Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s ordförande Svante Weyler i SVT/Opinion om nazistmarschen i Göteborg: ”Frågan är inte bara polisens, den är också din och min”

SKMA:s ordförande Svante Weyler skriver på SVT/Opinion om nazistmarschen i Göteborg, polisens agerande och Förvaltningsrättens beslut att ändra marschväg. Ett utdrag:

”Vi har uppenbart att göra med två slags ordning här: en på gatan i Göteborg, en annan i landet Sverige – och det är för enkelt att lämna över båda frågorna till polisledningen i Göteborg.

De är alldeles uppenbart oförberedda för den större uppgiften.

Men veckans debatt har haft effekt: all naivitet i förhållande till nazisterna verkar borta. Statsministern samlar partiledarna, justitieministern vill se över tolkningarna av lagen om hets mot folkgrupp.

En hovrättspresident anser att lagarna räcker för att fälla marscherande nazister för hets mot folkgrupp. Förvaltningsrätten ändrar polisens beslut om marschväg.

Nazisterna lär marschera ändå. Och testa oss. Frågan om ordningen är därmed inte bara polisens, den är också vår.”

Läs hela artikeln.

Läs resten

Efter det tyska valet: Om AfD, antisemitism och försvar för Nazityskland

Högernationalistiska AfD vann nästan 13 procent av rösterna i det tyska valet och blir nu Tysklands tredje största parti. Partiet, som bl.a. motsätter sig invandring och angriper muslimer, rymmer även företrädare som uttalat sig antisemitiskt och apologetiskt i förhållande till Nazityskland. SKMA har tidigare uppmärksammat några av dessa, se här och här.

Haaretz 24/9 redogör för en rad andra uttalanden av framträdande AfD-politiker:

”The far-right Alternative for Germany party, which became the third largest party in the Bundestag after Sunday’s election, will introduce a new language into the German parliament. It is expected to be ultra-nationalist, belligerent, crass and polarizing. It may be racist, too, preaching hatred, Holocaust denial and anti-Semitism.

While far-leftists in the Left Party have sat in Berlin for years, the Alternative for Germany, founded only in 2013, is by far the outfit making the most controversial statements.

Polls forecasted the Alternative for Germany, the AfD, … Läs resten

Podden ”All du velat veta” intervjuar idéhistorikern Henrik Bachner om antisemitism

I podden ”Allt du velat veta” diskuterar idéhistorikern Henrik Bachner antisemitismen som historiskt och samtida problem. Intervjuare är Fritte Fritzon.

Läs resten

Görel Granström: Den antisemitiske bokhandlaren och kriminaliseringen av hets mot folkgrupp

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Efter en utdragen process kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige 1948. Bakgrunden var spridningen av antisemitism under krigsåren och inte minst den propaganda som även efter kriget emanerade från bokhandlaren Einar Åberg. Men alla var inte positiva. Flera remissinstanser ansåg att en kriminalisering skulle privilegiera judarna.  Rättsvetaren Görel Granström belyser Lex Åbergs tillkomsthistoria.

År 1948 kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige. Enligt strafflagens 11 kapitel 7 § skulle den som offentligen hotade, förtalade eller smädade folkgrupp med viss härstamning eller trosbekännelse dömas till böter eller fängelse. Det här var slutet på en tämligen utdragen diskussion som fördes i olika utredningar, i motioner och i riksdagsdebatten kring behovet av insatser mot den alltmer aggressiva antisemitiska propagandan före, under och efter andra världskriget. I den här artikeln ges en bild av vilka avvägningar som gjordes mellan olika intressen, hur argumenten såg ut och hur det … Läs resten

SKMA: Antijudiska inslag i kampanj mot Soros

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

I Central- och Östeuropa har George Soros blivit ett hatobjekt för nationalistiska regeringar och rörelser. Avskyn är mångbottnad, men antisemitism ingår i brygden.

För mer eller mindre auktoritära nationalistiska regeringar och rörelser i Central- och Östeuropa har den amerikansk-ungerske finansmannen och filantropen George Soros blivit ett framträdande hatobjekt.

Avskyn mot Soros är mångbottnad. Hans långvariga och omfattande finansiella stöd, framför allt genom Open Society Foundation, till projekt som syftar till att befrämja demokrati, mänskliga rättigheter och pluralism i före detta kommunistiska diktaturer liksom hans kritik mot nationalism och förespråkande av en generös flyktingpolitik väcker vrede i högernationalistiska och xenofoba opinioner. I kritiken åberopas även hans agerande som finansman och spekulerande mot valutor på 90-talet.

Men hatet mot Soros och konstruktionen av honom till en mytisk figur, en mäktig och demonisk symbol för allt den nationalistiska högern fruktar och avskyr – liberalism, globalisering, mångkultur, … Läs resten