Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Podden ”All du velat veta” intervjuar idéhistorikern Henrik Bachner om antisemitism

I podden ”Allt du velat veta” diskuterar idéhistorikern Henrik Bachner antisemitismen som historiskt och samtida problem. Intervjuare är Fritte Fritzon.

Läs resten

Görel Granström: Den antisemitiske bokhandlaren och kriminaliseringen av hets mot folkgrupp

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Efter en utdragen process kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige 1948. Bakgrunden var spridningen av antisemitism under krigsåren och inte minst den propaganda som även efter kriget emanerade från bokhandlaren Einar Åberg. Men alla var inte positiva. Flera remissinstanser ansåg att en kriminalisering skulle privilegiera judarna.  Rättsvetaren Görel Granström belyser Lex Åbergs tillkomsthistoria.

År 1948 kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige. Enligt strafflagens 11 kapitel 7 § skulle den som offentligen hotade, förtalade eller smädade folkgrupp med viss härstamning eller trosbekännelse dömas till böter eller fängelse. Det här var slutet på en tämligen utdragen diskussion som fördes i olika utredningar, i motioner och i riksdagsdebatten kring behovet av insatser mot den alltmer aggressiva antisemitiska propagandan före, under och efter andra världskriget. I den här artikeln ges en bild av vilka avvägningar som gjordes mellan olika intressen, hur argumenten såg ut och hur det … Läs resten

SKMA: Antijudiska inslag i kampanj mot Soros

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

I Central- och Östeuropa har George Soros blivit ett hatobjekt för nationalistiska regeringar och rörelser. Avskyn är mångbottnad, men antisemitism ingår i brygden.

För mer eller mindre auktoritära nationalistiska regeringar och rörelser i Central- och Östeuropa har den amerikansk-ungerske finansmannen och filantropen George Soros blivit ett framträdande hatobjekt.

Avskyn mot Soros är mångbottnad. Hans långvariga och omfattande finansiella stöd, framför allt genom Open Society Foundation, till projekt som syftar till att befrämja demokrati, mänskliga rättigheter och pluralism i före detta kommunistiska diktaturer liksom hans kritik mot nationalism och förespråkande av en generös flyktingpolitik väcker vrede i högernationalistiska och xenofoba opinioner. I kritiken åberopas även hans agerande som finansman och spekulerande mot valutor på 90-talet.

Men hatet mot Soros och konstruktionen av honom till en mytisk figur, en mäktig och demonisk symbol för allt den nationalistiska högern fruktar och avskyr – liberalism, globalisering, mångkultur, … Läs resten

SKMA om Avpixlat: SD-vänliga nätkrigare ser judisk komplott bakom mångkultur

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Propagandan om att en judisk konspiration ligger bakom invandring och mångkultur är vanlig i den öppet antisemitiska extremhögern. Nu tycks den vinna insteg även i den bredare högernationalistiska rörelsen. 

Antisemitism i Sverige förekommer i olika skepnader och politiska sammanhang. Dess mest extrema yttringar hittar vi i radikala islamistiska respektive nazistiska grupper. Effekterna av det högerextrema hatet har nyligen kunnat iakttas i Umeå, där Nordiska motståndsrörelsens hets och hot tvingat judiska föreningen att lägga ner verksamheten.

För nazister och besläktade delar av extremhögern är judehatet centralt. Dessa  grupper är även rasistiska i en mer övergripande mening – i deras propaganda flödar hatet mot utomeuropeiska invandrare, muslimer, svarta, romer och andra. Antisemitismen fyller emellertid en särskild funktion: den ”judiska världskonspirationen” utgör en huvudförklaring till allt som är ”fel” i Sverige och världen.

Såväl migration, flyktinginvandring och mångkultur som antirasism, feminism och HBTQ-rättigheter är enligt extremhögern … Läs resten

SKMA om Islamiska förbundet, antisemitismen och ett oroande mönster

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

SKMA kritiserade nyligen Islamiska förbundet för att de återigen inbjudit en föreläsare som sprider judehat. I sitt svar beklagade förbundet inbjudan. SKMA välkomnar avståndstagandet, men menar att grundläggande problem kvarstår.

SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat Islamiska förbundet i Sverige för dess förhållningssätt till antisemitism. Kritiken har riktats mot återkommande inbjudningar av föreläsare som sprider judehat, mot förbundsledningens ovilja att erkänna och ta avstånd från föreläsarnas antisemitism, mot antijudiska uttalanden på Islamiska förbundets webbsida och slutligen mot hyllningar av islamistiska ideologer vars budskap inbegriper grov antisemitism.

Kontroversen 2013 kring inbjudningarna och förbundsledningens oklara hållning bidrog till att Omar Mustafa, S-politiker och dåvarande ordförande i Islamiska förbundet, avgick ur den socialdemokratiska partistyrelsen. Veronica Palm, vid denna tid ordförande i Stockholms arbetarekommun, förklarade att Mustafa ombetts lämna sin plats därför att han, trots löften om motsatsen, på nytt hade valt ”att inbjuda medverkande med förkastliga … Läs resten