Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Stéphane Bruchfeld: ”Jews will not replace us!” En antisemitisk konspirationsteori med rötter i den tyska  nationalsocialismen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Föreställningen om att det pågår ett ”befolkningsutbyte” som hotar den ”vita världens” existens och att detta orkestreras av en judisk konspiration är central i  högerextrema miljöer. Dessa idéer är dock inte nya utan utgör direkta paralleller och arvtagare till 1930- och 1940-talens nationalsocialistiska föreställningsvärld, skriver idéhistorikern Stéphane Bruchfeld.

Under den högerextrema Unite the Right-marschen i Charlottesville i USA i augusti 2017 hördes deltagare skandera ”Jews will not replace us!” (Judar kommer inte att ersätta/byta ut oss). För den oinsatte kan yttrandet te sig märkligt för att inte säga obegripligt, men för de marscherande var innebörden självklar. Satsen uttrycker den i en brokig flora av högerradikala och högerextrema miljöer – alltifrån s.k. identitärer till uttalade nazister – sedan länge mycket spridda föreställningen att internationell migration ingår i en judisk plan att orkestrera en “invasion” av “muslimer” och “icke-vita” till den “vita världen” med en … Läs resten

Svante Weyler: Antisemitism får aldrig bli ett politiskt slagträ

Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Alla ser det, många talar om det. Hat och trakasserier mot judar har givits ökat utrymme i medier och politisk debatt under senare år. Bakgrunden är att antisemitismen blivit mer påtaglig i Sverige.

Antijudiska konspirationsteorier flödar i sociala medier. Ett aggressivt hat sprids av högerextrema och radikala islamistiska grupper. Fördomar och ifrågasättanden av judars svenskhet ventileras av ledande sverigedemokrater.

Demoniserande budskap vävs in i debatten om Israel-Palestinakonflikten och bland vissa vänstergrupper skanderas ”antisionistiska” kampfraser som ifrågasätter Israels rätt att existera.

I Malmö och på andra platser angrips judar av vad som ofta, om än inte alltid, är unga män med rötter i Mellanöstern, sannolikt påverkade av den antijudiska propaganda som är norm och vardag i stora delar av den regionen.

Det ökade intresset för frågan hänger också samman med utvecklingen i Europa och USA. I flera länder ser vi hur högernationalister appellerar till … Läs resten

V-politiker som nyligen försvarade antisemitiska plakat delade antijudisk propaganda på Facebook

SKMA riktade nyligen stark kritik mot att plakat med ett tydligt antisemitiskt motiv användes vid en demonstration mot Israels politik i Uppsala den 11/5. På plakaten visades bilder av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, framställd som en vampyr med davidsstjärna i pannan, ätandes palestinska barn. Bildspråket är en direkt parallell till grovt antisemitiska framställningar av ”judar” kända från historien.

En av talarna på demonstrationen var V-politikern Torbjörn Björlund, ledamot i Uppsala kommunfullmäktige och tidigare riksdagsledamot. När Björlund kritiserades för sin acceptans av antisemitiska budskap på demonstrationen svarade han att bilden visserligen kunde ”misstolkas”, men försvarade användandet av den med att den är ”symbolisk för israeliska regimen” och att det är ”frustrerande att det behövs starkare provokationer idag för att mördandet av palestinska barn inte ska falla i glömska”.

Med hänvisning till detta uttalande liksom till att Björlund betecknar sig själv som antirasist skrev SKMA: En antirasism som på detta sätt tolererar … Läs resten

Svensk-palestinska centret i Helsingborg sprider antisemitism – igen

Svensk-palestinska centret i Helsingborg sprider via sin FB samma antisemitiska bild som nyligen användes vid en demonstration mot Israel i Uppsala (och som SKMA kritiserade här).

Bilden visar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, framställd som en vampyr med davidsstjärna i pannan, ätandes palestinska barn. Bildspråket är en direkt parallell till grovt antisemitiska framställningar av ”judar” kända från historien.

Det är inte första gången centret i Helsingborg sprider antisemitisk propaganda.

Det finns anledning att påminna om Bassem Nasrs uppmaning i Sydsvenskan 2017: ”Palestinarörelsen bör en gång för alla göra en storstädning och vädra ut antisemitismen.”

SKMA

Läs resten

Anne Applebaum om hur antisemitisk, rasistisk propaganda sprids från ”identitära” rörelser in i den bredare högernationalistiska fåran

Anne Applebaum skriver i Washington Post 17/5 om hur den antisemitiska och rasistiska konspirationsteorin om ”the great replacement” sprids från högerextrema sk ”identitära” grupper in i den bredare högernationalistiska fåran i europeisk politik. Föreställningarna om att ”vita” hotas av ett ”befolkningsutbyte” eller av ”white genocide”, är på intet sätt nya, men har fått ny kraft, ökad spridning och bredare acceptans, skriver Applebaum.

Ett utdrag:

”Pay attention when you hear the phrase “Great Replacement,” which Strache [FPÖ] has used in Facebook posts: This is a secret plot, believed to be orchestrated by Jews, to replace white Europeans with Muslims, and it is the central Identitarian myth. Also pay attention when you hear talk of “defending Europe” from “invasion,” and of the need for “remigration” (or, less politely, ethnic cleansing). These are Identitarian ideas, too, and they are spreading quickly. The Institute for Strategic Dialogue in London has tracked online references to … Läs resten