Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Charlotte Wiberg tilldelas 2018 års ELSA-pris

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset år 2018 ska tilldelas Charlotte Wiberg. Wiberg har under många år varit en av de viktigaste rösterna i den svenska debatten om antisemitism. Med djupgående kunskaper och lysande formuleringskonst har hon i mängder av artiklar och inlägg i sociala medier och tryckt press belyst och kritiserat antisemitiska och rasistiska uttryck och företeelser varhelst de förekommer. Charlotte Wibergs kunskapsrika, konsekventa och skarpa analyser är ett föredöme och en inspiration, som inte minst via sociala medier har nått många unga människor.

– Charlotte Wiberg personifierar den konsekventa antirasismen, med samma skärpa blottlägger och kritiserar hon antijudiska och rasistiska yttringar oavsett sammanhang och oavsett om de dyker upp till höger eller vänster. Hon är en mycket värdig pristagare, säger Svante Weyler, ordförande för SKMA.

Pristagaren
Charlotte Wiberg är frilansskribent och filmvetare, bosatt i Malmö. I början av 2000-talet behandlade hon antisemitism och rasism på

Läs resten

Minnesdagen för Novemberpogromen: Hågkomst och motstånd

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för levande historia arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga den 9 november 2017 en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

 

Minnesstunden inleddes av Svante Weyler, ordförande för SKMA. Därefter berättade Walter Frankenstein om sina upplevelser som ung jude i Berlin i samband med pogromen.

 

Kvällens huvudanförande hölls av Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Hon belyste Novemberpogromens bakgrund, förlopp och konsekvenser, och påminde om Aftonbladets förstående hållning till Nazityskland och avvisande inställning till judar som flydde nazistisk förföljelse. Pettersson pekade även på dagens högerextrema strömningar och angrepp på judar och andra grupper, och efterlyste nya allianser i arbetet mot hat och fördomar. Läs hennes tal här.

 

Under kvällen delade SKMA även ut årets Elsapris till den ideella föreningen Juridikfronten. Föreningen belönas för sitt arbete med att … Läs resten

”Vissa tror att antisemitism endast förekommer inom extremhögern”. Intervju med 2016 års Elsapristagare ”Inte rasist, men…”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2016

Den 9 november delade SKMA för femte gången ut Elsapriset, en utmärkelse till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar. 2016 års mottagare är den antirasistiska bloggen ”Inte rasist, men…”. Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

”Inte rasist, men…” tilldelas Elsapriset för dess outtröttliga granskning och belysning av rasistiska, antisemitiska och antidemokratiska uppfattningar i och kring Sverigedemokraterna. Även i sammanhang där antirasistisk opinionsbildning varit selektiv och inte sällan osynliggjort, blundat för eller t.o.m. urskuldat och gett stöd åt antisemitism har ”Inte rasist, men…” kraftfullt och konsekvent markerat mot detta.

”Inte rasist, men…” (IRM) är en partipolitiskt obunden antirasistisk blogg och podcast som framför allt granskar rasistiska yttringar i och kring Sverigedemokraterna. Redaktionen består av Henrik Johansson, Fredrik Almroth, Simon Andersson, Magnus Esser Bengtsson, Christopher Gummesson, Christoffer Svanströmer och Myra Åhbeck Öhrman. Tekniskt ansvarig är … Läs resten

Intervju med 2015 års Elsapristagare Samuel Nudel: ”Den finns en utbredd acceptans för antisemitism inom olika subkulturer”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2015

Den 9 november delade SKMA för fjärde gången ut Elsapriset, en utmärkelse till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar. 2015 års pristagare är Samuel Nudel, 20-årig skribent och bloggare, och ansvarig för medieprojektet ”Judehatet”.

Elsapriset tilldelas Samuel Nudel för ”hans upplysande och effektiva opinionsbildning i sociala medier och andra forum mot antisemitism och rasism. Hans kritiska belysning av hur antijudiska konspirationsteorier sprids inom delar av hiphopkulturen och i olika miljöer på nätet har haft en tydlig inverkan på debatten. Samuel Nudel har på kort tid etablerat sig som en konsekvent antirasistisk röst som når och påverkar inte minst unga människor.”

SKMA bad Samuel om en intervju.

Grattis till Elsapriset. Vad betyder priset för dig?

Tack så mycket! SKMA är en organisation som jag värderar oerhört högt, priset betyder väldigt mycket för mig.

Berätta lite om Läs resten

Minnesstund för Novemberpogromen och utdelning av Elsapriset

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2015

Kvällen den 9 november arrangerade SKMA i samverkan med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för levande historia en minnesstund för Novemberpogromen 1938. Arrangemanget ägde rum i Stockholms stora synagoga.

Kvällen inleddes med ett anförande av Willy Silberstein, ordförande för SKMA. Silberstein utdelade därefter 2015 års Elsapris till Samuel Nudel, som belönas för sin ”upplysande och effektiva opinionsbildning i sociala medier och andra forum mot antisemitism och rasism” (läs mer här).

Huvudtalare var Per Svensson, journalist på Sydsvenskan och författare. Hans anförande, ”De små stegens barbari”, återges här. Vittnesmål från Novemberpogromen lästes upp av Anne Kalmering och sång och musik framfördes av Sofia Berg-Böhm och Sirocco. Kvällen avslutades med kaddish-bönen som lästes av kantor Isidoro Abramowicz.

 

 

 

Läs resten