FOI-studie: Antisemitiska signalord i digitala miljöer

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Under våren publicerade Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, rapporten ”Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer”. Rapporten belyser hur företrädare för olika extrema ideologier förmedlar sitt budskap på internet och analyserar språkbruk och lingvistiska markörer i specifika diskussionsforum.

Bland annat studeras det gemensamma språkbruket, eller den domänspecifika jargongen, på delforumet ”Integration och invandring” på Flashback, som är Sveriges största webbforum. Mellan 2007, då delforumet ”Integration och invandring” öppnades, och november 2016 hade mer än 56 000 användarnamn skrivit ca 1,5 miljoner poster i ca 25 000 trådar.

Majoriteten av skribenterna är negativa till invandring och många uttryck och påståenden som i flera andra sammanhang  skulle kunna betraktas som hatbudskap tycks passera som norm på forumet, konstaterar rapporten.

Vid sidan av rasistiska epitet som ”parasiter” och ”berikare” är enligt studien ”jude” ett vanligt ”jargong-ord” i diskussionstrådarna. Vad gäller dess innebörd i sammanhanget, skriver forskarna:

”Ett exempel är ordet ’jude’ som förekommer frekvent på Integration och invandring, trots att det på ett svenskt invandringsforum på 2000-talet egentligen inte finns anledning att nämna judar särskilt mycket. Att ordet ändå förekommer har att göra med den klassiska konspirationsteorin om att judar har initierat mångkultur som ett medel att splittra folket. Det är i denna typ av resonemang som ordet framför allt förekommer på forumet.”

SKMA