Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svante Weyler, SKMA, och Ingrid Lomfors, Forum för levande historia: Missvisande om webbmaterial om antisemitism

Nedanstående text publicerades i Barometern 20/8 som svar på en ledare av Naomi Abramowicz i samma tidning den 17/8. Ledarredaktionens replik.

Förra veckan lanserade Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism ett digitalt undervisningsmaterial om antisemitism. Materialets syfte är ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

Bakgrunden till att materialet tagits fram är att antisemitismen utgör ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen, att det finns en bristande kunskap om den antijudiska idétraditionens historiska rötter, samtida uttrycksformer och konsekvenser, liksom att många lärare efterlyst ökad kunskap och undervisningsmaterial i ämnet. Vi har med oro också tagit fasta på vittnesmål från lärare som uppger att de möter motstånd bland en del elever när de undervisar om antisemitism och Förintelsen.

I en ledare 17/8 riktar Naomi Abramowicz kritik mot denna kunskapssatsning. Enligt henne ger materialet ”en skev bild

Läs resten

Läsvärt: Karin Kvist Geverts och Lars M Andersson: Antisemitismen – antirasismens blinda fläck?

Läsvärd artikel av historikerna Karin Kvist Geverts och Lars M Andersson (båda medlemmar i SKMA): Antisemitismen – antirasismens blinda fläck?

Artikeln är publicerad i Från Afrikakompaniet till Tokyo. Vänbok till György Nováky, red. Marie Lennersand & Leos Müller. Bokförlaget Exkurs, Stockholm 2017.

 

Läs resten

Om Oldoz Javidis omtolkning av sina uttalanden

Fi-politikern Oldoz Javidis uttalanden i Feministiskt perspektiv har mött kritik från många håll, däribland från SKMA. I en artikel i Expressen påstår Javidi att hennes ord misstolkats och förvrängts. Hon presenterar också en ny tolkning av sina egna uttalanden. Den är föga övertygande. 

Kontroversen kring Fi:s f.d. riksdagskandidat Oldoz Javidi fortsätter. Partistyrelsens initiala ställningstagande, som beskrev Javidis uttalande i Feministiskt perspektiv som antisemitiskt och oacceptabelt, men samtidigt gav henne fortsatt förtroende eftersom hon bett om ursäkt och insett att hon behövde öka sin kunskaper, mötte snabbt intern kritik.

Den 28/7 kom ett nytt uttalande från Fi:s ledning där de meddelade att de inte längre hade förtroende för riksdagskandidaten: ”Partistyrelsen har inte längre förtroende för Oldoz Javidi, då hon inte längre samverkar med partistyrelsen för att återskapa förtroendet för henne och partiet, med anledning av det antisemitiska uttalande hon gjorde i Fempers som Feministiskt initiativ tagit starkt avstånd … Läs resten

SKMA: Fi måste klargöra hur de ser på riksdagskandidats ”drömmar” om att driva bort judar från Israel

Oldoz Javidi kandiderar till riksdagen för Fi. I Feministiskt perspektiv intervjuas Javidi om sitt engagemang i Ship to Gaza. I intervjun – som sedermera redigerats – förklarar Javidi att hennes dröm är att Israel ska upphävas och att landets judiska befolkning ska förflyttas till USA:

”Min inofficiella åsikt som privatperson är lite mer fantasibaserad. Israel har ockuperat ett annat land. Drivit människor på flykt från deras eget hem, tagit deras land och stulit deras liv och frihet. Det finns inget försvarbart i det överhuvudtaget. Israels bästa vän är USA, ett annat infernaliskt styre med enormt stora landytor. Så varför inte bjuda in vännerna över till sig och göra plats för dem på gården? De verkar trivas bra i varandras sällskap. Och palestinierna kan få leva i fred och åter bygga upp det land som en gång var deras… Jag kan ju tillåta mig åtminstone få drömma om en sådan lösning … Läs resten

Lars M. Andersson: En orättvis betraktelse. Recension av Bernt Hermeles bok ”Kommer de, så skjuter jag oss”. Om svenska judars liv i skuggan av Förintelsen.

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Bernt Hermeles nya bok  ”Kommer de, så skjuter jag oss”. Om svenska judars liv i skuggan av Förintelsen (Lind & Co 2018) har klara förtjänster, men som historiskt arbete har den en rad problem. Ny kunskap är oanvändbar om det inte framgår att den är ny, hur den vunnits eller varifrån den hämtats, skriver historikern Lars M. Andersson.

Det har på senare år kommit flera viktiga bidrag till historieskrivningen om Sverige och Förintelsen, om svensk flyktingpolitik och antisemitism, om mottagandet av de överlevande och det efterkrigstida judiska livet i Sverige, skrivna av författare och journalister. Jag tänker här främst på Ola Larsmos, Göran Rosenbergs och Elisabeth Åsbrinks arbeten. Nu föreligger ytterligare ett bidrag till denna historieskrivning, Bernt Hermeles studie av hur tillvaron gestaltade sig för svenska judar under den nazistiska eran. Han har tidigare skrivit om Bonniers och kom häromåret ut med boken … Läs resten