Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Fördjupande ungdomsutbildningar om antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

I syfte att öka kunskaperna om nazismens förbrytelser och rasistiska och antidemokratiska idéer historiskt och idag genomförde SKMA en regeringsstödd utbildningssatsning 2014-2016 med sammanlagt 408 elever och 81 lärare från 84 olika högstadieskolor runtom i landet. Eleverna och lärarna deltog på ett tvådagars förseminarium innan de åkte på en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Under de avslutande två efterseminariedagarna låg fokus på antisemitism, rasism och fördomar i dagens samhälle.

Under hösten 2017 och våren 2018 genomför SKMA fördjupande fortbildningar för samma ungdomar, som nu går på gymnasiet. Varje fortbildning sträcker sig över två helger, och de två första gruppernas första utbildningshelger ägde rum i Stockholm i mitten av november respektive början av december. Fortbildningarna leds av SKMA:s Mathan Shastin Ravid, och under första fortbildningstillfället diskuterar deltagarna bland annat fördomar och rasism i vardagen samt källkritik på nätet.

 

Gästföreläsare vid första fortbildningstillfället … Läs resten

Pedagognätverk besökte Warszawa, Otwock och Treblinka

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

Under tre dagar i månadsskiftet september – oktober arrangerade SKMA och Forum för levande historia en studieresa till Warszawa för ett nätverk av pedagoger som undervisar om Förintelsen. Samtliga har deltagit i SKMA:s och Forum för levande historias längre utbildningar om Förintelsen och närliggande ämnen. Jenny L. Wallin, som deltog i studieresan, rapporterar.

Gruppen, ett trettiotal lärare och andra ur nätverket, besökte redan första dagen det stora och vackra POLIN – museet över de polska judarnas historia. Vi fick en guidad visning bland engagerande utställningar med bilder, uppbyggda miljöer och interaktivt lärande. Den första guiden förde oss genom historien fram till och med andra världskriget. Mitt i museet kom vi fram till en vackert uppbyggd judisk gata med butiker, tidskrifter, biograf och liknande. När vi rundade hörnet längst bort på gatan, mötte oss stora journalbilder på tyska jaktflygplan och bilder på människor som … Läs resten

Antisemitism i högerextrema och islamistiska rörelser. Rapport från SKMA:s konferens 2017

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

Antisemitismens roll i extrema politiska rörelser i USA, Europa och Sverige var temat när SKMA samlade ledande forskare och experter till en konferens i Stockholm i november.

Över 100 personer från departement, myndigheter, skola, medier, forskarvärlden och civilsamhällesorganisationer deltog på SKMA:s konferens om antisemitism och politisk extremism i Stockholm den 8 november. Konferensen arrangerades med stöd av Gerald och Monica Naglers Stiftelse och i samverkan med Goethe-institutet och Forum för levande historia. I fokus för årets SKMA-konferens, den tredje i ordningen, stod antisemitismens plats, karaktär och funktion i dels extrema islamistiska rörelser, dels högerextrema och högernationalistiska grupper i Sverige, Europa och USA.

 

I sitt inledningsanförande påpekade SKMA:s ordförande Svante Weyler att båda dessa rörelser utgör ett hot mot det öppna, demokratiska samhället och mot minoriteter, däribland judar. Inom såväl islamistiska som högerextrema rörelser spelar antisemitismen en viktig roll. Den återspeglas i politisk … Läs resten

Karin Pettersson: Vår tid kräver nya allianser. Tal i Stockholms stora synagoga på minnesdagen för Novemberpogromen 1938

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens överlevande arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga den 9 november 2017 en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938. Kvällens huvudanförande hölls av Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Här följer hennes tal.

Vänner.

Jag är så tacksam att få komma hit i kväll och djupt hedrad av denna inbjudan.

Den här dagen för 79 år sen skyndade sig Sofoni Herz, en lärare vid ett judiskt barnhem i tyska Dinslaken, att få ut de 32 barnen som bodde där medan en mobb på 50 män förstörde allt i byggnaden och därefter satte eld på synagogan intill. En tjänsteman från nazistpartiet meddelade att kon som tillhörde barnhemmet skulle fortsätta att få mat, eftersom ”djur ska inte lida denna dag”. Barnen och barnskötarna låstes sen in i ett rum i staden, där den lokala polisen bad … Läs resten

Elsapriset 2017 till Juridikfronten: Intervju med Hanna Lundkvist

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

Den 9 november delade SKMA för sjätte gången ut Elsapriset, en utmärkelse till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar. Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

2017 års mottagare är den ideella föreningen Juridikfronten. Föreningen tilldelas Elsapriset för ”dess målmedvetna och systematiska arbete att initiera och tillse att rättsliga processer drivs i synnerhet mot personer och organisationer som på internet och i andra sammanhang bryter mot lagens bestämmelser om hets mot folkgrupp. I en tid när högerextremistiska, antisemitiska och rasistiska grupper alltmer flyttat fram sina positioner och blivit allt aktivare och mer hotfulla, samtidigt som rättsvårdande instanser alltför ofta intagit en passiv attityd och inte använt sig av de möjligheter som existerande lagstiftning faktiskt erbjuder, är det arbete som Juridikfronten bedriver omistligt.”

Juridikfronten är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars huvudsakliga … Läs resten