Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Österrikes vicekansler Strache, FPÖ och antisemitismen

Höstens val i Österrike resulterade i en koalitionsregering bestående av ÖVP och det högernationalistiska, främlingsfientliga partiet FPÖ. Sedan ett par veckor är FPÖ:s partiledare Heinz-Christian Strache Österrikes vicekansler. I DN 5/1 uppmärksammar Per Svensson att FPÖ i likhet med flera andra högernationalistiska partier i Europa står nära Putin, men påminner också om de bruna trådarna i FPÖ:s historia, Straches förflutna i nazistiska miljöer och partiets fortsatta kopplingar till högerextremism.

I sammanhanget bör också noteras att FPÖ har en lång historia av antisemitism och att denna tradition lever kvar än idag. På SKMA:s konferens i Stockholm i november 2017 beskrev Ruth Wodak, österrikisk forskare och expert på högerextremism och antisemitism, hur FPÖ i sin retorik reproducerar traditionella antisemitiska stereotyper, ofta i kodad form, såväl som  s.k. sekundär eller förintelserelaterad antisemitism.

Kontroverser som rör antijudiska yttringar är legio. 2012 spred t.ex. partiledaren Strache en antisemitisk bild på sin Facebooksida. Bilden utgjorde en … Läs resten

Antisemitiska slagord vid demonstration mot Trumps Jerusalembeslut även i Stockholm

Som tidigare uppmärksammats skanderades antisemitiska slagord och uppmaningar att döda judar vid en demonstration i Malmö den 8/12 mot president Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Manifestationen följdes av attacker med brandbomber mot synagogan i Göteborg och mot judiska gravkapellet i Malmö.

Efter detta har framkommit att antisemitisk propaganda även spreds vid en demonstration i Stockholm den 9/12 mot Trumps beslut angående Jerusalem och mot Israel. I ett av talen beskrevs judar som ”apors och svins avkomma”.

Att antijudiska budskap skulle ha förekommit i demonstrationen förnekades kraftfullt i SVT:s Opinion live 14/12 av Dror Feiler, som också talade på manifestationen. Feiler har senare emellertid medgivit att dylika budskap förekom och kritiserat detta. (Att Feiler tar avstånd från dessa yttringar är bra, men hans påstående i Aftonbladet 20/12 att han ”alltid tydligt markerat” mot antisemitism stämmer inte. Tvärtom har Feiler vid upprepade tillfällen bagatelliserat, förnekat och legitimerat antisemitiska uttalanden … Läs resten

Henrik Bachner: Cwejmans ohederliga angrepp på Pascalidous artikel

I GP den 19/12 skriver Adam Cwejman, bland annat med hänvisning till attacken mot synagogan i Göteborg 9/12, att ”det största hotet mot de svenska judarna är inte de förhatliga nazisterna (ständigt närvarande som de ändå är), det är personer tillhörande andra minoritetsgrupper i landet som invandrat med ett hat mot judar.”

Vissa ”vill, eller kan inte förstå detta”, fortsätter han och ger följande exempel:  ”En är Alexandra Pascalidou som i en text publicerad i Svenska Kommitténs mot antisemitisms nyhetsbrev efter (!) attacken mot synagogan blott nämner nazister som det största hotet mot judar.” Han refererar till ytterligare en artikel som ”även den” sägs vara ”författad efter brandbombsattacken i Göteborg”. Av detta ska läsaren förstå att ”även” Pascalidous text skrevs ”efter” angreppet på synagogan. Pascalidou, meddelar han, befinner sig i ”djup komasömn”.

Som redaktör för SKMA:s Nyhetsbrev vill jag upplysa Cwejman och hans läsare om följande:

Nyhetsbrevet, som även ges … Läs resten

Svante Weyler: Tolka aldrig judehatet som ett slags politisk protest

Artikeln publicerades ursprungligen i Expressen 10/12 2017. 

Det är mörkt nu. Det enda hoppfulla efter helgens judefientliga paroller vid demonstrationerna i Malmö och lördagskvällens attentat mot synagogan i Göteborg är de snabba, kraftfulla och entydiga avståndstagandena från såväl lokala som nationella politiker. Liksom polisens reaktioner. Inga ursäkter, inget mummel, i stället konkret polisarbete.

Det har hänt något i Sverige sedan NMR:s demonstrationer under Bokmässan.

Men det finns ett spöke kvar att ha ihjäl. Varje gång det sker ett attentat och det är möjligt att göra minsta koppling till händelser i Mellanöstern eller till konflikten mellan israeler och palestinier, så tolkas judehatet som ett slags politisk protest.

Det tycks inte spela någon roll hur många gånger man påpekar att antisemitismen finns där hela tiden, i högre grad i vissa länder, i lägre grad i andra, men den ligger där och bubblar och liksom söker sin förevändning att visa sitt fula tryne.… Läs resten

Antisemitism i högerextrema och islamistiska rörelser. Rapport från SKMA:s konferens 2017

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

Antisemitismens roll i extrema politiska rörelser i USA, Europa och Sverige var temat när SKMA samlade ledande forskare och experter till en konferens i Stockholm i november.

Över 100 personer från departement, myndigheter, skola, medier, forskarvärlden och civilsamhällesorganisationer deltog på SKMA:s konferens om antisemitism och politisk extremism i Stockholm den 8 november. Konferensen arrangerades med stöd av Gerald och Monica Naglers Stiftelse och i samverkan med Goethe-institutet och Forum för levande historia. I fokus för årets SKMA-konferens, den tredje i ordningen, stod antisemitismens plats, karaktär och funktion i dels extrema islamistiska rörelser, dels högerextrema och högernationalistiska grupper i Sverige, Europa och USA.

Svante Weyler. Foto: Willy Silberstein

 

I sitt inledningsanförande påpekade SKMA:s ordförande Svante Weyler att båda dessa rörelser utgör ett hot mot det öppna, demokratiska samhället och mot minoriteter, däribland judar. Inom såväl islamistiska som högerextrema rörelser spelar antisemitismen en viktig … Läs resten