Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Stötande att ledare för forskningscentrum om rasism delar plattform med individer som sprider antisemitism

Inom kort hålls en internationell konferens om islamofobi vid Sabahattin Zaim-universitetet i Istanbul, organiserad av CIGA (Center for Islam and Global Affairs).

Enligt konferensbeskrivningen kommer bland deltagarna att finnas några av de mest kända forskarna på området. En del är etablerade forskare, men inte alla kan betecknas så och de turkiska deltagarna är samtliga kända nationalister och AKP-anhängare. Med tanke på de senaste årens utveckling och den nuvarande situationen i Turkiet (och Syrien) stämmer det till eftertanke.

En av huvudtalarna är Mehmet Görmez, som fram tills nyligen ledde Diyanet, den turkiska myndigheten för religiösa angelägenheter. Görmez har bl.a. gjort sig känd för fientliga uttalanden mot judar och andra minoriteter. Han yttrade t.ex. nyligen att den judiska religionen har ”förvrängt” Guds ord och placerat människan ”i centrum för en världslig religion”, vars kärna är ”materiella ting, pengar och rikedom”.

En annan deltagare är den norske sociologen och fredsforskaren Johan Galtung, sedan … Läs resten

John Færseth: Johan Galtung och antisemitismen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

Fredsforskaren Johan Galtung har under lång spridit antisemitiska föreställningar. Men det tycks många blunda för. 2017 tilldelades han till exempel ett fredspris i Sverige. Den norske journalisten och författaren John Færseth beslyser Galtungs  tankevärld och varnar för hans propaganda.

Den norske samhällsforskaren Johan Galtung (född 1930) ses ofta som fredsforskningens grundare. Han har mottagit ett stort antal priser och innehar en imponerade rad hedersdoktorat världen över.

Under senare år har emellertid en annan sida av Galtungs verksamhet kommit i dagen. Fredsprofessorn har upprepade gånger gjort uttalanden som ligger farligt nära klassisk antisemitism samtidigt som han använt kända judehatare och nynazister som källor.

Själv har Galtung förnekat att han skulle vara antisemit och hänvisat till arbete han utfört för amerikanska Anti-Defamation League och till vad han påstår är ett långvarigt försvar för staten Israel i dess konflikt med arabvärlden. Sitt bruk av källor har … Läs resten