööw långsamt och systematiskt igenom fenomenet nazism, eller vit makt-miljöer som hon på ett mer övergripande plan kallar det.

De två förra böckerna hade undertitlar men … Läs resten

Om antisemitism i Turkiet

Jonathan Leman i Expo Idag 10/6 2015: ”Erdogan har satt antisemitismen i system

Louis Fishman, forskare vid CUNY Brooklyn College: ”When the state sanctions Turkey’s ugly anti-Semitism” (ursprungligen i Haaretz, 23/7 2014)

Turkiske forskaren Rifat Bali: ”The Roots of Turkish Antisemitism and Its Themes” (video 23/5 2014)

Dilek Güven, forskare vid Centrum för antisemitismforskning, Technische Universität Berlin: ”New Antisemitism ‒ Criticism of Israel or Antisemitism: Turkey” (Judiska Museet Berlin 8-9/11 2013)

Nathan Shachar: ”Vem ä turk?”, SKMA Nyhetsbrev mars 2012

Läs resten

Berit Wigerfelt och Anders S. Wigerfelt: Att leva med antisemitism. Ny studie av situationen i Malmö

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

I en ny studie undersöks hur judar i Malmö påverkas av antisemitism och hatbrott. En slutsats är att många döljer sin judiska identitet och anpassar sig till ett slags latent hot. Men åtskilliga engagerar sig också för att förbättra situationen i staden. Det skriver forskarna Berit Wigerfelt och Anders S. Wigerfelt, som genomfört undersökningen.

Under de senaste åren har en ökad rapportering av antisemitiska hatbrott gentemot judar och judiska institutioner skett i hela Europa. Det handlar om allt ifrån vandalisering av judiska begravningsplatser till mord. I Sverige speglar en ökad vittnesbörd i media den rädsla och känsla av utsatthet som finns bland judar, inte minst gäller detta Malmö, som i svensk och internationell massmedia pekats ut som en farlig plats för judar att befinna sig på.

Antalet anmälda antisemitiska hatbrott är relativt sett många i Malmö. Av de 221 polisanmälningarna om antisemitiska hatbrott … Läs resten