Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Oscar Österberg: Förintelsens plats i svensk historiekultur

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

En ny studie från Forum för levande historia belyser hur svenskar ser på Förintelsen och vilken betydelse denna historiska händelse tillskrivs för samtiden. Resultaten pekar på att Förintelsens historia utgör en central komponent i dagens dominerande svenska historiekultur.

Att Förintelsen har en framträdande plats i den officiella svenska historiekulturen torde knappast ha undgått någon. Undervisning om Förintelsen är ett av få obligatoriska inslag i historieämnet i den svenska grundskolan sedan snart två decennier och Förintelsens minnesdag den 27 januari högtidlighålls varje år i hela landet med en rad olika offentliga ceremonier. Det utkommer dessutom hela tiden nya böcker, spelfilmer och dokumentärer om Förintelsens historia och 2017 besökte drygt 44 000 svenskar Auschwitz (Flennegård 2018).

Likväl har det saknats undersökningar om hur vuxna människor i Sverige ser på Förintelsen och vilken betydelse man tillskriver denna historiska händelse för samtiden. Av denna anledning har Forum … Läs resten

Lena Jersenius prisad för pedagogiska insatser

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Den 4 april mottog Lena Jersenius, kanslichef och utbildningsansvarig på SKMA, Abrahams Barns Pris 2019. Prisjuryns motivering löd: ”för hennes pedagogiska insats och engagemang rörande hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Genom autentiska berättelser och vittnesmål har hon levandegjort minnet av Förintelsen och bidragit till att främja demokratiska värden och förhållningssätt i vår tid.”

Priset delades ut av föreningen Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen vid den årliga Global Village Lecture 2019 i Riddarhuset i Stockholm.

– Lena Jersenius visar hur man genom berättelsen som metod både får en ökad kunskap och en djupare förståelse för Förintelsen. Den narrativa pedagogiken är också en av hörnstenarna i Abrahams Barns verksamhet där tonvikten ligger på berättelsens förmåga att skapa identifikation och stärka empatin. Abrahams Barn vill därför lyfta fram förebilder som Lena Jersenius, eftersom hon, liksom Abrahams Barn, önskar delta i byggandet av ett mer inkluderande och öppet samhälle”, … Läs resten

Hågkomstreseprojektet: Fördjupningsseminarium för lärare

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Den 2–3 maj genomfördes det första av fyra planerade fördjupningsseminarier för lärare som deltar i hågkomstreseprojektet. 57 lärare från deltagande skolor från projektets sex första grupper möttes i Stockholm för att delta i seminariet som hade som syfte att ge fördjupade kunskaper om Förintelsen, antisemitism och rasism samt att presentera pedagogiska material och metoder på området.

 

Den första förmiddagen ägnades åt antisemitismen. Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste om dess historiska bakgrund och samtida former och tendenser. Därefter beskrev SKMA:s pedagog Niclas Blom det digitala utbildningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu” och diskuterade hur lärare kan arbeta med temat antisemitism i klassrummet. Eftermiddagen bjöd på en djupdykning in i den visuella världen då Joanna Rubin Dranger, professor i illustration vid Konstfack, föreläste om visuell makt och stereotypa bilder. Kvällen avslutades med en gemensam middag.

 

Lärarseminariets andra dag fokuserade på Sverige och Förintelsen. Historikern … Läs resten

”Vi har fått en massa handfast kunskap”. Lärare om SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

SKMA:s utbildningsprojektet med hågkomstresor pågår för fullt. Satsningen riktar sig till både elever och lärare. Vi bad några av de lärare som deltagit reflektera över vad utbildningen betytt för dem och deras skolor.

Som meddelats i tidigare Nyhetsbrev beviljade regeringen 2018 SKMA ett bidrag för att genomföra en ny stor utbildningssatsning med syftet att öka elevers och lärares kunskaper om nazismens brott och om antidemokratiska, antisemitiska och rasistiska idéer idag.

Utbildningsprojektet är nu i full gång. Så här långt har sju utbildningar genomförts för sammanlagt 248 högstadieelever och 73 lärare. Deltagarna kommer från 45 olika skolor i Stockholm, Södertälje, Värmdö, Haninge, Gävle, Sandviken, Umeå, Göteborg, Uppsala, Heby och Luleå. Varje skola representeras av ca sex elever och en eller två lärare.

När projektet avslutas i slutet av 2020 förväntas ungefär 750 elever och över 200 lärare från hela Sverige ha utbildats om Förintelsen, … Läs resten

”Soros”, Söder och SD:s ”anti-antisemitism”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Den tyska tidningen Die Zeit publicerade den 9/4 en intressant men dyster analys av Orbán-regeringens angrepp på den ungerska demokratin och EU:s hållning till denna utveckling. Artikeln, som författas under pseudonym av en ungersk forskare tidigare verksam vid Central European University, belyser även Viktor Orbáns exploatering av antisemitiska konspirationsteorier med George Soros i rollen som demon, en omnipotent kraft som söker underminera Ungern, Europa och kristendomen. ”Orbán sprider inte endast detta antisemitiska narrativ utan vidgar det till att inkludera flyktingar, liberaler och alla typer av politiska motståndare. Närhelst frågorna kommer upp används samma antisemitiska troper mot Orbáns kritiker.”

Artikeln framhåller att konspirationsteorin även appliceras på EU genom att ”Orbán…antyder att EU är en marionettorganisation för den globala judiska konspirationen”.

Analysen i Die Zeit är av intresse även mot bakgrund av de uttalanden SD:s riksdagsledamot Björn Söder fällde i våras. Vid ett möte med … Läs resten