Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Nazister iscensatte antisemitisk kampanj under jom kippur

Under gårdagen (28/9), i samband med att judar högtidlighöll försoningsdagen, jom kippur, genomförde nazistiska Nordiska motståndsrörelsen antisemitiska manifestationer på flera platser i Sverige, Danmark och Island. I Norrköping hetsades mot judar utanför synagogan. Dessa hatmanifestationer är helt oacceptabla. Polisen bör omedelbart utreda om brott har begåtts.

Som SKMA och andra återkommande framhållit är det också viktigt att hotet mot judar från NMR, en våldsinriktad nazistisk organisation, och dess sympatisörer tas på största allvar. Under senare år har vi sett blodiga terrorattentat mot judiska mål i flera länder begångna av högerextremister påverkade av samma typ av propaganda som NMR sprider. I samband med att Försvarshögskolan nyligen släppte en rapport om den svenska extremhögern underströks att det finns en stor risk för attentat mot judar och andra grupper från radikalnationalistiskt inspirerade våldsmän.

SKMA

Läs resten

Donald Boström fortsätter vilseleda om famös organstöldsskröna

Donald Boström fortsätter att sprida dimridåer om sin famösa artikel ”Våra söner plundras på sina organ” som Aftonbladet-Kultur publicerade 2009, en text som lät förstå att Israel fångade in och dödade palestinier i syfte att stjäla deras organ och insinuerade att verksamheten bedrevs i maskopi med rabbiner i USA.

I en replik (11/8) på en ledare i SvD, som påmint om Boströms skröna, påstår han återigen att artikeln från 2009 skulle ha handlat om skandalen vid det rättsmedicinska institutet Abu Kabir i Israel. Denna skandal – omskriven sedan 1990-talet och under 00-talet genomlyst i en statlig utredning och rättsprocesser – handlar om hur en grupp rättsläkare under ett stort antal år tagit organ och vävnader från avlidna utan medgivande från anhöriga. Kroppsdelarna kom från döda israeler, palestinier, turister och gästarbetare, och förmedlades till transplantationer och forskning.

Men Boströms artikel handlade inte alls om skeendena vid det rättsmedicinska institutet och dess … Läs resten

M-riksdagsman fördömer rapportering om högerextremt arrangemang

Expo rapporterar att en ”alternativ” bokmässa, arrangerad av individer knutna till den radikalnationalistiska miljön, ska äga rum i Stockholm den 26 september. Bland talarna återfinns individer med bakgrund i den svenska vit makt-rörelsen, rasister, islamofober och antisemiter, inklusive förintelseförnekare som Ingrid Carlqvist. Expo uppmärksammar också att industrimannen Karl Hedin ska medverka för att tala om en ny bok och ställer kritiska frågor till honom om detta.

Expos granskning är viktig och bör noteras av alla som oroas över hur den antidemokratiska och radikalnationalistiska miljön utvecklas i Sverige.

Den moderate riksdagsledamoten Lars Beckman är emellertid av en annan uppfattning. I en tweet fördömer han Expos artikel som ett oacceptabelt angrepp på den ”alternativa” bokmässans talare. ”I ett öppet fritt demokratiskt samhälle så måste olika röster få komma till tals”, tillägger Beckman. Detta är riktigt men det är inte det saken gäller. Expo har inte hävdat att bokmässan inte ska få äga … Läs resten

Om Kajsa Ekis Ekmans kärleksförklaring till Farrakhan

Louis Farrakhan, ledare för den amerikanska svarta separatiströrelsen Nation of Islam (NOI), är en av USA:s mest notoriska antisemiter. Sedan decennier har Farrakhan och NOI spridit grovt hat mot judar, HBTQ-grupper och vita. Propagandan som riktas mot judar reflekterar antisemitismens farligaste föreställningar, däribland myten om en judisk världskonspiration. Judar beskrivs som ”sataniska” varelser som styr USA:s politik, finansvärld, medier och underhållningsindustri. Förintelsen ifrågasätts och judar utpekas som ansvariga för slavhandeln och förtrycket av svarta i dagens USA.

Med en retorik som liknar den nazistiska beskrivs judar som skadedjur. I oktober 2018, i samband med 23-årsdagen av den sk. Million Man March som initierades av Farrakhan, liknade han judar vid termiter: “…you know how they do – call me an anti-Semite. Stop it, I’m anti-termite!” Under sommaren har inflytandet från Farrakhans propaganda uppmärksammats i samband med att flera amerikanska idrottsmän och artister spridit antisemitiska troper.

På Instagram hyllas nu Farrakhan … Läs resten

SKMA: Kritik mot SVT för presentation av film om Soros

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

På SVT visas nu en dokumentär från BBC om de konspirationsteorier om den amerikansk-judiske finansmannen och filantropen George Soros som sprids runt om i världen. Filmen är i långa stycken intressant och upplysande. Den visar hur konspirationsteorierna, som ofta är uttalat eller underförstått antisemitiska, blivit centrala propagandaverktyg för högerextrema och bredare högernationalistiska rörelser i Europa och USA och ekas av ledande politiker som president Trump, Ungerns premiärminister Orbán och Italiens tidigare inrikesminister Salvini. Filmen ger också exempel på hur de exploateras av auktoritära ledare i Mellanöstern, som Turkiets president Erdogan. I Sverige har dessa uppfattningar torgförts av såväl NMR som företrädare för SD.

Soros utmålas som en allsmäktig fiende som finansierar och styr flyktingströmmar, kontrollerar EU och det demokratiska partiet i USA, fjärrstyr antirasistiska rörelser osv. Syftet med konspirationen sägs, med vissa variationer, vara att genom migration, globalisering och ”vänsterpolitik” underminera kulturer, splittra nationer, störta regeringar, … Läs resten