Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Regeringen beviljar Svenska kommittén mot antisemitism bidrag för att öka elevers och lärares kunskaper om Förintelsen och om antisemitism och rasism historiskt och idag

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke meddelar att Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) beviljas ett större bidrag av regeringen för en utbildningssatsning om Förintelsen och om antisemitism och rasism historiskt och idag. Satsningen sträcker sig över tre år, och riktar sig främst till elever i årskurs nio och lärare på olika högstadieskolor runtom i landet. I viss mån kommer även unga engagerade i idrottsföreningar kunna delta.

Inom ramen för projektet kommer SKMA att arrangera studieresor till Förintelsens platser i Polen. Erbjudandet om att delta kommer i första hand att ges till elever och lärare från skolor som i vanliga fall inte gör sådana resor. Närmare 700 elever och 100 lärare kommer att delta. I utbildningarna ingår förberedande och uppföljande seminarier med fokus på bland annat samtida fördomar och rasism mot judar, muslimer, romer, afrosvenskar och andra minoriteter. Syftet är att öka deltagarnas kunskaper om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och … Läs resten

Sverker Oredsson in memoriam

Sverker Oredsson är död. Beskedet kom oväntat. Sverker var i full gärning; han skrev tillsammans med Olle Schmidt på ett arbete om Europas moderna historia. Det som skulle bli Sverkers sista egna bok, Nils Edén: demokratins statsminister, utkom i fjol. Bokens tillkomst ska ses som ett bidrag till det nu pågående demokratijubileet (1918–1921) men valet av studieobjekt säger också något väsentligt om författaren.

Edén var liberal och den regering han ledde, bestående av liberaler och socialdemokrater, genomdrev allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor liksom en demokratisering av första kammaren samt sociala reformer (åttatimmarsdagen). Edéns ministär stod den konservativa nationalismen emot när den vägrade ingripa i det finska inbördeskriget och istället förespråkade mellanstatlig organisering för internationell konfliktlösning och samarbete, samt lotsade igenom en svensk anslutning till Nationernas förbund.

Sverker Oredsson.

Redan innan Edén formellt tillträdde som statsminister hade han skapat förutsättningar för de reformer som listats ovan … Läs resten

Guillous förnekande av antisemitism handlar inte endast om okunskap

I två artiklar i Aftonbladet (4/2, 15/4) har Jan Guillou hävdat att antisemitism inte finns och omöjligen skulle kunna finnas inom vänstern. ”Anklagelsen i sig är en orimlighet. Den som är socialist är självklart för alla människors lika värde, följaktligen antirasist”, låter han meddela.

Påståendena har bemötts av Erik Helmerson i DN (5/4, 16/4), som med flera exempel på antijudiska yttranden från brittisk och svensk vänsterdebatt demonstrerat det felaktiga och befängda i Guillous utsagor.

Helmerson kunde även ha lagt till att en specifik form av vänsterantisemitism – ofta med antikapitalistiska förtecken – funnits sedan 1800-talet, att kommunistiska stater med Sovjetunionen i spetsen var ett huvudcentrum för spridandet av antisemitism under efterkrigstiden – den nyligen uppmärksammade s.k. ”antisionistiska” kampanjen i Polen i slutet av 1960-talet som drev en stor del av landets kvarvarande judar i exil var delvis ett utflöde ur denna -, att den ”antisionism” … Läs resten

SKMA:s Nyhetsbrev mars 2018

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

 

Läs resten

Charlotte Wiberg: Fördomar och förnekelse. Om vänstern och den ”goda” antisemitismen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

Israelfrågan är central för antisemitismen inom vänstern, men problemet handlar i regel inte om ”kritik av Israel”, utan om föreställningar om judar och om tvångsmässiga liknelser mellan Israel och Nazityskland. Charlotte Wiberg har läst den brittiske sociologen David Hirsh nya bok om den brittiska vänstern och antisemitismen, och ser vissa paralleller till svensk debatt.

Inför det brittiska valet i juni i somras fick Labourledaren Jeremy Corbyn stöd från ett mycket oväntat, och med säkerhet än mer oönskat håll. Det var den amerikanska nazistiska nätpublikationen ”Daily Stormer” som chockartat uppmanade sina brittiska läsare att rösta Labour. Anledningen? Publikationen uppfattade Corbyn som antisemit. Inte ”bara” antisionist – utan som emot judar, punkt slut.

Att en europeisk vänsterledare applåderas av nazister för sin hållning mot judar må vara sjukt men kommer ändå inte som en blixt från klar himmel. Tecknen har funnits där ett tag. Diskussionen … Läs resten