Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Sofia Nerbrand: Att vända på skuldbördan

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

Gästkrönika av Sofia Nerbrand

Vem är ett offer i dagens samhälle? Och vem är förövare?

Frågan är brännhet efter utnämningen av Brett Kavanaugh till den amerikanska högsta domstolen. Han är ovedersägligen en skicklig jurist med ett imponerande CV. Men en psykologiprofessor, Christine Blasey Ford, trädde fram och berättade inför justitieutskottet i Senaten att Kavanaugh utsatt henne för ett mycket obehagligt övergrepp på en fest när de båda gick i high school.

USA – och världen – är delade i två läger om huruvida Kavanaugh är lämpad för sitt ämbete och hur kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier ska hanteras. Känslorna ligger utanpå samhällskroppen.

Protesterna inför utnämningen av Kavanaugh var omfattande. Ett par kvinnor approcherade en republikansk senator, Jeff Flake, som vacklade inför omröstningen och berättade om sina erfarenheter och undrade om han skulle negligera dem och Blasey Ford.

Världens mäktigaste man, USA:s president … Läs resten

Polischefen Lena Matthijs: ”I realiteten har det blivit fritt fram att bedriva hetskampanjer”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

Det straffbara området för brottet Hets mot folkgrupp tycks ha blivit allt mindre. Påståendet att Sverige har en tillräckligt effektiv lagstiftning för att leva upp till våra åtaganden i FN:s rasdiskrimineringskonvention kan därför ifrågasättas, skriver polischefen Lena Matthijs.

Under 2000-talet ser jag en ökad tolerans mot intolerans och en minskad vilja att utreda och åtala för brottet hets mot folkgrupp när det gäller uttalanden, föreläsningar eller kommentarer på sociala medier. Tonen har hårdnat, kränkningarna är fler och saker sägs som aldrig skulle ha varit möjligt för tjugo år sedan.

Nazister marscherar i uniform med fanor och sköldar, och trots den uppenbara kopplingen till Hitlerregimens handlingar i Tyskland på trettio- och fyrtiotalet, handlar diskussionen istället om en enstaka symbol och om denna kan kopplas till nazism på samma sätt som hakkorset. Rasbiologi, nationalism och smutskastning av hela grupper ursäktas med motivationen att det ingår … Läs resten

Svante Weyler, SKMA, och Ingrid Lomfors, Forum för levande historia: Missvisande om webbmaterial om antisemitism

Nedanstående text publicerades i Barometern 20/8 som svar på en ledare av Naomi Abramowicz i samma tidning den 17/8. Ledarredaktionens replik.

Förra veckan lanserade Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism ett digitalt undervisningsmaterial om antisemitism. Materialets syfte är ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

Bakgrunden till att materialet tagits fram är att antisemitismen utgör ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen, att det finns en bristande kunskap om den antijudiska idétraditionens historiska rötter, samtida uttrycksformer och konsekvenser, liksom att många lärare efterlyst ökad kunskap och undervisningsmaterial i ämnet. Vi har med oro också tagit fasta på vittnesmål från lärare som uppger att de möter motstånd bland en del elever när de undervisar om antisemitism och Förintelsen.

I en ledare 17/8 riktar Naomi Abramowicz kritik mot denna kunskapssatsning. Enligt henne ger materialet ”en skev bild

Läs resten

Läsvärt: Karin Kvist Geverts och Lars M Andersson: Antisemitismen – antirasismens blinda fläck?

Läsvärd artikel av historikerna Karin Kvist Geverts och Lars M Andersson (båda medlemmar i SKMA): Antisemitismen – antirasismens blinda fläck?

Artikeln är publicerad i Från Afrikakompaniet till Tokyo. Vänbok till György Nováky, red. Marie Lennersand & Leos Müller. Bokförlaget Exkurs, Stockholm 2017.

 

Läs resten

Om Oldoz Javidis omtolkning av sina uttalanden

Fi-politikern Oldoz Javidis uttalanden i Feministiskt perspektiv har mött kritik från många håll, däribland från SKMA. I en artikel i Expressen påstår Javidi att hennes ord misstolkats och förvrängts. Hon presenterar också en ny tolkning av sina egna uttalanden. Den är föga övertygande. 

Kontroversen kring Fi:s f.d. riksdagskandidat Oldoz Javidi fortsätter. Partistyrelsens initiala ställningstagande, som beskrev Javidis uttalande i Feministiskt perspektiv som antisemitiskt och oacceptabelt, men samtidigt gav henne fortsatt förtroende eftersom hon bett om ursäkt och insett att hon behövde öka sin kunskaper, mötte snabbt intern kritik.

Den 28/7 kom ett nytt uttalande från Fi:s ledning där de meddelade att de inte längre hade förtroende för riksdagskandidaten: ”Partistyrelsen har inte längre förtroende för Oldoz Javidi, då hon inte längre samverkar med partistyrelsen för att återskapa förtroendet för henne och partiet, med anledning av det antisemitiska uttalande hon gjorde i Fempers som Feministiskt initiativ tagit starkt avstånd … Läs resten