Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Simon A. Waldman: Erdogan och myten om den judiska världskonspirationen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

I november 2018 påstod Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att George Soros stod bakom en sammansvärjning mot den turkiska regeringen. Uttalandet kommer knappast som en överraskning. I Turkiet är antisemitiska konspirationsteorier en oskiljbar del av regeringens ideologi, skriver den brittiske forskaren och Turkietkännaren Simon A. Waldman.

Enligt Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och hans styrande elit finns en dold, destruktiv och konspirerande hand som outtröttligt arbetar mot den turkiska republiken. Vore det inte för detta hemliga nätverks intriger skulle Turkiet vara en ledande global makt.

Vilka är dessa sinistra sammansvurna som i den dunkla skuggvärlden kring internationella företag, regeringar och transnationella organisationer konspirerar mot den turkiska republiken? Ni har redan gissat det: judar. Och den globala skräckfiguren George Soros är blott en av dem.

Den 21 november pekade Erdogan ut George Soros som påstods stå bakom en konspiration mot den turkiska regeringen. … Läs resten

Demoniserande konspirationsteori. SKMA kritiserade V i Lindesberg och Arboga

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

Att delar av den yttersta vänstern i namn av ”anti-imperialism” stöder auktoritära regimer är inget nytt. Inte heller att dessa ställningstaganden i vissa fall kan rymma konspirationsteorier med antisemitiska undertoner. Inte sällan handlar det då om bilder av hur ”USA-imperialismen” med ”Israel” som bödel eller motor undergräver de favoriserade regimerna och sår död och förödelse runt om i världen.

Dessa bilder är besläktade med den sovjetiska ”antisionistiska” propagandan under efterkrigstiden, enligt vilken ”världssionismen” – ett annat ord för ”den judiska världskonspirationen” – sammansmält med eller tagit kontroll över ”USA-imperialismen” och utgjorde en huvudfiende till de socialistiska staterna och ”tredje världens folk”.

Under senare tid har till exempel en teckning/meme cirkulerat i sociala medier som visar hur liemannen draperad i den amerikanska flaggan men med den israeliska flaggan på liebladet drar runt i världen och skördar död och förintelse. Som ”USA-imperialismens” mordvapen påstås Israel … Läs resten

EU-studie visar på ökad otrygghet bland Europas judar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

En ny undersökning bekräftar bilden av antisemitismen som ett allvarligt problem i dagens Europa. Resultaten är oroväckande, men bör tolkas med försiktighet.

I december 2018 publicerade FRA, EU:s byrå för grundläggande rättigheter, sin andra rapport om judars upplevelser och erfarenheter av antisemitism i Europa. Den första kom 2012. Undersökningen bygger på svar från över 16 000 självidentifierade judar (äldre än 16 år) i tolv EU-länder. Länderna uppskattas inrymma mer än 96 procent av Europas judiska befolkning. Från Sverige deltog fler än 1 000 respondenter.

Enligt resultaten ser 85 % av samtliga svarande antisemitismen som ett stort problem och närmare 90 % som upplever att den ökat under de senaste 5 åren. Högst andelar återfinns i Frankrike, Polen, Tyskland och Belgien. Bland svenska respondenter är det 82 % som ser antisemitism som ett stort problem och 91 % som menar att den ökat, att … Läs resten

Vänsterpartiet i Arboga och Lindesberg sprider demoniserande konspirationsteori

Att delar av den yttersta vänstern i namn av ”anti-imperialism” stöder auktoritära regimer är inget nytt. Inte heller att dessa ställningstaganden i vissa fall kan rymma konspirationsteorier med antisemitiska undertoner. Inte sällan handlar det då om bilder av hur ”USA-imperialismen” med ”Israel” som bödel eller motor undergräver de favoriserade regimerna och sår död och förödelse runt om i världen.

Dessa bilder är besläktade med den sovjetiska ”antisionistiska” propagandan under efterkrigstiden, enligt vilken ”världssionismen” – ett annat ord för ”den judiska världskonspirationen” – sammansmält med eller tagit kontroll över ”USA-imperialismen” och utgjorde en huvudfiende till de socialistiska staterna och ”tredje världens folk”.

Under senare tid har t ex en teckning/meme cirkulerat i sociala medier som visar hur liemannen draperad i den amerikanska flaggan men med den israeliska flaggan på liebladet drar runt i världen och skördar död och förintelse. Som ”USA-imperialismens” mordvapen påstås Israel ligga bakom krigen i Irak, Libyen, Syrien … Läs resten

Håkan Holmberg: En flexibel attityd till antisemitism. Om SD:s syn på judar, ”svenskhet” och ”nationen”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

I sin uppmärksammade bok Den farliga mångfalden. Om Sverigedemokraternas världsbild (2018) analyserade Håkan Holmberg SD:s samhälls- och människosyn. Här belyser han hur partiets uppfattningar om ”svenskhet” och ”nationen”, men även traditionella antisemitiska föreställningar, färgar synen på den judiska minoriteten.

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Anna Hagwall tvingades snabbt lämna alla sina uppdrag i oktober 2016 sedan hon i ett mail till Aftonbladet och i en följande intervju uttalat att pressen i Sverige styrs av judarna. Bakgrunden var den riksdagsmotion som hon lämnat in, om ägarkoncentrationen inom pressen. SD:s gruppledare Mattias Karlsson motiverade uteslutningen med hänvisning till Hagwalls tydligt demonstrerade antisemitism.

Det var en ofrånkomlig utveckling. Sverigedemokraterna kan inte ge synlig plats i riksdagsgruppen åt personer som ger uttryck för klassiska antisemitiska schabloner. Ändå måste man väl anta att Hagwalls motion passerat någon form av intern granskning –  SD anses ju allmänt vara ett mycket toppstyrt parti.… Läs resten