Hanna Rajs Lara tilldelas 2019 års ELSA-pris

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset 2019 ska tilldelas poeten Hanna Rajs Lara. Motiveringen lyder:

2019 års ELSA-pris tilldelas poeten Hanna Rajs Lara för att hon genom sin diktning på ett unikt sätt förmedlar en ung människas upplevelser av antisemitismens närvaro i vårt samhälle och den smärta och rädsla den framkallar. Med ett drabbande språk och ett rakt och äkta tilltal med stor förmåga att nå andra unga människor berättar hon om utsatthet och om erfarenheten av att tillhöra tredje generationens överlevande.

Pristagaren
Hanna Rajs Lara, född 1991, är poet. Hon debuterade våren 2018 med diktsamlingen Armarna, som nominerades till Borås Tidnings debutantpris och uppmärksammades för sin nyskapande gestaltning av teman som kärlek, familj, arv och antisemitism. Hanna Rajs Lara, själv barnbarn till överlevande, ger även kurser om att skriva poesi ”med fokus på judiska teman, om exil och att leva i diasporan, om antisemitism, om … Läs resten