Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svante Weyler: Ursäkt med obehagligt aktuell klang

Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

Finns det en ”oskyldig” antisemitism? Efter Förintelsen är naturligtvis själva frågan absurd, ja närmast antisemitisk. Men före Förintelsen?

Från 1880-talet och framåt växte intresset för den svenska nationens identitet. Den stora majoriteten av svenskarna hade givit upp tanken på att återvinna förlorad ära på slagfältet, nu gällde det att formulera och gestalta den i europeisk jämförelse fattiga nationens storhet utan risk för krig. Intresset för allt som skulle kunna kallas svenskt, ja ursvenskt, växte. Resultatet blev inte bara Skansen och Nordiska museet utan också, en av europeisk kulturnationalism inspirerad strävan att ge landet en kulturhistoria, och då spelade naturligtvis litteraturen en avgörande roll.

Om det var slump eller inte är svårt att veta men en rad av de allra främsta svenska litteraturhistorikerna under årtiondena kring sekelskiftet var judar: Oscar Levertin, Karl Warburg, Henrik Schück och lite senare Martin Lamm. Även om de själva … Läs resten

Fler antisemitiska hatbrott i Tyskland, Frankrike och Storbritannien under 2018

Artikeln publicerades SKMA Nyhetsbrev mars 2019

Antalet anmälda antisemitiska hatbrott ökade under 2018 i Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Enligt tyska myndigheter ökade antalet rapporterade antisemitiska hatbrott i landet med närmare 10 procent under fjolåret, från 1 504 år 2017 till 1 646 år 2018. Antalet våldsamma hatbrott riktade mot judar ökade med 60 procent, under 2018 anmäldes 62 sådana.

Brittiska Community Security Trust (CST) registrerade 1 652 antisemitiska incidenter i Storbritannien under fjolåret. Det motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med 2017 och utgör det högsta antalet som organisationen någonsin registrerat. I en kommentar påpekade CST att ökningen 2018 inte kan kopplas till utvecklingen i Mellanöstern utan framför allt tycks ha att göra med ett förändrat politiskt klimat i Storbritannien, bland annat avspeglat i debatten om antisemitism inom Labour.

Krisen i Labour förvärrades i februari i år då en rad framträdande parlamentsledamöter lämnade partiet bland annat med hänvisning till … Läs resten

Utredning kritiserar KS

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

I februari presenterades resultatet av den externa utredning Karolinska sjukhuset beställt med anledning av den anmälan om antisemitiska trakasserier som en judisk läkare lämnat in (se SKMA:s Nyhetsbrev december 2018). Utredningen, som genomförts av advokatbyrån Floor Herslow Holme, kritiserar sjukhusledningen för att inte ha agerat tillräckligt skyndsamt och kraftfullt innan en extern utredning tillsattes.

Utredningen bekräftar att den anmälde överläkaren delat antisemitiska bilder på Facebook. Den konstaterar också att den judiske läkaren utsatts för en antisemitisk kommentar på arbetsplatsen, men att det inte gått att fastställa vem som fällt uttalandet. Däremot menar utredningen att det inte går att fastslå att anmälaren utsatts för diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Den anmälande läkarens advokat Sebastian Scheiman är starkt kritisk till utredningen och säger i en kommentar till DN 18/2 att den ”till stor del köpt chefernas bild av det som hänt”. SKMA har i en … Läs resten

Demoniserande konspirationsteori. SKMA kritiserade V i Lindesberg och Arboga

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

Att delar av den yttersta vänstern i namn av ”anti-imperialism” stöder auktoritära regimer är inget nytt. Inte heller att dessa ställningstaganden i vissa fall kan rymma konspirationsteorier med antisemitiska undertoner. Inte sällan handlar det då om bilder av hur ”USA-imperialismen” med ”Israel” som bödel eller motor undergräver de favoriserade regimerna och sår död och förödelse runt om i världen.

Dessa bilder är besläktade med den sovjetiska ”antisionistiska” propagandan under efterkrigstiden, enligt vilken ”världssionismen” – ett annat ord för ”den judiska världskonspirationen” – sammansmält med eller tagit kontroll över ”USA-imperialismen” och utgjorde en huvudfiende till de socialistiska staterna och ”tredje världens folk”.

Under senare tid har till exempel en teckning/meme cirkulerat i sociala medier som visar hur liemannen draperad i den amerikanska flaggan men med den israeliska flaggan på liebladet drar runt i världen och skördar död och förintelse. Som ”USA-imperialismens” mordvapen påstås Israel … Läs resten

Citerat: Farlig blandning

Citatet publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

Farlig blandning

”Det som ger antisemitismen till vänster kraft idag är blandningen av äldre antisemitiska beskrivningar av sionismen och populistiska troper som söker skylla samhällets problem på ljusskygga ’eliter’ eller ’etablissemang’. Kapitalismen är inte en fråga om de ekonomiska förhållanden som vi alla lever under, utan istället något som ’riggats’ – Jeremy Corbyns ord – av rika, illasinnade människor.

När färdigformulerade troper om judisk världsdominans finns bara några knapptryck bort på nätet, lånar sig populistisk ’anti-elitistisk’ retorik – från vänster eller höger – enkelt till antisemitism. Beskriv kapitalismen som en sinister sammansvärjning av individer som kontrollerar ekonomin och antisemiter kommer att servera urgamla troper om hur judar kontrollerar bankerna.”

James Bloodworth, UnHerd 4/3 2019

 

Läs resten