Per Ahlmark till minne

Per Ahlmark har avlidit. Han var under decennier en av landets främsta och mest principfasta röster mot antidemokratiska ideologier och inte minst mot antisemitism. Även internationellt kom han att spela en viktig roll för att upplysa om och bilda opinion mot judehat.

Insikten om nazismens och Förintelsens innebörd och konsekvenser hade en djupgående inverkan på Per Ahlmark. Det kom också att avspeglas i hans gärning som politiker, författare och opinionsbildare. Under 1970-talet var han, bland annat som rapportör för Europarådet, djupt engagerad i kampen för de sovjetiska judarnas frihet och mänskliga rättigheter, och mot den antijudiska propaganda som spreds från Sovjetunionen och andra kommunistiska stater i Östeuropa.

 

Per var också en av grundarna av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 1983 och spelade under lång tid en viktig roll i dess arbete. Han tog tidigt strid mot dem som använde Israel-Palestinakonflikten för att föra ut eller ursäkta fördomar och fientlighet … Läs resten