Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Rapport från SKMA:s konferens 2018: Räcker lagstiftningen till för att motverka hets mot folkgrupp och rasistiska organisationer?

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

Räcker lagstiftningen till för att motverka hatpropaganda och rasistiska organisationer? Bör den skärpas eller finns det brister i tillämpningen? Dessa frågor stod i fokus för en välbesökt konferens som SKMA arrangerade i november.

Den 9 november arrangerade SKMA i Stockholm en konferens på temat ”Räcker lagstiftningen till för att motverka hets mot folkgrupp, rasism och rasistiska organisationer?” Bakgrunden till ämnesvalet är dels den utveckling som ägt rum under flera år med en växande politisk extremism, en alltmer öppen och aggressiv antisemitisk och rasistisk propaganda, en ökad spridning av hat via sociala medier, och återkommande nazistiska demonstrationer i våra städer, dels den oklarhet och oenighet som finns inte bara i samhällsdebatten utan också inom polis och rättsväsende om hur befintlig lagstiftning på området tillämpas och borde tillämpas, och huruvida den är bristfällig och behöver skärpas.

Konferensen, som genomfördes med stöd av Gerald och Monica … Läs resten

Anna Simon-Karlsson: I sociala medier paketeras judehat som ”skämt”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

Gästkrönika av Anna Simon-Karlsson

Internet har blivit det främsta forumet där antisemitiska uttryck och idéer sprids för att få fäste hos nya grupper. Det är inte bara inom de mest radikala högerextrema, vänsterextrema och islamistiska grupperna som antisemitiska tankegångar förekommer. Genom alternativa medier och diverse subkulturer i nätforum når antisemitiska och främlingsfientliga åskådningar idag ut till en allt bredare grupp av befolkningen.

Att en stor del av antisemitismen sprids online är något som vi i Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) möter regelbundet och ser som en viktig fråga att lyfta när man ska tala om antisemitismen från ett ungdomsperspektiv. Judiska ungdomar upplever framförallt antisemitism i de naturliga sammanhang som de själva rör sig i, vilket är i grund- och gymnasieskolan, på universitetet, på extrajobbet, vid fritidsaktiviteter och på sociala medier.

SKMA har tidigare uppmärksammat en tysk studie som visar att antisemitismen på nätet … Läs resten

Maurice Samuels: Pittsburgh, Trump och den högerradikala antisemitismen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

Judar hotas från olika håll. Attacken i Pittsburgh påminner oss om att även den  högerradikala antisemitismen i högsta grad är levande. Den framträder bland annat i form av konspirationsteorier som involverar George Soros. Med hjälp av Donald Trump har dessa tagit sig in i mittfåran i det politiska livet i USA. Det menar Maurice Samuels, som leder Yale-universitetets program för studier av antisemitism.

Fram tills nyligen trodde många amerikaner att det inte kunde hända här. Våld mot judar var ett europeiskt problem, inskrivet i den gamla kontinentens DNA genom århundraden av kristen fientlighet och under senare år återaktiverat av radikala islamister. USA har naturligtvis en förfärande historia av våld mot svarta, mot ursprungsbefolkningen och andra etniska grupper, men många judar övertygade sig själva om att de var trygga i den Nya världen. Inte längre. Attacken mot synagogan i Pittsburgh begravde fantasin om l’exception Läs resten

SKMA: Terrorn i Pittsburgh. Den dödligaste attacken mot judar i USA

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

Den 27 oktober 2018 angrep högerextremisten och antisemiten Robert Bowers en synagoga i Pittsburgh, USA, och mördade elva personer och skadade sex. Det är den dödligaste attacken mot judar som inträffat i USA.

Bowers var aktiv på Gab, en social medieplattform som är populär bland högerextremister, där han spred hat mot judar och andra grupper. Han var i synnerhet upptagen av den inom extremhögern utbredda antisemitiska konspirationsteorin om att judar orkestrerar invandringen av ”icke-vita” till USA och Europa och eftersträvar ”ett folkmord på vita”.

I sitt sista inlägg hänvisade Bowers till denna konspirationsteori som motiv för att attackera synagogan. Enligt amerikansk polis förklarade Bowers, efter att han gripits, att han ”ville att alla judar skulle dö” och att judar ”begick folkmord på hans folk”.

Massakern i Pittsburgh har föregåtts av en förstärkt högerextrem strömning i USA, en dramatisk ökning av antalet hatbrott … Läs resten

”Det finns ett hat mot Israel som inte är rationellt”. Intervju med 2018 års Elsapristagare Charlotte Wiberg

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

Den 8 november delade SKMA för sjunde gången ut Elsapriset, en utmärkelse till enskilda personer eller grupper som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Vägledande är att de belönade initiativen når unga människor och på något sätt gör skillnad och skapar debatt. Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

2018 års mottagare är frilansskribenten Charlotte Wiberg. Prismotiveringen lyder: Charlotte Wiberg har under många år varit en av de viktigaste rösterna i den svenska debatten om antisemitism. Med djupgående kunskaper och lysande formuleringskonst har hon i mängder av artiklar och inlägg i sociala medier och tryckt press belyst och kritiserat antisemitiska och rasistiska uttryck och företeelser varhelst de förekommer. Charlotte Wibergs kunskapsrika, konsekventa och skarpa analyser är ett föredöme och en inspiration, som inte minst via sociala medier har nått många unga människor.

– … Läs resten