Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA om Islamiska förbundet, antisemitismen och ett oroande mönster

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

SKMA kritiserade nyligen Islamiska förbundet för att de återigen inbjudit en föreläsare som sprider judehat. I sitt svar beklagade förbundet inbjudan. SKMA välkomnar avståndstagandet, men menar att grundläggande problem kvarstår.

SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat Islamiska förbundet i Sverige för dess förhållningssätt till antisemitism. Kritiken har riktats mot återkommande inbjudningar av föreläsare som sprider judehat, mot förbundsledningens ovilja att erkänna och ta avstånd från föreläsarnas antisemitism, mot antijudiska uttalanden på Islamiska förbundets webbsida och slutligen mot hyllningar av islamistiska ideologer vars budskap inbegriper grov antisemitism.

Kontroversen 2013 kring inbjudningarna och förbundsledningens oklara hållning bidrog till att Omar Mustafa, S-politiker och dåvarande ordförande i Islamiska förbundet, avgick ur den socialdemokratiska partistyrelsen. Veronica Palm, vid denna tid ordförande i Stockholms arbetarekommun, förklarade att Mustafa ombetts lämna sin plats därför att han, trots löften om motsatsen, på nytt hade valt ”att inbjuda medverkande med förkastliga … Läs resten

Nazistisk aktion mot överlevande

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

I samband med att Emerich Roth, överlevande från Förintelsen, talade på Åsö gymnasium i Stockholm den 15/2 genomförde nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) en aktion utanför skolan.

Flygblad förnekade Förintelsen. Skärmavbild från Mitti.se.

NMR delade ut flygblad med rubriken ”‘Förintelsen’ är en bluff”. Nazitysklands folkmord på judar beskrevs som en lögn som spreds av ”judiska massmedier” samtidigt som Israel påstods utföra en ”förintelse av palestinierna”.

Föreläsningen kunde genomföras, men enligt DN 16/2 uppstod bråk utanför skolan. Polis ingrep och en person med koppling till högerextrema grupper greps för misshandel. NMR har tidigare genomfört liknande aktioner mot överlevande som besökt skolor.

I början av året häktades i Göteborg flera personer med anknytning till NMR misstänkta för inblandning i bombdåd mot Syndikalistiskt forum och mot ett flyktingboende, där en person skadades allvarligt. Misstanken gäller även en sprängladdning som placerades vid en flyktingförläggning men inte detonerade.

SKMALäs resten

Antisemitiska hatbrott granskas

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

I november 2016 presenterade regeringen en nationell handlingsplan mot rasism. I den meddelades bl.a. att Forum för levande historia ges ett utvidgat uppdrag att utbilda skolpersonal, polisanställda och andra yrkesgrupper om rasism, att samordningen av olika insatser på området ska förbättras och att fördelningen av medel till verksamheter mot rasism, antisemitism och andra former av gruppfientlighet ökas.

Den 27 januari i år presenterade regeringen ytterligare åtgärder. I syfte att effektivisera arbetet mot antisemitiska hatbrott ges Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att göra en fördjupad studie av hatbrott med antijudiska motiv. Därutöver ska säkerheten på skolor med hotbild stärkas. Regeringen hänvisade vidare till Stockholmskonferensen om Förintelsen år 2000 och meddelade man år 2020 avsåg att arrangera en ny internationell konferens ”för att hedra offren, följa upp arbetet och tillsammans med andra länder och organisationer fortsätta att utveckla insatserna för att förhindra nya övergrepp mot … Läs resten

Elevseminarium i Skärholmen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

SKMA arrangerar regelbundet studieresor för högstadie- och gymnasieelever till Förintelsens platser i Polen. På en av de tiotal resor som genomfördes under 2016 deltog 19 elever och 6 lärare från fyra olika Stockholmsskolor. Gruppen leddes av guiden Fredrik Jonés och Lena Jersenius, utbildningsansvarig på SKMA.

Under dagarna i Polen besöktes bland annat det före detta gettoområdet i Krakow, den tidigare SD-skolan i Rabka och det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Bland deltagarna på resan fanns läraren Eva Salci och eleverna Adam, Alexandra, Azizah, Cleo och Rafaela från Internationella Engelska Skolan i Skärholmen.

Elever höll föredrag utifrån studieresan och spelade ett musikstycke från Schindler’s List.       Foto: Mathan Ravid

 

Den 21 februari 2017 besökte SKMA:s Mathan Ravid deras skola för att hålla ett efterseminarium om nutida fördomar, antisemitism, rasism och källkritik för ca 100 elever ur årskurs nio. Innan seminariet framförde eleverna som … Läs resten

”Nya” Front National inte så nytt

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2017

Marine Le Pen.
Foto Marie-Lan Nguyen, Wikimedia Commons

Nonna Mayer, forskare vid Sciences Po och CNRS, Paris, kommenterade i Books & Ideas.net 22/12 2016 resultaten från en fransk attitydstudie publicerad av Commission nationale consultative des droits de l’homme:

”Även om [Front Nationals ledare] Marine Le Pen har förklarat antisemitismen tabu så når över hälften av hennes sympatisörer höga nivåer på en skala som mäter antijudiska fördomar. Även om hon är noga med att angripa ‘islamisk fundamentalism’ och inte islam, så gör hennes anhängare inte den distinktionen. De skiljer sig från alla andra politiska partiers sympatisörer genom sin exceptionellt höga nivå av islamofobi, i betydelsen att de förkastar islam, dess praktiker och trosutövare. Marine Le Pens försök att göra Front National till ett parti i mittfåran synkroniserar inte med hennes sympatisörers världsbild. I den meningen ser ‘nya Front National’ väldigt mycket ut som det gamla.”… Läs resten