Per Ahlmark till minne

Per Ahlmark har avlidit. Han var under decennier en av landets främsta och mest principfasta röster mot antidemokratiska ideologier och inte minst mot antisemitism. Även internationellt kom han att spela en viktig roll för att upplysa om och bilda opinion mot judehat.

Insikten om nazismens och Förintelsens innebörd och konsekvenser hade en djupgående inverkan på Per Ahlmark. Det kom också att avspeglas i hans gärning som politiker, författare och opinionsbildare. Under 1970-talet var han, bland annat som rapportör för Europarådet, djupt engagerad i kampen för de sovjetiska judarnas frihet och mänskliga rättigheter, och mot den antijudiska propaganda som spreds från Sovjetunionen och andra kommunistiska stater i Östeuropa.

Per Ahlmark talar vid en manifestation på Mynttorget i Stockholm 1992 mot antisemitism och förnekandet av Förintelsen. Foto: SKMA

 

Per var också en av grundarna av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 1983 och spelade under lång tid en viktig roll i dess arbete. Han tog tidigt strid mot dem som använde Israel-Palestinakonflikten för att föra ut eller ursäkta fördomar och fientlighet mot judar. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var Per drivande i kampen mot Radio Islams antisemitiska sändningar, en kamp som resulterade i rättegångar och fällande domar för hets mot folkgrupp. Han varnade oupphörligt för extremhögern och dess propaganda, inte minst försöken att förneka eller relativisera Nazitysklands folkmord på Europas judar. Det var självklart för honom att SKMA skulle stödja grundandet av tidningen Expo 1995. Likaså pekade han på faran med den extrema islamismen och de antisemitiska budskap som spreds av auktoritära regimer i Mellanöstern.

Per Ahlmarks betydelse för arbetet mot antisemitism och hatläror kan inte överskattas. För oss som hade förmånen att samarbeta med honom kommer hans engagemang, idérikedom och kompromisslösa hållning alltid att vara ett föredöme och en källa till inspiration. Vi minns Per med stor tacksamhet.

Svante Weyler, ordförande för SKMA

Henrik Bachner, styrelsemedlem i SKMA

Stéphane Bruchfeld, styrelsemedlem i SKMA

Lena Jersenius, styrelsemedlem i SKMA

Mirjam Kellermann, styrelsemedlem i SKMA