Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Video: Panelsamtal “Combating Antisemitism in the European Union and Sweden”. SKMA:s konferens om samtida antisemitism i Sverige och Europa 10/11 2016

Den 10 november 2016 arrangerade SKMA en konferens om samtida antisemitism i Sverige och Europa. Under konferensen hölls ett panelsamtal på temat “Combating Antisemitism in the European Union and Sweden”. I panelsamtalet deltog Katharina von Schnurbein, EU-kommissionens koordinator för arbetet mot antisemitism, Joachim Bergström, särskilt sändebud mot antisemitism och islamofobi vid Utrikesdepartementet, Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L) och tidigare EU- och demokratiminister, och Andrés Zanzi, kansliråd på enheten för diskrimineringsfrågor på Kulturdepartementet. Samtalet modererades av Willy Silberstein.

Samtalet kan ses här:

Läs SKMA:s rapport från konferensen.

SKMA

Läs resten

SKMA: Bra att Islamiska förbundet beklagar inbjudan av antisemitisk föreläsare, men problemen går djupare än så

SKMA uppmärksammade och kritiserade den 14/1 att Islamiska förbundet i samverkan med bl.a. Sveriges Unga Muslimer och studieförbundet Ibn Rushd än en gång bjudit in en föreläsare som sprider hat mot judar och homosexuella. Det handlar om egyptiern Zaghloul El-Naggar som medverkade på en konferens i Stockholm i december 2016. El-Naggar är ökänd för sin antisemitiska propaganda, sina maningar till jihad för att utplåna Israel och sitt hat mot homosexuella.

Islamiska förbundet har nu svarat på kritiken mot inbjudan av El-Naggar. På sin webbsida skriver de: “Det har kommit till Islamiska Förbundets kännedom i efterhand att Dr. El-Naggar har tidigare yttrat sig antisemitiskt. Islamiska Förbundet beklagar det som inträffat och vill klargöra att inbjudningen skulle inte ha skett om vi kände till El-Naggars tidigare uttalande.”

Att ingen av arrangörerna av konferensen skulle ha känt till El-Naggars antisemitism – även studieförbundet Ibn Rushd säger sig ha varit okunnig om denna – … Läs resten

Ibn Rushd tar avstånd från antisemitisk föreläsare

SKMA uppmärksammade och kritiserade den 14/1 att Islamiska förbundet i samverkan med bl.a. Sveriges Unga Muslimer och studieförbundet Ibn Rushd än en gång bjudit in en föreläsare som sprider hat mot judar och homosexuella. Det handlar om egyptiern Zaghloul El-Naggar som medverkade på en konferens i Stockholm i december 2016. El-Naggar är ökänd för sin antisemitiska propaganda, sina maningar till jihad för att utplåna Israel och sitt hat mot homosexuella.

Studieförbundet Ibn Rushd meddelar nu på sin webbsida att de tar avstånd från Zaghloul El-Naggars antisemitism. De hävdar att de inte kände till hans antijudiska uppfattningar men menar att hade de haft kännedom om dessa så skulle de ha stoppat hans medverkan. Att de inte skulle ha känt till hans antisemitism verkar egendomligt, den är välkänd och lätt att hitta, men det är bra att Ibn Rushd markerar sitt avståndstagande och tydliggör att El-Naggar aldrig borde ha inbjudits. Ibn Rushd … Läs resten

SKMA: Islamiska förbundet bjöd återigen in ökänd antisemit

SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat Islamiska förbundet (IFIS) för dess förhållningssätt till antisemitism. Kritiken har riktats mot återkommande inbjudningar av föreläsare som sprider judehat, mot förbundsledningens ovilja att erkänna och ta avstånd från föreläsarnas antisemitism, mot antijudiska uttalanden på Islamiska förbundets webbsida och slutligen mot hyllningar av islamistiska ideologer vars budskap inbegriper grov antisemitism. En liknande kritik mot Islamiska förbundet har riktats av bl.a. Expo.

Kontroversen 2013 kring inbjudningarna och förbundsledningens oklara hållning bidrog till att Omar Mustafa, S-politiker och dåvarande ordförande i Islamiska förbundet, avgick ur den socialdemokratiska partistyrelsen. Veronica Palm, vid denna tid ordförande i Stockholms arbetarekommun, förklarade att Mustafa ombetts lämna sin plats därför att han, trots löften om motsatsen, på nytt hade valt ”att inbjuda medverkande med förkastliga åsikter” och ”avvisade…kraven på att tillräckligt tydligt ta avstånd från den policy kring inbjudningar som hade gett upphov till anklagelser om antisemitism och homofobi” (AB 17/4 2013).… Läs resten

Video: Jonathan Leman “Antisemitism in Right Wing Populist and Extremist Movements in Sweden”. Föreläsning på SKMA:s konferens om samtida antisemitism i Sverige och Europa 10/11 2016

Den 10 november 2016 arrangerade SKMA en konferens om samtida antisemitism i Sverige och Europa. En av föreläsarna var Jonathan Leman, researcher på Stiftelsen Expo. Lemans föreläsning “Antisemitism in Right Wing Populist and Extremist Movements in Sweden” kan ses här:

Läs även Jonathan Lemans artikel ”Den högerextrema antisemitismen” i SKMA Nyhetsbrev mars 2016.

Läs SKMA:s rapport från konferensen.

SKMALäs resten