SKMA:s ordförande Svante Weyler: Polisen måste ompröva nazistmarschens rutt i Göteborg

Den 30 september kommer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) att demonstrera i Göteborg. Nazisternas ansökan om att få marschera längs Kungsportsavenyn har avvisats av polisen, med hänvisning till risken för ordnings- och säkerhetsstörningar. Polisen har i stället anvisat NMR en ny rutt som löper mycket nära Göteborgs synagoga där samtidigt en gudstjänst hålls för Jom Kippur (försoningsdagen), årets viktigaste judiska helgdag då ovanligt många besöker synagogan.

NMR är en våldsinriktad rörelse som sprider grov antisemitisk och rasistisk propaganda. En rad av dess medlemmar är dömda för våldsbrott. Tidigare i år tvingade NMR-aktivister genom hets och hot Judiska föreningen i Umeå att lägga ned sin verksamhet och de trakasserar återkommande överlevande från Förintelsen som besöker skolor.

I Sverige gäller demonstrationsfriheten för alla, även för nazister. Det är inte det saken gäller. Men polisens beslut att avvisa NMR:s ansökan om att marschera längs Kungsportsavenyn för att i stället låta dem marschera nära synagogan … Läs resten