Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Nytt digitalt undervisningsmaterial om antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

SKMA och Forum för levande historia har lanserat ett nytt digitalt undervisningsmaterial om antisemitism. Syftet är att ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

I augusti lanserade SKMA och Forum för levande historia ”Antisemitism – då och nu”, ett nytt kostnadsfritt digitalt informations- och undervisningsmaterial om antisemitism. Materialet syftar till att ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande, forskningsbaserade kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

Bakgrunden till att undervisningsmaterialet tagits fram är att fördomar, hat och hatbrott mot judar utgör ett allvarligt samhällsproblem. För att kunna identifiera, förebygga och motverka  antisemitism krävs kunskaper om dess historia, orsaker, konsekvenser och samtida framträdandeformer.

 

– Även om dagens antisemitism visar sig i delvis nya former finns det stora lärdomar att dra från det historiska judehatet. Det nya webbmaterialet tar därför sin utgångspunkt i aktuella frågor, följt … Läs resten

Mathan Shastin Ravid: Undervisning om antisemitism kräver mer än samtal om ”alla människors lika värde”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

Många unga ser främlingsfientlighet som ett allvarligt problem i det svenska samhället och reagerar mot dess uttryck. Färre är medvetna om att även antisemitism utgör ett problem och många har svårt att identifiera dess yttringar. Vad beror detta på? Mathan Shastin Ravid, som leder SKMA:s ungdomsutbildningar, pekar på möjliga orsaker.

I maj kom SOM-institutets rapport ”Svenska trender”, som visar att många oroar sig för ökad främlingsfientlighet. Det stämmer överens med bilden jag fått efter att i snart ett decennium ha jobbat på SKMA och träffat tusentals unga och vuxna, främst på högstadie- och gymnasieskolor. Visst finns det en hel del elever och även lärare som inte bryr sig om dessa frågor eller själva bär på negativa attityder mot olika grupper. Men ännu fler är oroade över rasism och fördomar, och dessutom ganska bra på att identifiera dem. De flesta unga jag träffar vet … Läs resten

Fi-politiker petad efter antijudiskt uttalande

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

Ett uttalande om att Israels judar borde förflyttas till USA ledde till en infekterad debatt och slutade med att Fi-politikern Oldoz Javidi tvingades lämna sin plats på riksdagslistan.

I en intervju i Feministiskt perspektiv i juli lade Oldoz Javidi, vid denna tid riksdagskandidat för Feministiskt initiativ (Fi), ut texten om sin vision av lösningen på Israel-Palestinakonflikten. Javidi, som vid tillfället deltog i Ship to Gaza, förklarade att hennes dröm var att Israel skulle upphävas och landets judiska befolkning förflyttas till USA:

”Israel har ockuperat ett annat land. Drivit människor på flykt från deras eget hem, tagit deras land och stulit deras liv och frihet. Det finns inget försvarbart i det överhuvudtaget. Israels bästa vän är USA, ett annat infernaliskt styre med enormt stora landytor. Så varför inte bjuda in vännerna över till sig och göra plats för dem på gården? De verkar trivas … Läs resten

Valrörelsen 2018: Judehat och rasism stoppade flera SD-politiker

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

Avslöjanden om antisemitism och rasism tvingade en rad politiker, framför allt från SD, att avsäga sig sina kandidaturer inför valet.

Sverigedemokraterna gick framåt under höstens val och slutade på 17,5 procent. Det betyder att Sverige idag, i likhet med flera andra europeiska länder, har ett relativt stort högernationalistiskt parti i riksdagen, ett parti som ser det alltmer auktoritära Ungern som en förebild, som sorterar människor utifrån vilka som anses tillhöra och inte tillhöra ”den svenska nationen”, och som misstänkliggör muslimer, flyktingar och andra grupper.

Misstron riktas även mot judar. Partisekreteraren Richard Jomshof har förklarat att judar inte är ett problem så länge de är få. Riksdagsledamoten Björn Söder upprepade under sommaren än en gång sitt påstående att judar och samer inte är svenskar. ”Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet”, har han tidigare deklarerat.… Läs resten

Propaganda, hatbrott och motstrategier. Seminarier om antisemitism i Stockholm, Göteborg och Malmö

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

Under hösten har SKMA och Forum för levande historia arrangerat seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö på temat ”Antisemitism idag. Propaganda, hatbrott och motstrategier”. Seminarierna, som i de två senare fallen samarrangerades med Göteborgs och Malmö stad, har riktat sig till kommunpolitiker, tjänstemän med ansvar för utbildnings-, demokrati- och integrationsfrågor, poliser, personal inom socialtjänsten, lärare, fritidspedagoger och andra yrkesgrupper. Intresset har varit stort.

 

På seminarierna har idéhistorikern Henrik Bachner belyst den samtida antisemitismens uttrycksformer, politiska sammanhang och konsekvenser. Idéhistorikern Stéphane Bruchfeld har föreläst om förnekandet och relativiseringen av Förintelsen.

Johan Nordqvist och Robin Enander från Juridikfronten har visat hur juridiken kan användas för att beivra spridningen av hot och hets på nätet och i andra sammanhang. Pedagogerna Mikael Enoksson och Niclas Blom har presenterat det nya digitala undervisningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu” och givit exempel på hur lärare kan arbeta med … Läs resten