Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s Nyhetsbrev juni 2017

Läs resten

Studieresa för Zikaron

Artiklen publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

SKMA arrangerade under maj en utbildningsdag och studieresa för Zikaron. Zikaron är en förening som består av tredje generationens överlevande som genom föreläsningar vidareförmedlar sina mor- eller farföräldrars vittnesmål från Förintelsen till skolor och föreningar runt om i landet.

Den 7 maj anordnade SKMA en utbildningsdag om antisemitism, nazismen och Förintelsen med föreläsningar av Henrik Bachner, Stéphane Bruchfeld och Mirjam Kellerman. Den 23 maj reste nio deltagare från Zikaron till Polen för en fem dagar lång studieresa. Under två dagar besökte gruppen det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz. Gruppen, som guidades av SKMA:s Lena Jersenius, besökte även Krakow, Nowy Sacz, Rabka och Jordanow.

 

Läs resten

Ungdomsledare och elever lärde sig om antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Under våren 2017 har Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) deltagit i ett flertal konferenser och temadagar samt gjort besök på olika skolor för att utbilda elever, lärare och andra intresserade om antisemitism och rasism. Exempelvis den 24 mars, då Finspångs kommun efter ett medborgarförslag arrangerade ett seminarium på Kulturhuset i Finspång om Sveriges fem nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 2016 tillsatte regeringen en utredning som ska göra en översyn av lagen om nationella minoriteter samt lämna förslag på hur deras rättigheter kan säkras och deras möjlighet till inflytande och delaktighet stärkas.

Under seminariet i Finspång föreläste Lennart Rohdin, som leder utredningen, om bakgrunden till lagen om nationella minoriteter. Tiina Mauritzell, kommunikatör på Finspång kommun som ansvarade för dagen tillsammans med Anna Hellerstedt från Finspångs skolor, berättade om Finspång kommun som finskt förvaltningsområde. SKMA:s Mathan Ravid föreläste om den antisemitism … Läs resten

SKMA föreläste för Miljöpartiet

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Den 13 maj i Stockholm arrangerade Miljöpartiet en temadag om rasism under rubriken ”Starkare tillsammans”. Temadagen, som riktade sig till partiets s.k. jämställdhets- och mångfaldsambassadörer, ingår i ett utbildningsprojekt som syftar till att stärka partiets lokala arbete mot rasism.

På temadagen belyste olika föreläsare rasism och fördomar mot afrosvenskar, judar, muslimer, romer, samer och sverigefinnar. SKMA var också inbjudna och Mathan Ravid föreläste om antisemitismens historiska rötter och utveckling över tid, de viktigaste samtida antisemitiska stereotyperna och myterna, på vilket sätt antijudiska föreställningar och attityder visar sig i den bredare debatten, var gränsen går mellan antisemitism och kritik av Israels politik, samt hatbrott som drabbar judar i dagens Sverige.

Sammanlagt deltog ett 30-tal personer från olika partidistrikt runtom i landet.

Läs resten

Ludvikaelever besökte Förintelsens platser

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Bara under våren 2017 har SKMA genomfört åtta studieresor till Förintelsens platser i Polen med sammanlagt över 200 elever och lärare från olika högstadie- och gymnasieskolor. Våra resor ingår alltid i en längre utbildning och innan avresa till Polen håller SKMA ett förseminarium om antisemitism och Förintelsens faser. Efter avslutad utbildning erbjuds skolorna hjälp, tips och material för efterarbetet.

I Polen besöker vi platser i och runt Krakow som berättar om judiskt liv och kultur före andra världskriget samt Förintelsens historia. Tre av de viktigaste platserna vi besöker är det tidigare gettoområdet i Krakow samt det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Men även besök vid mer okända platser, som den tidigare SD-skolan på den lilla orten Rabka, ingår i programmet.

 

Den 17-21 maj hade jag själv förmånen att tillsammans med Lena Jersenius leda en av våra studieresor, denna gång med ca … Läs resten