Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s Nyhetsbrev oktober 2017

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten

SKMA utbildar Värmdöelever

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Under 2017 genomför SKMA tio studieresor till Förintelsens platser med sammanlagt ca 300 ungdomar. Bland dessa ingår en grupp från Värmdö, som deltar i projektet Demokratiambassadörerna under ledning av Jenny Lönngren, ungdomssamordnare i Värmdö kommun. Projektets syfte är utbilda unga i demokrati och mänskliga rättigheter så att de sedan kan sprida sin kunskap vidare och diskutera vikten av att värna demokratin och dess värden med andra unga i kommunen, och man ser resan med SKMA till Polen som en viktig del i projektet.

Resan, som leds av SKMA:s Lena Jersenius, äger rum i slutet av oktober och inkluderar besök i Krakows tidigare judiska stadsdel Kazimierz, det före detta gettoområdet Podgorze, det för detta arbetslägret Plaszow, den tidigare SD-skolan i Rabka samt det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau.

SKMA:s elevresor till Förintelsens platser ingår alltid i större utbildningar, som inkluderar förberedande seminarier och … Läs resten

Källkritik i fokus på HLF-seminarium

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

”Fake news” och ”alternativa fakta” är exempel på nya benämningar för gamla fenomen – falska nyheter och myter har använts i politiska syften i alla tider. Det nya informations- och medielandskapet innebär dock att osanningar sprids på ett delvis annat sätt.

Att ge kunskap och verktyg för hur man kan identifiera, avkoda och bemöta propaganda inte minst på nätet är ett stående inslag i alla utbildningar som SKMA genomför. Bland annat talar vi ofta med lärare och pedagoger samt deras elever om vikten av källkritik.

 

Källkritik var också temat för den fortbildningsdag som Historielärarnas förening (HLF) arrangerade i Linköping den 15/8. Bland föreläsarna fanns Anna Lindberg, ansvarig utgivare på Östgöta Correspondenten, och Michael Allard, lärare och pedagogisk konsult hos Forum för levande historia. Lindberg föreläste under rubriken ”Trovärdighet, källkritik och makt: det lokala mediehusets roll i det digitala ekosystemet”. Allard höll en … Läs resten

Brå-möte om hatbrottsstatistik

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

I slutet av 2016 tillkännagav regeringen sin nya nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett av målen är att statliga och civila aktörer ska ges bättre förutsättningar för att kunna samverka, att insatser lättare ska kunna följas upp och att det samlade arbetet ska utvecklas.

Regeringen har även understrukit att frågan om hatbrott ska prioriteras. Som ett led i detta arbete bjöds SKMA och andra berörda organisationer in till ett seminarium hos Brottsförebyggande rådet (Brå) i juni om hatbrottsstatistiken och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med seminariet var att fånga in synpunkter på Brås förslag om att övergå från att producera hatbrottsstatisk varje år till vartannat, till förmån för andra typer av studier på hatbrottsområdet.

På seminariet representerades SKMA av Mathan Shastin Ravid, som framförde kommitténs synpunkter på förslaget. Han påpekade bland annat att fördjupande studier om exempelvis bakgrund, eventuell ideologisk … Läs resten

Mathan Shastin Ravid: Samtal med unga nyanlända och asylsökande

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Vårljus, som är ett kommunägt företag i Stockholms län, har fyra ungdomsboenden i Upplands Väsby. De tar emot asylsökande ungdomar och ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd i åldrarna 14-18 år. I år arrangerade man en sommarskola, där det bland annat anordnades undervisning i svenska och samhällskunskap. Utöver detta tillkom aktiviteter inom foto, teckning och musik. Dessutom bjöd man in externa föreläsare och stor vikt lades vid diskussioner i för ungdomarna viktiga och aktuella teman. Ett sådant tema är fördomar och rasism, och 2 augusti i år bjöds jag in av Christer Lindblad, skolutvecklare på Vårljus, för att tala om just det.

Efter en inledande diskussion om centrala begrepp som ”rasism” gick vi tillsammans igenom vanliga fördomar och myter – hur dessa uppstått och utvecklats över tid, samt vilka uttrycksformer de nu tar sig exempelvis på nätet. Med utgångspunkt i tre olika sorters gruppfientlighet … Läs resten