Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Ekeroths uttalanden om Ungern speglar SD:s flexibla hållning till antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

I riksdagens utrikespolitiska debatt den 14/2 hyllade SD:s Kent Ekeroth den ungerska regeringens xenofoba politik och angrepp på demokratiska fundament. Ekeroth applåderade även Orbán-regeringens hatkampanj mot den amerikansk-judiske finansmannen och filantropen George Soros.

Den ungerska regeringen propagerar sedan länge konspirationsteorier om hur Soros ”transnationella imperium” ligger bakom migrationsströmmar till Europa, och i omfattande kampanjer sprids myter om en ”Soros-plan” som genom invandring av muslimer och spridandet av liberala idéer söker underminera Ungerns självständighet, Europa och den kristna civilisationen.

Hatkampanj mot Soros i Ungern. På affischen står: ”Låt inte Soros få sista skrattet.” Någon har klottrat ”stinkande jude”.

För att Europa ska överleva och förbli ”européernas  kontinent” måste ”Soros-imperiet” besegras, proklamerade premiärminister Viktor Orbán i ett tal den 24/7 2017. I ett tal i februari i år anklagade han Soros och dennes följeslagare för att genom migration vilja blanda upp det ungerska folket för … Läs resten

Anton Shekhovtsov: Med judehat som vapen. Russia Insider, amerikansk extremhöger och rysk påverkan i USA

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

I januari i år publicerade den ryska Kremlvänliga sajten Russia Insider ett antisemitiskt manifest. Det är dags att med kraft belysa judarnas ”skadliga inflytande” i världen och på Ryssland, skrev sajtens redaktör. Statsvetaren Anton Shekhovtsov analyserar motiven bakom Russia Insiders antijudiska kursändring och hur den skulle kunna tjäna Moskvas intressen i USA.

Den 15 januari publicerade den tidigare relativt okända webbsidan Russia Insider ett 5 000 ord långt manifest författat av sajtens redaktör Charles Bausman, i vilket han krävde att världen i allmänhet och Ryssland i synnerhet skulle ”släppa judetabut” och underströk att det är hög tid att med kraft börja belysa det ”skadliga inflytande” som ”judiska eliter” utövar.

Manifestet påstod att ”judiska påtryckningsgrupper” i icke ringa utsträckning var ansvariga för olika försyndelser, allt ifrån aktuella sexskandaler till det mesta av det dödliga kaoset i världen under de senaste 30 åren. Och mot … Läs resten

Stötande att ledare för forskningscentrum om rasism delar plattform med individer som sprider antisemitism

Inom kort hålls en internationell konferens om islamofobi vid Sabahattin Zaim-universitetet i Istanbul, organiserad av CIGA (Center for Islam and Global Affairs).

Enligt konferensbeskrivningen kommer bland deltagarna att finnas några av de mest kända forskarna på området. En del är etablerade forskare, men inte alla kan betecknas så och de turkiska deltagarna är samtliga kända nationalister och AKP-anhängare. Med tanke på de senaste årens utveckling och den nuvarande situationen i Turkiet (och Syrien) stämmer det till eftertanke.

En av huvudtalarna är Mehmet Görmez, som fram tills nyligen ledde Diyanet, den turkiska myndigheten för religiösa angelägenheter. Görmez har bl.a. gjort sig känd för fientliga uttalanden mot judar och andra minoriteter. Han yttrade t.ex. nyligen att den judiska religionen har ”förvrängt” Guds ord och placerat människan ”i centrum för en världslig religion”, vars kärna är ”materiella ting, pengar och rikedom”.

En annan deltagare är den norske sociologen och fredsforskaren Johan Galtung, sedan … Läs resten

John Færseth: Johan Galtung och antisemitismen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

Fredsforskaren Johan Galtung har under lång spridit antisemitiska föreställningar. Men det tycks många blunda för. 2017 tilldelades han till exempel ett fredspris i Sverige. Den norske journalisten och författaren John Færseth beslyser Galtungs  tankevärld och varnar för hans propaganda.

Den norske samhällsforskaren Johan Galtung (född 1930) ses ofta som fredsforskningens grundare. Han har mottagit ett stort antal priser och innehar en imponerade rad hedersdoktorat världen över.

Under senare år har emellertid en annan sida av Galtungs verksamhet kommit i dagen. Fredsprofessorn har upprepade gånger gjort uttalanden som ligger farligt nära klassisk antisemitism samtidigt som han använt kända judehatare och nynazister som källor.

Själv har Galtung förnekat att han skulle vara antisemit och hänvisat till arbete han utfört för amerikanska Anti-Defamation League och till vad han påstår är ett långvarigt försvar för staten Israel i dess konflikt med arabvärlden. Sitt bruk av källor har … Läs resten

ADL:s Sharon Nazarian: Låt er inte luras av högerpopulisternas föregivet ”proisraeliska” hållning

Den amerikansk-judiska antirasistiska organisationen ADL:s Sharon Nazarian i Haaretz (artikeln bakom betalvägg):

”While the rise of far-right populist movements, especially those tinged with anti-Semitism, should be of concern to all Jews, some have unfortunately argued in support of engagement with these parties due to their “pro-Israel” views.

This approach is a dangerous one. It is foolish to downplay or ignore the xenophobic and racist views of those movements simply because these groups express support for Israel. Many have their roots in anti-Semitism and Nazism, while others are Islamophobic and promote anti-immigrant policies. Being “pro-Israel” is no excuse for bigotry and intolerance, and we must not succumb to embracing these movements at the expense of compromising our moral compass. […]

Anti-Semitism has no political monopoly; it is equally concerning coming from the right, the left or the Muslim world.

The millennia-old hatred of Jews has seen many resurgences throughout history,

Läs resten