Utbildningar om antisemitism för lärare, elever och föräldrar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

Svenska kommittén mot antisemitism erbjuder olika utbildningar om antisemitism och andra fördomar. Vi gör också många skolbesök runt om i landet. Bara under de första månaderna av 2018 har SKMA utbildat ca 1 000 personer, de flesta av dem skolelever och lärare.

Ett exempel är den utbildningsdag som SKMA:s Mathan Shastin Ravid höll i Mjölby 23 januari. Han hade blivit inbjuden inom ramen för de temadagar som gymnasieskolorna Dackeskolan och Kungshögaskolan anordnade i samband med Förintelsens minnesdag. Shastin Ravid belyste under sitt pass förnekandet av Förintelsen och andra former av antisemitisk propaganda, och redogjorde för hur man kan känna igen och se igenom propaganda från högerextrema organisationer som bland annat sprider teorier på nätet om att ”judarna” (alternativt ”sionisterna”) hittat på Förintelsen för att dra ekonomisk nytta av ”bluffen”.

Antisemitiska konspirationsteorier var också fokus under Shastin Ravids besök på Risbroskolan i Fagersta ett par dagar senare. Bland annat ägnades stor tid åt de kodord med hjälp av vilka sådana teorier ofta sprids idag, exempelvis begrepp som ”Rothschild”, ”globalister” och det ovan nämnda ”sionister”. Kodord som många ungdomar idag har stött på, inte minst online, men som få vet bakgrunden till eller hur de används i nutida propaganda.

I SKMA:s utbildningar försöker vi alltid ge konkreta tips på hur man kan tänka och agera källkritiskt, för att undvika att bli lurad av och istället kunna bemöta propaganda som sprids mot judar och andra grupper. Den 13 februari fick Shastin Ravid möjlighet att träffa både elever och lärare på Nyströmska skolan i Söderköping för att prata om just det.

Efter ett inledande pass om fördomar och rasism analyserades fördomsfulla och rasistiska budskap från högerextrema eller högernationalistiska rörelser, partier och miljöer som NMR, Sverigedemokraterna och den svans av ”alternativa medier” som står dessa nära. Men även utpekanden och misstänkliggöranden av judar, muslimer, romer och andra grupper i den bredare debatten diskuterades. Dessutom gavs råd kring hur man källkritiskt tar del av information till exempel på Internet.

Mathan Shastin Ravid möter gymnasieelever i Mjölby.

 

I februari gjorde Mathan Shastin Ravid även två besök i Bajit, det kultur- och utbildningshus som Judiska församlingen i Stockholm öppnade 2016. Vid första tillfället träffade han studenter vid Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden, för att tala om antisemitism i dagens Sverige.

Shastin Ravid gav en bild av hatet och hotet mot judar från islamistiska och högerextrema miljöer, men talade också om de fördomar och myter om judar som dyker upp i andra sammanhang samt diskuterade studier som visar att antisemitiska föreställningar och attityder är vanligare i Sverige än vad många tror. Han påpekade att hotbilden mot judiska mål lett till att det onormala på många sätt blivit ”normalt” för den judiska gruppen, inte minst genom att synagogor samt judiska skolor och förskolor behöver omfattande skydd.

Hotbilden mot judar var något som togs upp även under Shastin Ravids andra besök på Bajit, senare samma månad. Då fick han möjlighet att träffa föräldrar till barn som går på Aaron Isaacs judiska söndagsskola. Bakgrunden var den antisemitism som de själva och några av deras barn upplevt. Shastin Ravid delade med sig av sina tankar och erfarenheter från att ha träffat många skolungdomar under senare år, och pratade om olika former av antisemitism som kan vara vanliga bland unga. Dit hör gamla nidbilder av judar som ”snåla” och ”giriga” men också konspirationsteorier om ”judars makt” och antisemitiska idéer och påståenden i diskussioner om Israel-Palestinakonflikten. Dessutom upplyste han om var man kan vända sig om ens barn utsätts för trakasserier och hat i skolan.

SKMA