Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Antisemitiska slagord vid demonstration mot Trumps Jerusalembeslut även i Stockholm

Som tidigare uppmärksammats skanderades antisemitiska slagord och uppmaningar att döda judar vid en demonstration i Malmö den 8/12 mot president Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Manifestationen följdes av attacker med brandbomber mot synagogan i Göteborg och mot judiska gravkapellet i Malmö.

Efter detta har framkommit att antisemitisk propaganda även spreds vid en demonstration i Stockholm den 9/12 mot Trumps beslut angående Jerusalem och mot Israel. I ett av talen beskrevs judar som ”apors och svins avkomma”.

Att antijudiska budskap skulle ha förekommit i demonstrationen förnekades kraftfullt i SVT:s Opinion live 14/12 av Dror Feiler, som också talade på manifestationen. Feiler har senare emellertid medgivit att dylika budskap förekom och kritiserat detta. (Att Feiler tar avstånd från dessa yttringar är bra, men hans påstående i Aftonbladet 20/12 att han ”alltid tydligt markerat” mot antisemitism stämmer inte. Tvärtom har Feiler vid upprepade tillfällen bagatelliserat, förnekat och legitimerat antisemitiska uttalanden … Läs resten

Henrik Bachner: Cwejmans ohederliga angrepp på Pascalidous artikel

I GP den 19/12 skriver Adam Cwejman, bland annat med hänvisning till attacken mot synagogan i Göteborg 9/12, att ”det största hotet mot de svenska judarna är inte de förhatliga nazisterna (ständigt närvarande som de ändå är), det är personer tillhörande andra minoritetsgrupper i landet som invandrat med ett hat mot judar.”

Vissa ”vill, eller kan inte förstå detta”, fortsätter han och ger följande exempel:  ”En är Alexandra Pascalidou som i en text publicerad i Svenska Kommitténs mot antisemitisms nyhetsbrev efter (!) attacken mot synagogan blott nämner nazister som det största hotet mot judar.” Han refererar till ytterligare en artikel som ”även den” sägs vara ”författad efter brandbombsattacken i Göteborg”. Av detta ska läsaren förstå att ”även” Pascalidous text skrevs ”efter” angreppet på synagogan. Pascalidou, meddelar han, befinner sig i ”djup komasömn”.

Som redaktör för SKMA:s Nyhetsbrev vill jag upplysa Cwejman och hans läsare om följande:

Nyhetsbrevet, som även ges … Läs resten