Möte med demokratiministern

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

I regeringsförklaringen den 12/9 tillkännagav statsminister Stefan Löfven bland annat att regeringen ämnar kraftsamla mot rasism och hatbrott i en ny nationell handlingsplan. Enligt Löfven inkluderar det ett återinförande av stödet till ”hågkomstresor”, det vill säga studieresor för skolungdomar till Förintelsens platser.

Som ett led i detta bjöds SKMA den 13/11 in till ett samtal med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om kommitténs erfarenheter av och tankar kring sådana studieresor. SKMA har i ca 20 år arrangerat studieresor till Förintelsen platser, och genomförde 2014-2016 en stor utbildningssatsning med stöd av den förra regeringen.

Under mötet med Bah Kuhnke betonade SKMA vikten av att studieresor ingår i längre utbildningar med omfattande förberedelser och fördjupande efterarbete. Dessutom poängterades att lärarna från de berörda skolorna bör få extra fortbildning i hur man undervisar om Förintelsen och antisemitism för att på bästa sätt kunna fortsätta det viktiga arbetet med eleverna på skolorna efter resan.

SKMA