Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

”Vissa tror att antisemitism endast förekommer inom extremhögern”. Intervju med 2016 års Elsapristagare ”Inte rasist, men…”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2016

Den 9 november delade SKMA för femte gången ut Elsapriset, en utmärkelse till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar. 2016 års mottagare är den antirasistiska bloggen ”Inte rasist, men…”. Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

”Inte rasist, men…” tilldelas Elsapriset för dess outtröttliga granskning och belysning av rasistiska, antisemitiska och antidemokratiska uppfattningar i och kring Sverigedemokraterna. Även i sammanhang där antirasistisk opinionsbildning varit selektiv och inte sällan osynliggjort, blundat för eller t.o.m. urskuldat och gett stöd åt antisemitism har ”Inte rasist, men…” kraftfullt och konsekvent markerat mot detta.

”Inte rasist, men…” (IRM) är en partipolitiskt obunden antirasistisk blogg och podcast som framför allt granskar rasistiska yttringar i och kring Sverigedemokraterna. Redaktionen består av Henrik Johansson, Fredrik Almroth, Simon Andersson, Magnus Esser Bengtsson, Christopher Gummesson, Christoffer Svanströmer och Myra Åhbeck Öhrman. Tekniskt ansvarig är … Läs resten

Intervju med 2015 års Elsapristagare Samuel Nudel: ”Den finns en utbredd acceptans för antisemitism inom olika subkulturer”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2015

Den 9 november delade SKMA för fjärde gången ut Elsapriset, en utmärkelse till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar. 2015 års pristagare är Samuel Nudel, 20-årig skribent och bloggare, och ansvarig för medieprojektet ”Judehatet”.

Elsapriset tilldelas Samuel Nudel för ”hans upplysande och effektiva opinionsbildning i sociala medier och andra forum mot antisemitism och rasism. Hans kritiska belysning av hur antijudiska konspirationsteorier sprids inom delar av hiphopkulturen och i olika miljöer på nätet har haft en tydlig inverkan på debatten. Samuel Nudel har på kort tid etablerat sig som en konsekvent antirasistisk röst som når och påverkar inte minst unga människor.”

SKMA bad Samuel om en intervju.

Grattis till Elsapriset. Vad betyder priset för dig?

Tack så mycket! SKMA är en organisation som jag värderar oerhört högt, priset betyder väldigt mycket för mig.

Berätta lite om Läs resten

Minnesstund för Novemberpogromen och utdelning av Elsapriset

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2015

Kvällen den 9 november arrangerade SKMA i samverkan med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för levande historia en minnesstund för Novemberpogromen 1938. Arrangemanget ägde rum i Stockholms stora synagoga.

Kvällen inleddes med ett anförande av Willy Silberstein, ordförande för SKMA. Silberstein utdelade därefter 2015 års Elsapris till Samuel Nudel, som belönas för sin ”upplysande och effektiva opinionsbildning i sociala medier och andra forum mot antisemitism och rasism” (läs mer här).

Huvudtalare var Per Svensson, journalist på Sydsvenskan och författare. Hans anförande, ”De små stegens barbari”, återges här. Vittnesmål från Novemberpogromen lästes upp av Anne Kalmering och sång och musik framfördes av Sofia Berg-Böhm och Sirocco. Kvällen avslutades med kaddish-bönen som lästes av kantor Isidoro Abramowicz.

 

 

 

Läs resten

Intervju med 2014 års Elsa-pristagare Bilan Osman: ”Konsekvent antirasism är extremt viktigt”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2014

För tredje året i rad delade SKMA ut Elsa-priset, en utmärkelse till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar. 2014 års pristagare är Bilan Osman, journalist, utbildare på Expo och debattör i frågor som rör rasism.

Bilan Osman tilldelades Elsa-priset ”för hennes konsekventa och engagerade antirasistiska opinionsbildning i sociala medier och andra sammanhang. Med sitt ställningstagande mot varje form av rasism, oavsett om denna riktas mot afrosvenskar, muslimer, romer, judar eller andra grupper, är Bilan Osman en stark och självständig röst i en tid när det antirasistiska engagemanget många gånger är selektivt och inkonsekvent.”

SKMA bad Bilan om en intervju.

Grattis till Elsa-priset 2014. Hur reagerade du på nyheten att du tilldelats priset?

Jag blev såklart väldigt glad och rörd. SKMA är en organisation jag följt väldigt länge. Ni gör ett fantastiskt bra jobb med att … Läs resten

Minnesstund för Novemberpogromen och utdelning av ELSA-priset

I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för levande historia arrangerade SKMA den 9 november i Stockholms stora synagoga en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938. Kvällen inleddes av SKMA:s ordförande Willy Silberstein som tecknade en bild av den antisemitiska strömning som blossade upp i samband med Gazakriget i somras och underströk allvaret i det som inträffat.

Willy Silberstein överlämnade därefter 2014 års ELSA-pris till journalisten och utbildaren Bilan Osman. SKMA:s ELSA-pris, som består av ett diplom och 20 000 kr, tilldelas Bilan Osman ”för hennes konsekventa och engagerade antirasistiska opinionsbildning i sociala medier och andra sammanhang. Med sitt ställningstagande mot varje form av rasism, oavsett om denna riktas mot afrosvenskar, muslimer, romer, judar eller andra grupper, är Bilan Osman en stark och självständig röst i en tid när det antirasistiska engagemanget många gånger är selektivt och inkonsekvent.” (Läs mer om Bilan Osman och ELSA-priset … Läs resten