Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA föreläste för Miljöpartiet

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Den 13 maj i Stockholm arrangerade Miljöpartiet en temadag om rasism under rubriken ”Starkare tillsammans”. Temadagen, som riktade sig till partiets s.k. jämställdhets- och mångfaldsambassadörer, ingår i ett utbildningsprojekt som syftar till att stärka partiets lokala arbete mot rasism.

På temadagen belyste olika föreläsare rasism och fördomar mot afrosvenskar, judar, muslimer, romer, samer och sverigefinnar. SKMA var också inbjudna och Mathan Ravid föreläste om antisemitismens historiska rötter och utveckling över tid, de viktigaste samtida antisemitiska stereotyperna och myterna, på vilket sätt antijudiska föreställningar och attityder visar sig i den bredare debatten, var gränsen går mellan antisemitism och kritik av Israels politik, samt hatbrott som drabbar judar i dagens Sverige.

Sammanlagt deltog ett 30-tal personer från olika partidistrikt runtom i landet.… Läs resten

Ludvikaelever besökte Förintelsens platser

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Bara under våren 2017 har SKMA genomfört åtta studieresor till Förintelsens platser i Polen med sammanlagt över 200 elever och lärare från olika högstadie- och gymnasieskolor. Våra resor ingår alltid i en längre utbildning och innan avresa till Polen håller SKMA ett förseminarium om antisemitism och Förintelsens faser. Efter avslutad utbildning erbjuds skolorna hjälp, tips och material för efterarbetet.

I Polen besöker vi platser i och runt Krakow som berättar om judiskt liv och kultur före andra världskriget samt Förintelsens historia. Tre av de viktigaste platserna vi besöker är det tidigare gettoområdet i Krakow samt det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Men även besök vid mer okända platser, som den tidigare SD-skolan på den lilla orten Rabka, ingår i programmet.

Eleverna från Ludvika vid den fd gettomuren i Krakow. Foto: Mathan Ravid

 

Den 17-21 maj hade jag själv förmånen att tillsammans … Läs resten

Freja Nyström: ”Nog det mest lärorika jag gjort i mitt liv!”. Om SKMA:s ungdomsutbildning

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

I april arrangerade SKMA en fortbildning för ungdomar om antisemitism och rasism idag. 16-åriga Freja Nyström var en av deltagarna. Här skriver hon om sina erfarenheter från en intensiv utbildningshelg.

2016 hade jag och cirka 40 andra elever och lärare från olika högstadieskolor på Gotland turen att delta i en utbildningsresa med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) till Förintelsens platser i Polen. Denna utbildningsresa var en av de tolv resor som SKMA genomförde 2014-2016 med sammanlagt 408 elever och 81 lärare från 84 olika högstadieskolor runtom i landet – från Malmö i söder till Arvidsjaur i norr.

Syftet med utbildningssatsningen var att öka våra kunskaper om nazismens förbrytelser och rasistiska och antidemokratiska idéer genom historien liksom att fördjupa vår förståelse för demokratiska värderingar. Något den verkligen gjorde!

Freja Nyström. Foto: Mathan Ravid

Den sammanlagt tio dagar långa utbildningen och inte minst sexdagarsresan till … Läs resten

Görel Granström: Den antisemitiske bokhandlaren och kriminaliseringen av hets mot folkgrupp

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Efter en utdragen process kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige 1948. Bakgrunden var spridningen av antisemitism under krigsåren och inte minst den propaganda som även efter kriget emanerade från bokhandlaren Einar Åberg. Men alla var inte positiva. Flera remissinstanser ansåg att en kriminalisering skulle privilegiera judarna.  Rättsvetaren Görel Granström belyser Lex Åbergs tillkomsthistoria.

År 1948 kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige. Enligt strafflagens 11 kapitel 7 § skulle den som offentligen hotade, förtalade eller smädade folkgrupp med viss härstamning eller trosbekännelse dömas till böter eller fängelse. Det här var slutet på en tämligen utdragen diskussion som fördes i olika utredningar, i motioner och i riksdagsdebatten kring behovet av insatser mot den alltmer aggressiva antisemitiska propagandan före, under och efter andra världskriget. I den här artikeln ges en bild av vilka avvägningar som gjordes mellan olika intressen, hur argumenten såg ut och hur det … Läs resten

Ny rapport om antisemitism: Motstridiga tendenser i Tyskland

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

En ny rapport om antisemitism i Tyskland pekar på att stödet för traditionella antijudiska myter försvagas samtidigt som antisemitiska uppfattningar i sammanhang som rör Israel har en betydande utbredning. Fientlighet mot judar bland grupper med rötter i Mellanöstern ska tas på allvar, men får inte leda till att judehatet i högerextrema miljöer negligeras, skriver författarna.

2008 tillsatte den tyska förbundsdagen en oberoende expertkommission med uppdrag att belysa antisemitismen i dagens Tyskland och föreslå åtgärder för att motverka denna. Kommissionen, som inkluderar ledande antisemitismforskare, presenterade under våren sin andra rapport.

Enligt rapporten indikerar attitydundersökningar att andelen tyskar som instämmer i öppet uttryckta ”klassiska” antisemitiska påståenden minskat under de senaste 15 åren. Med klassisk antisemitism avses till exempel myter om judiska konspirationer. 2012 var det nio procent som stödde denna typ av påståenden, 2016 hade andelen sjunkit till fem procent.  Andelen som instämde i … Läs resten